Deň ECAV na Slovensku - dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou

Obrázok k článku
Ako už bola evanjelická verejnosť informovaná, misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou, s ktorým sme prešli (resp. ešte prejdeme) všetky senioráty našej Evanjelickej cirkvi, vyvrcholí v Bratislave 31. októbra 2017 „Dňom ECAV na Slovensku“.

Program Dňa ECAV na Slovensku

Máme naplánované podujatia na troch miestach Bratislavy:
I. Vernisáž výstavy „Vyšívaná história ECAV“ a inaugurácia poštovej známky k 500. výročiu reformácie, ktoré sa budú konať od 13:30 do 14:30 hod. v novej budove SND. Toto podujatie organizujeme v spolupráci so SND a Slovenskou poštou, a. s.

II. Slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať od 15:30 do 17:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Petržalke. Služby Božie budú prenášané v priamom prenose Slovenskou televíziou na Dvojke.

III. Slávnostný program k 500. výročiu reformácie, ktorý sa bude konať v historickej budove SND. Podujatie sa začne o 18:00 hod. slávnostnou akadémiou a po krátkej prestávke bude o 19:30 hod. bude slávnostne uvedená duchovná opera Hrad prepevný (v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu). Po jej skončení sú všetci účastníci pozvaní na čašu vína (do 22:00 hod.).
Operu Hrad prepevný bude v priamom prenose vysielať Slovenský rozhlas na stanici Devín o 19:30 hod. V ten istý deň uvedie túto operu aj Slovenská televízia na Dvojke, a to zo záznamu, ktorý bol vyhotovený na prvej generálke v artikulárnom kostole v Kežmarku.

Pozvaní účastníci:
Keďže ide o ústredné podujatie ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie, pozvaní boli predovšetkým predstavitelia reprezentujúci našu ECAV na Slovensku, teda členovia generálneho presbyterstva, členovia synody (podľa prezencie z ostatného zasadnutia v Nimnici), ďalej predsedovia synodálnych výborov, komisií zriadených generálnym presbyterstvom a generálneho súdu. Predsedníctvo ECAV pozvalo aj riaditeľov účelových zariadení cirkví, riaditeľov evanjelických škôl a duchovných správcov na cirkevných školách, riaditeľov, resp. správcov Stredísk Evanjelickej diakonie. Pozvaní boli aj predstavitelia Spoločenstva evanjelických žien, Združenia evanjelických duchovných a ostatných spolkov a organizácií s celocirkevnou pôsobnosťou. Na stretnutí očakávame aj prítomnosť našich vyučujúcich z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, duchovných slúžiacich v Ekumenickej pastoračnej službe a určitým výrazom poďakovania za aktívnu službu je aj pozvanie všetkých našich duchovných na dôchodku. Veríme, že všetci tí, ktorí boli oslovení a ktorým to ich zdravotný stav dovolí, sa na službách Božích, ako aj na podujatiach v Slovenskom národnom divadle zúčastnia.

Pozvaní hostia:
Na služby Božie a do divadla boli pozvaní aj predstavitelia štátnej správy, regionálnej samosprávy, ústavní činitelia, súčasní aj minulí politici, predstavitelia ekumény a zástupcovia diplomatických zboru v Slovenskej republike. Pozvali sme aj zástupcov slovenských evanjelických cirkví zo zahraničia, významných predstaviteľov slovenskej vedy, kultúry a športu. Záležať bude len na nich, či pozvanie od ECAV prijmú. Keďže kapacita historickej budovy SND je obmedzená, vstup je len na pozvánku. Ak pozvaní účastníci osláv a hostia nepotvrdia rezerváciu miest v divadle do 30. 9. 2017, budú tieto uvoľnené vstupenky operatívne ponúknuté záujemcom, ktorých na GBÚ evidujeme nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Stravovanie:
Z časových, priestorových, ale aj finančných dôvodov stravovanie neplánujeme zabezpečovať. Za pochopenie ďakujeme.

Doprava:
Treba počítať aj možnými komplikáciami v doprave, klasickými zápchami na Prístavnom moste či obmedzenými kapacitami parkovania v Petržalke či Starom Meste. Využiť možno bezplatné na Strečnianskej ulici pri Bille alebo veľkokapacitné parkoviská, napr. pri TESCO v Petržalke (cca 15 minút peši od kostola). Parkovať v centre je možné v podzemných parkovacích domoch v historickom centre mesta. Ide o platené parkovanie. Prosíme vodičov, aby si dopredu naštudovali mapy mesta, príp. použili GPS. GBÚ na dopravu nebude prispievať, preto odporúčame účastníkom z jednotlivých seniorátov obrátiť sa na príslušného seniora a dohodnúť sa na spoločnom odvoze do Bratislavy.

Oblečenie:
Keďže ide aj o spoločenskú udalosť, prosíme o spoločenské oblečenie. Všetkých duchovných našej cirkvi prosíme, aby si na služby Božie priniesli bohoslužobný odev (luterák). Biskupov, seniorov a seniorky našej cirkvi, ktorí budú sedieť na vyhradených miestach vedľa oltára, prosíme, aby mali vzhľadom na slávnostný charakter služieb Božích oblečenú aj kamžu (vyhotovenú podľa možnosti podľa platnej Agendy ECAV). Miesto na prezlečenie bude zabezpečené v zborovej sieni vedľa kostola.

Prosíme, aby Pán Boh požehnal toto naše snaženie, veď všetko, čo robíme, chceme robiť len na Jeho slávu. Soli Deo gloria!
 

Autor: Dušan Vagaský, Foto: ecav - Dátum: 25.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 372


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu