Humanitárna pomoc SR pre Ukrajinu

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) má popri svojej hlavnej úlohe, ktorou je náboženské a duchovné zaopatrovanie príslušníkov ozbrojených zložiek SR, aj svoj charitatívny rozmer. Pomáhať núdznym vyplýva z vyznania cirkví a náboženských spoločností o viere v milosrdného Boha. V úprimnej solidarite voči svojim „blížnym“ nielen doma, ale aj na miestach vojenských konfliktov vo svete, sa zamestnanci Ústredia EPS angažujú pri koordinácii a distribúcii humanitárnej pomoci už od roku 2008 aj prostredníctvom našich vojenských misií dislokovaných v Bosne a Hercegovine, Afganistane a v minulosti aj Kosove.

Ústredie EPS systematicky pomáha koordinovať aj distribúciu štátnej humanitárnej pomoci do krízových oblastí vo svete, využívajúc pri tom svoje nadrezortné postavenie i kontakty cirkví. Takto 17. apríla 2015 dorazila do Kyjeva zásielka liekov v hodnote takmer 58 tisíc eur, kde ju prebrali predstavitelia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského patriarchátu. Jeho Svätosť Patriarcha Filaret sa zúčastnil osobne preberania humanitárnej pomoci a poďakoval Slovenskej vláde za pomoc ľudom, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku konfliktu vo Východnej Ukrajine.

          Ústredie EPS zároveň vyzýva veriacich, aby sa pripojili k modlitbám ukrajinských veriacich za pokoj a zmierenie v tejto politicky rozorvanej krajine, ktorej hrozí úplný hospodársky a ekonomický rozvrat kvôli bratovražednej vojne.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Oleg Velichko - Dátum: 22.04.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 286


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu