Choďte...

Obrázok k článku
Evanjelium podľa Matúša 28,19a: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“

Drahí priatelia v Kristovi Ježišovi,
keby som Vám povedal v tomto dovolenkovom období choďte na dovolenku  iste by ste sa potešili. Ale aj na dovolenku treba mať peniaze a vopred ju naplánovať a pripraviť. Potom je to choď len akousi „čerešničkou na torte“. Lebo dovolenku treba dobre zorganizovať. Dobre to vie ten, kto má už po devolenke.
Slová vyslania v Biblii, „choďte“, nás povolávajú, nie však na dovolenku alebo si oddýchnuť. Každý kresťan má úlohu a poslanie ísť „pracovať na  vinicu“ Ježiša Krista. Vieru len prijať, ale ju nežiť, znamená len prežívať! Preto všetci, ktorí sme kresťanmi, sme týmito slovami vyslaní byť misionármi. V slovách a skutkoch, v láske a odpustení. Pán Ježiš nás vysiela ako svojich učeníkov. My sme však neraz hluchí. Myslíme si, že služba misie patrí len misionárom. Ale kto je misionár?  Iba ten, kto ide za hranice Slovenskej republiky? Veru,  hlavne ten, kto ide za hranice svojho egoizmu a stáva sa Kristovým misionárom  podľa Jeho povolávacieho rozkazu:  „Choď!“.
Modlime sa za misiu v zahraničí, ale konajme ju aj doma, v našej krajine. Chcem Vás vyzvať k modlitbám, aby „Pán žatvy“ vyslal svojich pracovníkov na „svoju vinicu“ na Slovensku ale aj do zahraničia, na miesta, kde je potrebné zvestovať evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie je to ľahké ani tu ani tam. Na ilustráciu sa chcem s vami podeliť o tento príbeh z Pakistanu:
„Ak sľúbiš, že ponesieš svoj kríž, bude to život plný tŕňov, vrchov a ťažkostí,“ pevným hlasom vyhlásila pakistanská tínedžerka. Salíma, kresťanka, ktorá žije v Pakistane ovládanom moslimami, rozprávala o svojej viere spolužiačke Rahíle a tá neskôr prijala Ježiša. Rahílina rozhnevaná rodina obvinila Salímu, že spôsobila „konvertovanie moslimky“, za čo je v Pakistane možné dostať trest smrti. Salímu aj jej pastora zatkli a jej rodičov vypočúvala a bila polícia. V policajnej väzbe Salímu týrali, no ona svoju vieru nezaprela. Naopak, vo väzení si ticho spievala kresťanské piesne dúfajúc, že aj druhých pritiahne ku Kristovi. Rahíla utiekla z domu, jej rodina ju však chytila. Keď jej ponúkli poslednú možnosť zrieknuť sa svojej viery a vrátiť sa k Mohamedovi, odmietla. Pre tento „zločin“ Rahílu popravila vlastná rodina. Salíma bola podrobená zdĺhavým vypočúvaniam na súde. Rahílina rodina ju obvinila zo smrti svojej dcéry, no nakoniec boli tieto obvinenia stiahnuté. Salímin život už nikdy nebude ako predtým. Bola nútená presťahovať sa do inej časti Pakistanu zo strachu, že ju zabijú radikálni moslimovia. No tŕne, vrchy ani ťažkosti neoslabili jej vieru. Naopak, teraz sa pripravuje na misionársku službu. Hovorí: „Nezáleží na tom, aký veľký je vrch pred tebou, Ježiš ti pomôže ho zdolať!“

Drahí priatelia. Misionári sú často nesprávne vnímaní ako druh zvláštnych oddielov, ako špeciálna jednotka v Božej armáde viery, ktorá koná v našom mene ako náš zástupca. Pravdou však je, že každý veriaci je povolaný byť misionárom. Niektoré z Božích najcennejších činov sa môžu odohrať za kuchynským stolom pri popíjaní kávy u tvojho suseda. Podstata našej misie sa nemení, kamkoľvek by nás naša misia zaviedla. Sme „povinní“ šíriť Ježišovu lásku. Pre niektorých predstavuje rozprávanie o viere najbližším priateľom osobný triumf hrdinských rozmerov. Pre iných bude misijné pole pozostávať z rozmanitosti kultúr. Rozmer našej misie nie je dôležitý. Na čom skutočne záleží, je naša motivácia. Do akého extrému si ochotný zájsť, aby si sa s inými podelil o dobré správy o Ježišovi?
CHOĎ, drahá sestra, drahý brat spolubojovník. AMEN!

Autor: Viktor Sabo, Foto: google - Dátum: 17.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 312


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu