Celoslovenská pietna spomienka na obete dopravných nehôd

Služby Božie pri príležitosti svetového Dňa pamiatky obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 19. novembra uskutočnili v hlavnom evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Služby Božie boli zároveň vyjadrením vďaky pre záchranárov, ktorí zasahujú pri dopravných nehodách. „Práve vďaka práci polície, hasičov, záchranárov i horských záchranárov mnoho ľudských príbehov pokračuje. Naše uznanie, obdiv a úcta im patrí aj za to, že zdravie a životy ľudí zachraňujú často i s nasadením vlastného života,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič.
Ján Paciga, policajný duchovný (Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), informoval o štatistike dopravných nehôd na slovenských cestách za prvých desať mesiacov tohto roku a vyzval k zvýšenej opatrnosti na cestách, chrániac tak ľudský život ako Boží dar.
„Stalo sa 11 451 dopravných nehôd, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 320 viac. S následkami na zdraví alebo živote skončilo 4388 nehôd. Na našich cestách za prvých 10 mesiacov tohto roku vyhaslo 216 ľudských životov. Každý deň sa u nás stane v priemerne 38 dopravných nehôd. Každé tri dni vyhasnú pri dopravných nehodách dva ľudské životy.“ uviedol Ján Paciga.
Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Milan Petrula v kázni Božieho Slova na známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi uviedol: "Dnes na cestách pri dopravných nešťastiach ľuďom pomáhajú hasiči, záchranári, policajti, či na prírodných cestičkách a chodníkoch členovia Horskej záchrannej služby.
Tragédie sa stávajú takmer dennodenne. Pri takejto chvíli ako je tá dnešná si uvedomujeme akú nenahraditeľnú a vzácnu službu konajú títo ľudia. Bohu vďaka za to že ich máme. No existencia týchto záchranných zložiek nás nijako nezbavuje zodpovednosti, keď je to potrebné, zachovať sa ako milosrdný Samaritán a nemusí to byť len pri dopravnom nešťastí.
Je to skutočne veľká lekcia o tom, čo znamená byť z pohľadu Ježiša Krista skutočným blížnym – čo znamená byť človekom, lekcia o tom, ako má človek pozerať na svoj život a život druhých ľudí."
Svojou účasťou a takisto liturgiou na Službách Božích poslúžil generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ Slovenskej republiky Marian Bodolló, spoločne s duchovným OS SR Viktorom Sabom a domácim zborovým farárom Marianom Bochničkom.
Pietnu atmosféru umocnila tiež Hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čestná stráž Policajného zboru Slovenskej republiky, ako aj prítomnosť predstaviteľov a príslušníkov zložiek Ministerstva vnútra, polície, Mestskej polície, profesionálnych hasičov ako aj dobrovoľného hasičského zboru, Horskej záchrannej služby a zdravotných záchranárov.

Autor: Ján Paciga, Foto: Ján Paciga - Dátum: 23.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 325


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu