Duchovní EPS na návšteve v evanjelickom cirkevnom zbore v Senci

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Senci privítal prostredníctvom svojho farára Tibora Jančíka na svojich nedeľných službách Božích 17. januára 2016 duchovných EPS, ktorí sa v závere Aliančného modlitebného týždňa  2016 zúčastnili liturgického stvárnenia nedeľnej pobožnosti. Cirkevnému zboru poslúžili kpt. Dávid Vargaeštok z Reformovanej kresťanskej cirkvi, npor. Peter Dragijský z Apoštolskej cirkvi, Ján Ondrejčin a plk. Marian Bodolló, ktorý kázal na známy text z Lukášovho evanjelia O márnotratnom synovi. Poukázal na situáciu kresťanov v dnešnej sekularizovanej spoločnosti, keď sa mnohí z nich, podobne ako mladší syn z biblického príbehu, rozhodli ísť po ceste bezbrehej slobody, a tak sa dostali do problémov, v ktorých sa nachádza svet bez Boha.  Dnešná spoločnosť sa ocitla v bludisku hodnôt, bez pevných duchovných opôr v morálnych a etických záležitostiach svedomia práve kvôli odklonu od tradičných kresťanských hodnôt.   Národy Európy a západnej civilizácie si nevedia dať rady s dnešnými problémami a strácajú istotu v pretrvanie svojich základných kultúrnych hodnôt. Východisko z tohto marazmu existuje: „Vstúpiť do seba a isť späť k otcovi“. Nádej v dobrú budúcnosť  máme, lebo Boh zostáva rovnako dobrý, milosrdný, a zhovievavý.
Po službách Božích boli hostia domácimi zboru pozvaní na tradičné pohostenie agapé, kde sa vo vzájomných rozhovoroch oboznámili s rozličnými podobami kresťanskej misie v našom cirkevnom a vojenskom prostredí. 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš ml. - Dátum: 19.01.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 206


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu