Humanitárna pomoc na Ukrajine je veľmi vítaná

Obrázok k článku
Z nemocníc v Doneckej a Luhanskej oblasti  na Ukrajine prichádzajú prejavy úprimnej vďaky Ukrajincov za humanitárnu pomoc, ktorú Slovenská republika posiela tamojšiemu obyvateľstvu. Tejto pomoci sa aktívne venuje aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS), ktoré tým prispieva k napĺňaniu poslania v zmysle kresťanského učenia lásky k blížnym - ako hovorí apoštol Pavel:  „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Galaťanom 6, 2)
Jej nie posledná pomoc bola zaslaná 20. mája 2015 pri návšteve prezidenta SR.  Nadviazaním spolupráce  s oddelením sociálnych služieb Kyjevskej pravoslávnej cirkvi sa Slovenskej republike podarilo do oblastí východnej Ukrajiny sužovanej vojnou zaslať humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 100 tis. eur.

Informácia z distribúcie humanitárnej pomoci zo dňa14.8.2015 :

Pochválen buď Ježiš Kristus,
Posielam vám fotografie
z
Bilovod´ská centrálna okresná nemocnica – 5 fotiek
Novoaidar´ská  centrálna okresná nemocnica – 2 fotky
Severodonecká viacúčelová mestská nemocnica – 2fotky
Severodonecká nemocnica Ministersatva Vnútra – UA v Luhanskej oblasti
Všetky tieto nemocnice prijímajú chorých, v prvom rade vojakov z fronty. Bolovod´ská z hraničnej línie po celej ruskej hranici, vrátene Luhanska. Novoaidov´ská od Ščastia  do Trochizbenka; Severodonecká od Trochizbenka po Trojiské Krymské.
Tieto štyri nemocnice pokrývajú celú frontovú líniu v Luhanskej oblasti. Okrem toho je ešte vojenská nemocnica v Svatove a nemocnica v Starobiľsku.
Humanitárna pomoc bola plne využitá a (veľmi vítaná).
Úprimne ďakujem za túto podporu. Pri preberaní humanitárnej pomoci v bilovodˇsku bol i vedúci okresnej správy. Všetky nemocnice veľmi ďakovali.
Nemyslel som si, že môžem stretnúť v nemocniciach až takú biedu.

S úctou

Afanatij, biskup Luhanský a Bilovod´ský

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: archív UstrEPS - Dátum: 25.08.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 295


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu