Duchovní Gemerského seniorátu ECAV spolu s generálnym duchovným EPS

Dňa 8.1.2019 sme sa ako duchovní Gemerského seniorátu stretli na prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v novom roku 2019. Tentoraz naše cesty viedli do CZ Roštár do priestorov kultúrneho domu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžila sestra kaplánka Mgr. Emília Velebírová. Po ňom nasledovala prednáška. Ňou nám poslúžil náš pozvaný hosť plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Vo svojej prednáške nám zaujímavým spôsobom predstavil prácu a pôsobenie EPS. Rovnako tak sa s nami podelil o svoje osobné zážitky v tejto službe, či už v zahraničných misiách, alebo v aktivitách EPS na Slovensku. Vo svojej prednáške predstavil aj činnosť duchovných v rezortoch vnútra a spravodlivosti. Informoval o tzv. pochode  Duchovne po stopách hrdinov SNP, ktorý bude tohto roku v mesiaci máj pokračovať aj územím Gemerského seniorátu. Zároveň nás povzbudil k účasti na ňom aj s našimi cirkevníkmi a mládežníkmi.  Po informáciách br. seniora a predbežnej príprave vnútormisijných podujatí na rok 2019 v GES sa naše rokovanie skončilo. 

*článok prevzatý s autorským povolením
 

Autor: Radovan Gdovin, Foto: Radovan Gdovin - Dátum: 10.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 897


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu