Historicky prvá návšteva predsedu ERC v misii UNFICYP na Cypre

V predposledný aprílový týždeň predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a generálny biskup ECAV Miloš Klátik spolu s generálnym duchovným OS a OZ SR plk. Marianom Bodolló navštívili Cyprus. Program na stretnutia či už v civilnom sektore alebo vo vojenskom bol naozaj nabitý.

Návšteva začala 21.4. príletom do Larnaky vo večerných hodinách. Odtiaľ prišla do Nikózie, kde sa odohrávala väčšina plánovaných stretnutí.

Prvý deň delegáti  zo Slovenska boli prijatí zástupcom hlavy pravoslávnej cirkvi na Cypre biskupom Gregoriasom. Dôstojný brat generálny biskup priniesol pozdravy nielen z Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ale ako predseda Ekumenickej rady cirkví aj od metropolitu Pravoslávnej cirkvi biskupa Rastislava.
Hoci sa summit uskutočnil prvýkrát, niesol sa v priateľskom ovzduší a porozumení. Generálny biskup stručne oboznámil zástupcu Gregoriasa s históriou evanjelickej cirkvi a vyzdvihol jej miesto najmä v emancipačných snahách v 19.storočí počas rakúsko-uhorskej monarchie. Taktiež spomenul prácu Ekumenickej rady cirkví ako aj miesto a účasť pravoslávnej cirkvi v nej. Po oficiálnej časti biskup Gregorias pozval prítomných do múzea pravoslávnej cirkvi, ktoré susedí s arcibiskupovou rezidenciou. Príjemné prekvapenie sa konalo, keď okrem ikon a relikvíí bolo v múzeu možné vidieť jednu triedu detí, ako sedia na zemi a počúvajú výklad učiteľky. Zástupca vysvetlil, že patrí k štandardným vyučovacím procesom oboznamovať deti s históriou cirkvi a postupne v nich formovať vzťah k cirkvi aj týmto spôsobom. Dôstojné miesto v múzeu zastávajú fotografie z 50-tych až 70-tych rokov, kedy prvým a zatiaľ jediným prezidentom spojeného Cypru bol arcibiskup Makarios. Pri tomto mene by bolo dobré sa zastaviť a spraviť stručný exkurz do nedávnej minulosti. Ponúka sa silný príbeh veľkej postavy a pomaly už legendy Cypru.

Arcibiskup Makarios III. pôsobil v oblasti ako náboženskej tak aj politickej. Povzbudzoval v ľuďoch pocity slobody, nezávislosti a vlastnej identity a celý svoj život venoval boju za ľudské práva. V roku 1950 ho Briti, vtedy ešte kolonialisti Cypru, odsúdili za kolaboráciu a podporovanie terorizmu. Napriek tomu, že  nebol Makarios terorista, ale len politik, bol donútený odísť do exilu na Seychelly. V roku 1959 sa vrátil na ostrov. Zúčastňoval sa na niekoľkých rokovaniach s Britmi, s ktorými uzavrel dohodu o nezávislosti Cypru. V roku 1959 bol zvolený za prvého prezidenta nezávislej Cyperskej republiky. V roku 1974 došlo k invázii tureckých vojsk na územie Cypru a Makarios musel ujsť do azylu. Od tej doby je ostrov Cyprus rozdelený na Severocyperskú tureckú republiku, ktorú okrem Turecka nikto neuznáva s islamským náboženstvom a Cyperskú republiku so zastúpením gréckeho obyvateľstva a prevažným zastúpením pravoslávnych veriacich. Makarios zomrel v roku 1977 mimo svoj domov a bol spálený v katakombách neďaleko kláštora v Kykkosu. Toto miesto si sám vybral. Je považovaný za najlepšieho prezidenta a politika v histórii Cypru.
Po dopoludňajšom programe v arcibiskupovej rezidencii sa delegácia presunula do UNPA-y v Nikózii(United Nations Protected Area). Tam sa nachádza veliteľstvo   jednotiek Organizácie spojených národov. Zástupcovia zo Slovenska boli prijatí náčelníkom štábu operácie UNFICYP Cyprus plukovníkom British Army Timom Wildishom. Počas prijatia poukázal na moment, že predstaviteľ civilného sektora, zvlášť cirkevný hodnostár, sa živo zaujíma o režim jednotky vysielajúcej krajiny. Zobral to ako fakt, ktorý pôsobí nielen povzbudivo, ale môže byť príkladom aj pre ostatné civilné zložky.

Druhý deň generálny biskup spolu s generálnym duchovným boli prijatí veľvyslankyňou Slovenskej republiky na Cypre Jej excelenciou Oksanou Tomovou. Ambasádorka spolu so svojim zástupcom počas rozhovoru predstavili delegácii príspevok Slovenska na bikomunitnom dialógu medzi tureckými a gréckymi cypriotmi. Nezabudla spomenúť, že slovenskí vojaci sú po dovolenkároch druhou najväčšou slovenskou skupinou. Robia veľmi dobré meno našej krajine a aj u ostatných jednotiek majú výbornú reputáciu. Zástupca veľvyslanectva Róbert Chatrnúch podrobne opísal históriu Cypru, ale najmä vleklý spor, ktorý sa nedarí ani napriek mnohým rezolúciám OSN odstrániť.

Tretí deň sa delegácia presunula do tureckej časti ostrova Sektoru 4, konkrétne do Famagusty. V nej sa nachádza Camp Štefánik, v ktorom spolu s maďarskými vojakmi slúžia aj srbskí vojaci a pozorovateľ z Ukrajiny. Generálny biskup si prešiel v sprievode príslušníkov slovenského štábu celý kemp a oboznámil sa s činnosťou našich vojakov. Pozrel ako ubytovacie priestory, tak aj dielne a kaplnku slúžiacu na omše nielen vojakom, ale aj študentom  z miestnej univerzity. Po výdatnom obede pripravenom maďarskými vojakmi a neformálnych rozhovoroch so slovenskými ženistami bola delegácia prevezená na pozície v rámci Buffer zone- ochranného pásma, oddeľujúceho tureckú od gréckej časti.

Štvrtý a zároveň posledný deň 25.4. začal sviežo o pol štvrtej ráno. V ten deň totiž príslušníci Commonwealthu- Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na celom svete spomínajú na padlých v Prvej svetovej vojne počas pietnych udalostí tzv.ANZAC DAY. O piatej hodine, za ranného úsvitu a dojímavého zvuku gájd, škótskych kiltov a neskutočnej zimy, boli položené vence k hrobom na ostrove. Brat generálny biskup dva dni predtým bol požiadaný, aby počas ceremónie prečítal úryvok z listu apoštola Pavla Filipským kresťanom. Na záver sa mu dostalo tej cti, že prítomnému zhromaždeniu udelil Áronovské požehnanie v slovenčine.  Po ukončení ceremónie brat generálny biskup sa zoznámil  s veliteľkou operácie generálmajorkou Kristin Lund a pri jej plánovanej návšteve Slovenska ju pozval na stretnutie na Generálny biskupský úrad. Deň bol ukončený prehliadkou pamätihodností na pohorí Trodos a večerným odletom späť na Slovensko.

Čo dodať na záver? Jednoznačne poďakovanie, ktoré patrí Ministerstvu obrany, konkrétne veliteľovi štábu pre operácie brigádnemu generálovi Ing. Jindřichovi Jochovi a jeho tímu za perfektné zvládnutie prípravy a zabezpečenie dôstojného priebehu návštevy slovenskej delegácie.
Takisto poďakovanie patrí aj rímsko-katolíckemu vojenskému duchovnému poručíkovi Tomášovi Huďovi, staršiemu kaplánovi Ordinariátu OS SR, ktorý nielen sprevádzal návštevu, ale zároveň robil aj historický výklad na miestach, ktorými sa prechádzalo. Prajeme mu hodne požehnania do jeho ďalšej práce a najmä otvorené srdcia pre slovo, ktoré bude zvestovať.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 28.04.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 350


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu