Generál Breedlove na medzinárodnej konferencii vojenských duchovných Ľubľane

V Slovinsku sa v dňoch 1.-5.februára uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb ( IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference ).

Téma tohtoročnej konferencie bola nanajvýš aktuálna: Vojenská intervencia v humanitárnej kríze a úloha duchovného. Hlavnou otázkou stretnutia bolo ako reagovať na utečeneckú krízu a vykonávať pastoračnú starostlivosť ako medzi vojakmi, tak aj utečencami. Prednášateľmi boli nielen vojaci, ale aj civilní pracovníci, ktorí aktívne zmierňujú dopad utečeneckej krízy vo svojej krajine.

S vysoko hodnotnou prednáškou prišiel taliansky rímsko- katolícky vojenský arcibiskup Msgr. Santo Marciano. Spomenul v nej niekoľko dôležitých faktov. Taliansko už v roku 1991 zakúsilo príval prvých utečencov. Vtedajšia pomoc utečencom ešte nebola systematická a viac menej ju vykonávali talianski rybári, ktorí zachraňovali prvé stovky migrantov. Krajina je pritom zodpovedná za 5 000 km pobrežia. Odvtedy sa prívaly opakovali a mohutneli. Kým v rokoch 1991- 2013 naň dorazilo 49 % utečencov z celého doterajšieho počtu, v rokoch 2014-15 to už bolo až 51% utečencov. Teda za dva roky viac ako polovica. Z toho však 3200 zomrelo vo vode a okrem toho viac ako 700 detských obetí. Santo Marciano poznamenal, že Európa popritom stráca svoju identitu a spolu s ňou aj ozbrojené zložky. Hovoril o čiastočne zmenenom profile armády, ktorá sa viac ako na ochranu hraníc v súčasnosti zameriava na ochranu ľudí. To isté sa týkalo aj postavenia duchovných. Predovšetkým je na nich, ako dokážu čítať zmenenú situáciu- ako ju dokážu analyzovať, použiť dostupné technické prostriedky a najmä, ako sú schopní všeobecnej spolupráce. Či už s vojakmi, alebo migrantmi pretože podľa neho, migranti práve na spoluprácu citlivo reagujú.

S ďalšou prednáškou prišiel Dr. Damir Črnčec, vojenský poradca v Čiernej Hore a bývalý riaditeľ vojenského spravodajstva v Slovinskej armáde- Slovene Intelligence and Security Agency – SOVA.

Vrcholom tohtoročného stretnutia bola prednáška generála Phillipa Breedlove-a, vrchného veliteľa spoločných síl SHAPE-u, ktorý pozdravil vojenských duchovných, ocenil duchovnú službu v ozbrojených silách a zároveň vyjadril podporu pre jej ďalšiu činnosť. Okrem iného pridal pár postrehov z vlastnej skúsenosti so spoluprácou s duchovnými a povedal: ,,Vaše postavenie a práca s vojakmi veľmi záleží na vašom vzťahu s vašim veliteľom. Ak je v poriadku a máte jeho podporu, veci sa budú dariť a bude spokojnosť na všetkých stranách. Usilujte sa teda o dobrý vzťah s ním.“   

Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 100 predstaviteľov duchovných služieb ( katolíci, protestanti, pravoslávni, židia, moslimovia ) v ozbrojených zložkách z celého sveta. Za slovenskú stranu sa jej sa zúčastnil generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Marian Bodolló. V rámci prednášok boli aj diskusie, kde bolo možné vyjadriť sa k aktuálnym problémom a výzvam, ktoré stoja pred duchovnými službami pôsobiacimi v rozličných podmienkach. Duchovní si mohli tiež prehliadnuť hlavné mesto Ľubľanu a svetoznámu jaskyňu-  Postojnska jama, ktorú tvorí 20 570 metrov dlhý krasový jaskynný systém pri meste Postojna v Slovinsku. Je to najdlhší jaskynný systém v krajine a bol vytvorený podzemnou riekou Pivka.

Ako začali stretnutia duchovných? Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári 1990 a EUCOM (The United States European Command) koordinovalo konferenciu pre generálnych duchovných, ordinárov a generálnych vikárov duchovných služieb členských krajín NATO v Stuttgarte. Úlohou vtedajšej konferencie bolo napomôcť spolupráci a vzájomnej komunikácii medzi duchovnými počas spoločných operácii NATO. V nasledovných rokoch sa konferencia dvakrát rozšírila - najprv na Americko-európsku konferenciu predstaviteľov duchovných služieb, potom na Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference). Dnes už EUCOM organizuje konferenciu pre kaplánov každoročne v spolupráci s ministerstvom obrany hosťujúcej krajiny.

Budúci rok sa IMCCC uskutoční v Anglicku.
 

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 08.02.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 405


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu