Duchovní EPS boli oboznámení s fenoménom extrémizmu na Slovensku

V desiatom roku svojho pôsobenia sa začiatkom septembra ( 5.-6. 9. 2016) zišlo 20 pracovníkov ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Kováčovej pri Zvolene na svojom riadnom jesennom zhromaždení. Na tomto odbornom zamestnaní chceli jednak zhodnotiť svoju doterajšiu činnosť v silových rezortoch štátnej správy, ale tiež i načrtnúť nové línie pastoračnej starostlivosti o dušu vojaka, policajta a príslušníka ZVJS, či človeka, ktorému bola odňatá sloboda z dôvodov vymedzených zákonom. 

Riaditelia rezortných EPS predniesli svoje poznatky z doterajšieho pôsobenia v ozbrojených zložkách štátu aj s víziou ďalšieho rozvoja duchovnej služby v rokoch 2016 -2020 s ohľadom na špecifickosť prostredia, v ktorom jednotliví duchovní EPS pôsobia.  Spoločne s generálnym duchovným plk. Marianom Bodolló a ostanými predstaviteľmi Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, hľadali optimálne formy práce medzi príslušníkmi ozbrojených síl a ozbrojených zborov aj s ich rodinami v nastávajúcom období. Zároveň prerokovali spoločný Plán činnosti EPS na rok 2017.

Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní sa zamerali aj na problémy, ktoré  znepokojujú dnešného človeka. Aktuálnu tému extrémizmu na Slovensku im prišli vysvetliť pozvaní bezpečnostní experti z Policajného zboru. Formou prednášky ich oboznámili so súčasnou situáciou vývoja extrémizmu a chuligánstva na Slovensku, keď im bol najprv podrobne vysvetlený legislatívny rámec i rôznorodosť extrémistických skupín a spôsobov maskovania svojej agresívnej a protispoločenskej činnosti a potom v diskusii dostali odpovede na svoje otázky o novodobých formách pôsobenia antidemokratických živlov na Slovensku.
Napriek závažnosti obsahu svojho rokovania i prednášky si duchovní EPS našli spôsob ako v tomto perfektnom liečebno-rehabilitačnom zariadení prispieť k zveľadeniu ducha i regenerácii svojich duševných a telesných síl. Na záver sa však rozhodli vzdať úctu všetkým, ktorí bojovali proti extrémnemu nacionalizmu pietou pri pamätníku obetí SNP v Kováčovej. Položili veniec a modlitbou a spevom oslávili činy tých, ktorí dnes ležia pri pamätníkoch oslobodenia ako nemí svedkovia hrôz vyvolaných fašistickou a nacistickou ideológiou národov pred a počas II. svetovej vojny. 

Autor: Ján Odrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 06.09.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 330


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu