Duchovní EPS mali "Dni ticha" na Orave

V súlade s plánom činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) sa 13. - 15. mája konali tzv. Dni ticha – duchovné cvičenia pre pracovníkov EPS, ktorí sa zišli z rozličných krajov Slovenska do penziónu Doškoľovacieho zariadenia Ozbrojených síl SR v Ústí nad Priehradou. V lone Oravskej prírody  viedol toto zveľaďovanie duchovného života pastoračných pracovníkov v ozbrojených zložkách známy slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ Daniel Pastirčák. Po spôsobe majstra Eckharta z Hochheimu sprevádzal vojenských, policajných a väzenských duchovných i ostatných pracovníkov EPS  „po stopách“ slov najznámejšej modlitby Ježiša Krista, Otčenáš. Jednotlivé prosby Pánovej modlitby, vykladal „necirkevne“, pričom doprial účastníkom cvičení dostatok času, aby si v tichu osobnej samoty mohli  uvedomiť hĺbku myšlienok kresťanmi najčastejšie recitovaných slov.

Na záver duchovných cvičení prislúžil správca 2. bratislavského zboru Cirkvi bratskej, Daniel Pastirčák  účastníkom Večeru Pánovu, pričom v príhovore pred ňou vyzdvihol zmysel Pánovho vstúpenia: „Ja  vám však hovorím pravdu:  Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.“ 

Duchovné cvičenia sú nie len dňami ekumenickej spolupatričnosti duchovných zo šiestich  registrovaných cirkví, ktoré majú svojich duchovných v ozbrojených zložkách, ale aj viditeľným znamením úsilia o jednotu kresťanov ako odpoveď na Ježišov odkaz vyslovený v Jeho veľkňazskej modlitbe: „aby všetci boli jedno... aby svet uveril...“.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 19.05.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 267


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu