Láska je nad vieru a nádej - zamyslenie na 28.týždeň v roku 2017


         Prikázanie lásky bol daný pre Izraelský národ. Nepriateľovi treba pomôcť a treba mu odpustiť každý hriech. Treba brať ohľad na druhého človeka, na jeho život a na jeho majetok. Lásku k Bohu v starom zákone nájdeme hneď  knihe Exodus, kde Jahve požaduje lásku jedine sebe, pokúša človeka, či ho naozaj miluje.
         Nenávisť pochádza o Satana a láska pochádza od Boha, nenávisť privádza do zatratenia a láska zachráni človeka  - učí židovstvo. Rabbini  nenávisť prísne odsudzujú a zároveň napomínajú k láske  k blížnemu a niekedy aj k nepriateľom. 
        Boh miluje človeka, lebo je stvorený na jeho obraz, izraelitov preto lebo sú jeho synmi: On je ženích, ktorý stále je pripravený učiniť milosrdenstvo a zľutovať sa nad svojou snúbenicou. Preto má Izrael z celého srdca milovať Boha.  Pretože Boh miluje človeka aj človek má milovať svojho blížneho.
         V novom zákone, v učení Krista láska zahŕňa v sebe celý zákon a láska k bližnému je neoddeliteľná od lásky k Bohu, na tom je založená. Podľa učenia Krista láska nepodmienená: nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Boha milovať znamená, že človek sa oddá celkom do Božích rúk, slúži iba jemu, plní iba jeho príkazy a odtrhne sa od všetkého čo ho od Neho oddeľuje. Iba táto dokonalá láska robí človeka podobného k nebeskému Otcovi. Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky.
        Svätý apoštol Pavol nerobí rozdiel medzi láskou Boha a Krista, rovnako učí o milosti Boha a Krista. Zdôrazňuje, že Boh svoju lásku preukázal poslaním svojho Syna, ktorý zomrel za hriešnych.  Dobrovoľná smrť Syna Božieho je Božie dielo, jeho láska je zároveň vyvolením „koho Boh miluje“ a „koho Boh pozval“.
            Láska prekonáva aj vieru a nádej, lebo viera a nádej pominú, ale láska ostane naveky. Svätý Ján vo svojom liste dokonale píše o láske „A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život“(1Jn 4,8). Syn sa stal človekom a preto je sprostredkovateľom, lebo dáva svoj život, on dokonalým svedectvom Božej lásky v nám ľuďom „ lebo tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto uveril nezahynul ale mal život večný“.
Autor: Simon Czap - Dátum: 10.07.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu