Duchovné cvičenia Orava 2016

V súlade s plánom činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) sa 16. až 19. mája 2016 uskutočnilo duchovno – vzdelávacie stretnutie pracovníkov EPS – tzv. duchovné cvičenia  v Doškoľovacom zariadení OS SR v Ústi nad Priehradou pri Trstenej na Orave. Na toto odborné zamestnanie duchovných boli ako odborní garanti pozvaní dvaja profesori z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.  Protestantskí teológovia Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imre Peres, PhD. a Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. sa na tomto stretnutí venovali témam kresťanskej nádeje, večnosti i pastorálnej starostlivosti o človeka, a v diskusných rozhovoroch podnietili túžbu po osobnom, či už vzdelanostnom alebo duchovnom raste pracovníkov Ústredia EPS.  Duchovní a zamestnanci sa počas štyroch dní venovali nielen prednáškam a diskusiám  ale v čase osobného voľna si v krásnom prostredí prírody v okolí Oravskej priehrady dožičili i chvíle na meditáciu o Božích veciach a premýšľanie o svojej službe a kresťanskom svedectve.  Po absolvovaní týchto cviční sa účastníci rozišli na svoje pracoviská posilnení s vedomím, že urobili kus dobrej práce pre svoj osobnostný rast i utuženie ekumenického spoločenstva medzi pastoračnými pracovníkmi EPS. 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ueps - Dátum: 30.05.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 345


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu