Evanjelické ďakovné služby Božie za prítomnosti ozbrojených zložiek SR

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ba mnohí účastníci slávnosti aj stáli. Domáci viery i množstvo hostí z radov príslušníkov ozbrojených zložiek prišli na ďakovné služby Božie sviatočne naladení, aby piesňami i hudbou ďakovali Pánu Bohu za dar víťazstva nad nacistickou porobou a fašizmom v Európe. Výnimočnosť bohoslužby podčiarkla aj prítomnosť čestnej stráže OS SR, generálov a vysokých dôstojníkov z radov bývalých i súčasných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ SR) ako aj účasť člena vojenského diplomatického zboru Ruskej federácie.

Na programe slávnosti, ktorú z poverenia vedenia ECAV na Slovensku organizoval miestny cirkevný zbor pod vedením svojej farárky Jarmily Petrulovej a riaditeľa Úradu EPS MV SR pplk. Milana Petrulu, sa podieľala aj ekumenická pastoračná služba v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (EPS) prostredníctvom generálneho duchovného  OS a OZ SR plk. Mariana Bodolló, duchovných EPS i účasťou ostatných predstaviteľov Ústredia EPS.

Generálny duchovný v kázni Božieho slova ( Ján 9, 1-5) vysvetlil, že ľudia v povojnovej histórii sa snažili nájsť príčinu hrozných vojnových časov s pred sedemdesiatich rokov v chybných a zvrátených plánoch politikov i celých národov, aby poukázali na vinníkov v národoch, ktoré vyvolali najhroznejšiu vojnu v dejinách ľudstva. No k tomu, aby sa vo svojej budúcnosti účinne  ubránili vojnovému ošiaľu, je podľa neho treba orientovať sa podľa svetla, ktoré zjavil Ježiš Kristus; Pokiaľ bude On vo svete, prostredníctvom svojich veriacich, vždy budú odhalené nielen zlé skutky vojnových štváčov, ale i skutky Božie v podobe hrdinských činoch sebaobetovania a solidarity.
Cirkevný zbor Trenčianske Stankovce predstavil zborový dozorca Patrik Tomík.

K slávnostnému rázu pobožnosti prispel spevácky zbor miestneho cirkevného zboru i list generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorý prečítala seniorka Považského seniorátu ThDr. Eva Juríková. K zhromaždeniu sa prihovoril tiež 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálmajor Ing. Pavel Macko, CSc. Vysoký umelecký zážitok si účastníci služieb Božích odniesli z prejavu umelcov – majstrov: člena činohry SND Dušana Jamricha, ktorý predniesol báseň od Milana Rúfusa – Večer na Ďumbieri a zo spevu sólistu opery SND Ivana Ožváta: Keď sa dúha ...

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ueps - Dátum: 12.05.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 310


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu