Duchovným EPS prednášali vysokoškolskí učitelia

Obrázok k článku
Na tohtoročných duchovných cvičeniach, ktoré sa už tradične konajú v máji (15.-18. máj 2017) v Ústí nad Priehradou, prednášali dvaja docenti pôsobiaci na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Ako evanjelikálni teológovia priniesli zaujímavé pohľady zo súčasnej teológie na tradíciu pochodiacu z nemeckej reformácie, ktorého 500. výročie si  tohto roku pripomína celá protestantská verejnosť. Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. sa pred duchovnými v ekumenickej pastoračnej službe (EPS) venoval problémom výkladu násilia v Starej zmluve a zosobneniu Apoštolského vyznania.  Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. zasa problematike tvorby pohrebných kázni, pričom kládol do pozornosti pohrebné publikum a jeho triezve vnímanie kazateľom.
Popri tom si vojenskí, policajní a väzenskí duchovní EPS našli dostatok času na spoločné rozhovory a vzájomné posilnenie pastoračnej službe svojim veriacim uprostred prekrásnej prírody v okolí Oravskej priehrady.
Cieľom duchovných cvičení je hľadanie nových duchovných impulzov pre pastoračnú a misijnú prácu v prospech ozbrojených zložiek nášho štátu. V neposlednom rade tiež napomôcť k vzdelanostnému i osobnému duchovnému rastu každého účastníka ako aj predchádzanie syndrómu vyhorenia. 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ueps - Dátum: 30.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 336


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu