Ekumenické bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom

Obrázok k článku
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika - MRŠ sa konali 4.mája 2019 Ekumenické Bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby boli skrášlené piesňou „O Štefánikovi“, ktorú zaspieval miestny ženský cirkevný spevokol. Báseň od Rudyarta Kiplinga s názvom „Keď“ predniesli  dvaja mládenci z miestneho cirkevného zboru. 
Na Bohoslužbách sa zaspievali dve piesne z Evanjelického spevníka. Jedna z nich bola obľúbená pieseň MRŠ. Druhá pieseň bola hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.
Počas bohoslužieb sa prihovorili duchovní pôsobiaci v OS a OZ SR.
Duchovný Pravoslávnej cirkvi mjr. Mgr. Vladimír Varga vyzdvihol obetavý život MRŠ.  Duchovný Rímsko katolíckej cirkvi plk. PaedDr. ThLic. Mgr. Stanislav Lipka  sa zameral na dôležitosť spomínania na veľkých ľudí, medzi ktorých patril aj MRŠ a duchovný Evanjelickej cirkvi a.v.  kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD. zdôraznil dôležitosť hesla MRŠ „Veriť, milovať, pracovať“ pre život každého veriaceho človeka.
Náčelník generálneho štábu generálporučík Ing. Daniel Zmeko na záver poďakoval zborovej Evanjelickej farárke Mgr. Lívii Lichancovej za príprahu Bohoslužieb.  Na Bohoslužbách boli prítomní bývalí náčelníci generálneho štábu, predstavitelia  Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby napriek tomu, že boli krátke, boli veľmi bohaté svojím programom.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: ustreps - Dátum: 06.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 642


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu