Duchovne po stopách hrdinov SNP

     V dňoch 25. až 27. mája t. r. organizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR  O. ročník vojenského pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“ za výdatnej pomoci zo strany oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mestskej a obecnej samosprávy ako aj  obyvateľov miest a obcí na trase pochodu. Cieľom pochodu, ktorému velil  generálny duchovný plk.  Marian Bodolló, bolo ľudí spájať v dobrej snahe pokračovať v tradíciách boja za hodnoty, za ktoré kládli životy vojaci a partizáni na bojiskách počas bojov II. svetovej vojny. Na pozadí bojov a udalostí SNP v Malohonte si účastníci  spolu s miestnym obyvateľstvom uvedomovali historický odkaz SNP a zároveň prijímali duchovné impulzy z úst duchovných EPS. 

     Pochodu sa zúčastnili najmä príslušníci OS SR ale aj príslušníci OZ SR a zamestnanci Ústredia a tiež niekoľko osôb z civilného prostredia. Trasa, ktorá má takmer 65 km, viedla Rimavskou dolinou smerom od Rimavskej Soboty do Tisovca s odbočením na Kraskovo a Babinec, kde mala partizánska brigáda svoje velenie. Ďalšie odbočenie z hlavnej cesty viedlo účastníkov pochodu lesným chodníkom z Klenovca cez Babinú do Tisovca.  V mestách a obciach na trase pochodu boli zorganizované spomienkové zhromaždenia občanov a účastníci pochodu mali možnosť pozrieť si niektoré stredoveké kostoly, ktoré majú vzácne maľby na stenách a kazetové stropy.   Primátori a starostovia ako aj predstavitelia oblastného SZPB predniesli pri pamätníkoch prejavy a vojaci a účastníci pochodu vzdali úctu obetiam vojny, vojakom a  hrdinom SNP, ktorí v boji za slobodu, mier a demokratické hodnoty našej krajiny, položili to najdrahšie čo mali, svoje životy.
     Miestne samosprávy sa na toto podujatie dobre pripravili a ukázali tak známu slovenskú srdečnosť a pohostinnosť.  Pochod sa stretol s pochopením a uznaním u miestnych obyvateľov, veď ľudia neraz čakali i viac ako hodinu , aby mohli vidieť, kladenie vencov s účasťou Čestnej stráže OS SR a ekumenického spoločenstva vojakov.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vojenský pochod sa začal  v stredu 25. mája 2016 o 9.00  hod. na námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote, pokračoval turistickým chodníkom popri rieke Rimava do Veľkých Teriakoviec, potom jeho trasa išla po štátnej ceste do Kocihy a Rimavskej Bani, kde sa účastníci zúčastnili večernej bohoslužby, ktorú viedol plk. Marian Bodolló, v miestnom evanjelickom kostole známom  freskami a kazetovým stropom a prenocovali v telocvični a stanoch na miestnom ihrisku . Na druhý deň, 26. mája, viedla trasa pochodu z Rimavskej Bani cez Kraskovo, Babinec, Kyjatice, Rimavské Brezovo do Húšte a Klenovca. Vtretí deň, 27. mája viedla trasa pochodu turistickým chodníkom z Klenovca cez osadu Babiná do Tisovca, kde bola záverečná bohoslužba, ktorú viedol vojenský duchovný z Reformovanej kresťanskej cirkvi kpt. Dávid Vargaeštok.

 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ueps - Dátum: 31.05.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 372


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu