Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských duchovných

Vždy v dni výročia ukončenia vojny na vojenských cintorínoch kladieme vence. Tento akt nie je len tradíciou, či slávnostným ceremoniálom. Je to čin veľkého významu, keď si duchovné vojsko cti pamiatku vojakov, ktorí položili svoj život za svoju domovinu.
Duchovné vojsko, naše duchovenstvo je povolané byť v prednej línii pri ochrane vlasti. A dnes možnože ešte výraznejšie, než kedykoľvek pred tým, pretože nebezpečenstvo pochádza nie len z fyzickej sily a zbraní. Nebezpečenstvo pochádza z myšlienok, ktoré sú spôsobilé zničiť celistvosť a jednotu nášho národa.
Cirkev je preto povolaná prinášať modlitby Pánovi, jeho Prečistej Matke a všetkým svätým preslávených v našej zemi, aby sa nikdy nič podobne nestalo, a aby mužne a múdro odrážala tieto neviditeľné, ale reálne hrozby, ktoré sú dnes adresované celému nášmu národu.

V tomto duchu sa v dňoch 21.6. – 24.6.2016 konali Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských duchovných Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili v PCO Ladomirová a v jeho okolí za účasti pravoslávnych vojenských duchovných Vladimíra Vargu, Mareka Ignacika a Simona Czapa
Súčasťou duchovných cvičení bola prednáška o. Petra Savčáka na tému „O čom hovorí východné kresťanské umenie“ ako aj modlitebné spomienky za vojakov, ktorí padli na tomto území počas bojov Karpatsko-duklianskej operácie a prvej svetovej vojny. Svoju úctu padlým duchovní prejavili tým, že za nich odslúžili zádušné panychídy pri vojenských pamätníkoch na Dukle, vo Svidníku a blízkom okolí, ako aj zádušnou svätou liturgiou v kaplnke svätých apoštolom rovných kniežat Vladimíra a Oľgy na vojenskom cintoríne s prvej svetovej vojny v Ladomirovej.
Duchovné cvičenia boli zavŕšené sv. liturgiou v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej, ktorá sa konala presne v deň 204. výročia vypuknutia francúzsko-ruskej vojny, kedy Napoleon Bonaparte vtrhol s približne 600 000 armádou na územie ruského impéria, ktorá prevyšovala ruské sily takmer dvojnásobne. Cár Alexander I. vtedy do čela ruských vojsk menoval poľného maršala Michaila Illarionoviča Kutuzova. Nasledujúci deň sa maršal Kutuzov v Petrohradskom kazanskom chráme spolu s početným vojskom a imperátorom pred ikonou Kazanskej Bohorodičky modlil na kolenách a počúval veľmi krásne slová modlitby k presvätej Bohorodičke. So slzami v očiach prosil Presvätú Bohorodičku, aby zachránila Rusko.
Ministerstvo obrany SR a Generálny štáb OS SR sídlia na ulici a v priestoroch, ktoré nesú meno tohto slávneho ruského vojvodcu a pri tejto príležitosti riaditeľ Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS SR kapitán Mgr. Vladimír VARGA, vyzdvihol silu modlitby, ktorou sme si pripomenuli výročie počiatku francúzskej invázie do Ruska.

Naše zo srdca a veľké ďakujem patrí o. Pavlovi Kačmárovi a o. Petrovi Savčákovi a ich veriacim za dôstojnú prípravu a vykonanie duchovných cvičení pravoslávnych vojenských duchovných.

Autor: Vladimír Varga, Foto: Vladimír Varga - Dátum: 27.06.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 356


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu