kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK


Riaditeľ úradu EPS MV SR | Generálny duchovný | Riaditeľ úradu EPS v OS SR | Kancelár | Riaditeľ úradu EPS ZVJS | Dekan - Riaditeľ kancelárie | Riaditeľ správy |

ThDr. Dávid Vargaeštok sa narodil 9. júna 1985 v Trebišove. Študoval na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne a po zložení prvej duchovenskej skúšky bol 28. júna 2009 vysvätený za kaplána. Od 1. septembra 2009 pôsobil v zboroch Palín, Stretava a Vysoká nad Uhom, kde pôsobil najskôr ako kaplán a po zložení druhej duchovenskej skúšky ako farár. Cítiac Božie povolanie stať sa vojenským duchovným, nastúpil 1. augusta 2012 na základný vojenský výcvik a po úspešnom zvládnutí  Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl bol v decembri 2012 pasovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručík. Po ukončení Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu bol menovaný do funkcie dekana – riaditeľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Je ženatý.  

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu