Kurz pre vojenských duchovných v Oberammergau

Obrázok k článku
V dňoch 15.5.-19.5.2017 sa konal M4-37-A-17 NATO & partner chaplains operations COURSE v NATO Scholl Oberammergau. Zúčastnili sa ho vojenskí duchovní z celého sveta – Kanady, Austrálie, USA, Bosny, Gruzínska, Francúzska. Zastúpenie medzi účastníkmi malo aj Slovensko – zúčastnil sa ho duchovný EPS kpt. Mgr. Peter Dragijský. Kurzu sa zúčastnili nielen kresťanskí duchovní, ale aj dvaja moslimskí imáni – z Francúzska a Bosny, židovský rabín z francúzskeho Marseille a humanista z Holandska.
S úvodnou prezentáciou vystúpil LCDR S. Josh Wagner (USA-N), v ktorej prítomných oboznámil so štruktúrou NATO, 3 prioritami aliancie, jej historickým vývojom a smerovaním. Podrobnejšie sa venoval najmä Washingtonskej zmluve s dôrazom na články 3, 4 a 5. Nasledovala prezentácia ohľadom usmernenia služby vojenských kaplánov, v ktorej boli účastníci kurzu oboznámení so Ženevskými a Haagskymi dohovormi, protokolom pre duchovnú službu a spoluprácou duchovných v medzinárodnom prostredí, tzv. „Toronto agreement“. V ďalšej časti kurzu sa rozoberali teologické otázky, otázky etiky a miery pôsobenia vojenských duchovných. So svojimi skúsenosťami sa podelili kapláni, ktorí pôsobili v medzinárodných operáciách v Iraku a Afganistane.
Systém výučby bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti boli vykonávané prednášky formou prezentácie, v druhej časti boli účastníci kurzu rozdelení do menších skupín, syndikátov, v ktorých diskutovali o aktuálnych otázkach. Zvlášť druhá časť bola efektívna a obohacujúca, keďže pri nej  dochádzalo k výmene vzájomných skúseností z pôsobenia v medzinárodných operáciách.
Počas kurzu bol dôkladne rozobratý aj cyklus nasadenia do medzinárodných operácií. V syndikátoch sa následne riešili otázky pôsobenia duchovných pred, počas a po nasadení. Zvláštny dôraz bol položený na  budovanie rodinného zázemia, ako pre profesionálnych vojakov v nasadení, tak aj pre vojenských duchovných, ktorí ich počas nasadenia sprevádzajú. 
Celý kurz bol zameraný predovšetkým na medzinárodnú spoluprácu vojenských duchovných počas nasadenia v operáciách NATO.  Účasť na podobných kurzoch je dôležitá nielen z hľadiska prehlbovania odborných vedomostí, ale aj z hľadiska budovania kontaktov v rámci pôsobnosti duchovnej služby.
 

Autor: Peter Dragijský, Foto: internet - Dátum: 12.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 431


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu