Čo s deťmi cez prázdniny?

„Čo s deťmi počas letných prázdnin“ – si povedali aj rodičia, ktorí počas prázdnin  musia pracovať a chcú si byť istí, že o ich ratolesti bude dobre postarané.

V OS SR sa ako odpoveď na túto otázku ujala myšlienka konania detských stacionárnych táborov  pre deti príslušníkov a zamestnancov rezortu obrany, čo si pochvaľujú rodičia z  niektorých útvarov, kde každoročne organizujú detské tábory,  čím je o deti postarané aspoň cez tých niekoľko dní, ktoré v tábore strávia.

Túto myšlienku pred niekoľkými rokmi navrhoval veliteľom útvarov správca Vojenskej podpornej nadácie, ktorá na takéto tábory každoročne aj finančne prispieva. Medzi prvými, ktorí túto myšlienku presadili do praxe boli vojaci zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach, kde vojaci zabezpečujú plynulý chod oddielu aj počas letných prázdnin školopovinných detí. Príslušníci tohto oddielu sa aj tohto roku podieľali na zabezpečení denného detského stacionárneho tábora.

Ako sa vyjadril veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ: „Tábor takéhoto charakteru je jedinečnou aktivitou v dejinách Ozbrojených síl Slovenskej Republiky - a to nielen svojou dĺžkou, keďže trvá celé dva mesiace ale aj počtom detí, ktoré naň denne prichádzajú.“ Za plynulý chod celého detského tábora zodpovedal starší kaplán oddielu npor. Simon Czap, ktorého tu volajú “padre“. Spolu s kolektívom spolupracovníkov sa postaral o zaujímavý program na každý deň. Deti sa tak ako v minulé roky mohli oboznámiť s prácou vojakov, hasičov i policajtov.  To robí detský stacionárny tábor medzi deťmi vojakov a zamestnancov OS SR populárnym, o čom svedčí aj ich narastajúci počet oproti minulým rokom.

Počas stacionárneho tábora mali deti príležitosť oboznámiť sa s vojenskou technikou, denným poriadkom vojakov a mohli si všimnúť aj prácu zdravotníkov. Ani v tento rok nechýbala turistika v prekrásnej prírode Zemplína ako aj spoločný výlet na Zemplínsku Šíravu spojený so športovými súťažami. Vrcholom výletu bola návšteva Morského oka a Zologickej záhrady v Košiciach. Tiež si zmerali svoje sily v bowlingu, ktorý prevádzkovateľ poskytuje v priestoroch Chemkostav Arena v Michalovciach. Keď boli letné popoludnia zvlášť horúce, deti sa stiahli so svojimi športovými aktivitami do telocvične alebo sa zamestnávali spoločenskými hrami pri obedňajšom odpočinku. Svoje zážitky mohli  umelecky vyjadriť a vyobraziť na papieri, ktorí znesie všetko. S týchto „umeleckých diel“ sa vytvorila nástenka, ktorá sa na konci dňa vyhodnocovala a najlepší boli odmenení.

Samohybný delostrelecký oddiel sa od minulého roka zameriava aj na rodiny vojakov, ktorí sú vyslaní na plnenie úloh v zahraničí a vychádza v ústrety ich partnerom, keď im pomáha pri zabezpečení ich ratolestí počas školských prázdnin, čo bolo prioritou veliteľa útvaru aj počas tohto leta.

Takmer rodičovskú starostlivosť dostávali deti počas stacionárneho vďaka obetavým príslušníčkam a príslušníkom oddielu, z ktorých si dovolím menovať: slobodníčka Silvia Slančíková, vojačka. Diana Petríková, vojačka Eva Privarová, vojačka Miroslava Brindová a vojak Ľubomír Brinda. Úprimné poďakovanie im touto cestou vyslovuje aj vedenie útvaru a najmä deti, ktoré sú na konci svojho pobytu v tábore síce smutní z rozlúčky ale zároveň idú s rodičmi do svojich domovov s nádejou, že o rok sa znova stretnú.

Autor: Simon Czap, Foto: shdo - Dátum: 30.09.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 532


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu