MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Koncert gospelovej skupiny z Nitry


top
V sobotu 22. decembra 2018 referát ekumenickej pastoračnej služby v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra zorganizoval pre odsúdené ženy a odsúdených mužov kresťanský koncert gospelovej skupiny z Nitry s programom pod názvom Boh je dobrý otec. Svojím hudobným prejavom a osobným svedectvom života členovia spoločenstva Kristus Mestu z Apoštolskej cirkvi z lokalít Nitra a Šaľa vyjadrili pre odsúdených skúsenosti z detstva, osobného a rodinného života, z prekonávania ťažkostí a viery a nádeje v Boha. Spätná väzba zo strany odsúdených bola veľmi pozitívna, nakoľko boli povzbudení ich svedectvom ako v ľudskej, tak aj duchovnej úrovni.


Autor: Milan Graus, Foto: Milan Graus - Dátum: 13.01.2019