EPS na 5. ECD v Békešskej Čabe

Na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe ( 5. ECD) sa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR ( Ústredie EPS) pripravovalo, pretože ich vnímalo ako vynikajúcu možnosť predstaviť na fóre evanjelickej cirkvi svoju  duchovnú službu  v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Ústredie EPS všeobecne reflektuje na celocirkevné aktivity cirkví, ktoré majú zastúpenie v Ekumenickej rade cirkví v SR, pretože má záujem vyprofilovať sa  ako inštitúcia, ktorá je schopná pomáhať cirkvám pri zveľaďovaní národného a vlasteneckého charakteru ľudí.  Konajúc v tomto duchu Ústredie EPS pre svoje misijné aktivity zakúpilo stan a je vďačné organizátorom, že ho na 5. ECD mohlo postaviť vo veľmi vhodnom priestore medzi Veľkým kostolom a Evanjelickým gymnáziom. V stane EPS sme tak mohli uskutočniť všetky naplánované aktivity EPS, išlo menovite o: Diskusiu so záujemcami z radov účastníkov 5. ECD o evanjelizácii medzi príslušníkmi OS a OZ SR; Diskusné fórum „Mužská spiritualita medzi vojakmi“ a Služby Božie a nočný pochod k pamätníkom. Pri týchto vystúpeniach sa duchovní a zamestnanci  EPS snažili formou prednášky, diskusie a rozhovorov s účastníkmi ECD poukázať na svoju evanjelizačnú a náboženskú činnosť konanú v prospech zamestnancov v štátnej službe. Nosnou témou celej prezentácie EPS bola obnova duchovnej spirituality mužov, ktorí sa v nemalej miere svojim cirkvám odcudzili a zvlažneli v zodpovednosti za duchovný stav vecí okolo nás. Prezentácia EPS vyvrcholila polnočnými službami Božími, na ktorých liturgovali duchovní EPS z viacerých cirkví a v kázni slova Božieho generálny duchovný plk. Marian Bodolló v zmysle biblického textu (Lk 6, 6-11 - Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou) poukázal na tri skupiny mužov a ich možnosti pozitívnej zmeny. Po pobožnosti sa sprievod asi 70 účastníkov ECD vydal položiť vence a zažaté sviece k pamätníkom I. svetovej vojny, Komunistického prenasledovania a Holokaustu.
Kvôli svojej historicite a zážitkom z 5. ECD zostane Mesto Békešská Čaba dlho zapísaná v pamäti  väčšiny účastníkov mnoho tisícového evanjelického spoločenstva tu založenej Asociácie slovenských evanjelických cirkví i príslušníkov ozbrojených zložiek SR.

Autor: Jan Ondrejčin, Foto: Emilia Fojtikova - Dátum: 18.07.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 385


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu