Biblický tábor policajných detí

     Policajní duchovní Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pripravili biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR. Konal sa v dňoch 10.- 17. júla 2016 v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys v prekrásnom poddtatranskom kraji vo Veľkom Slavkove. Tábora sa zúčastnilo 33 detí policajtov z celého Slovenska vo veku 8 až 15 rokov. Úlohou ekumenickej pastoračnej služby je prinášať rodinám zamestnancov silových rezortov ponuku Božej lásky, posilňovať ich vieru a pomáhať im pochopiť i ťažké chvíle života. Týmto cieľom sme prispôsobili aj program detského tábora. Hlavnou biblickou témou tábora bolo: „Putovanie izraelského národa“. Sprievodcami na ceste z Egypta až do Kanaánu boli vedúci- policajní duchovní, ktorí mali pre deti pripravené každodenné biblické zamyslenia nad Božím slovom. Spoločne sme sa povzbudzovali prijať Božie pozvanie a nájsť dostatok odvahy vykročiť na cestu viery vediac, že sprievodcom na nej je nám Boží Syn, Ježiš Kristus. O tom hovoril aj hlavný biblický text: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1, 9).
     Tak, ako sprevádzal a sýtil Pán Boh Izraelcov, tak je aj s nami- požehnáva a ochraňuje nás v živote, čo sme mohli pocítiť aj počas našich spoločných aktivít. Program tábora bol pestrý: turistika vo Vysokých Tatrách- z Hrebienka ku Téryho chate, túra Prielomom Hornádu v Slovenskom raji pod dohľadom horských záchranárov, návšteva Spišského hradu, program v Oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby Slovenský raj na Čingove, kde deti zaujala najmä umelá lezecká stena. Na hasičskej stanici v Poprade si deti vyskúšali hasičskú striekačku, mohli si prezrieť hasičskú techniku, ale aj sledovať ukážku hasičského športu. Nechýbalo ani schladenie sa v aquaparku v Poprade. Súčasťou programu boli spoločné hry a súťaže, nočná hra, spev detských kresťanských piesní a spoločné modlitby. Naše týždňové putovanie púšťou sme ukončili netradičnými mládežníckymi Službami Božími v evanjelickom kostole vo Veľkom Slavkove.           
     Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie a ochranu počas celého týždňa, za Jeho požehnanie i za počasie. Nie každý deň bol ľahký, ale vydaná energia a sebazaprenie priniesli výsledky v podobe nezabudnuteľných zážitkov i spomienok. Ani cesta do zasľúbenej zeme- do večného života- nie je ľahká. A tak veríme, že každý z nás dôjde až do cieľa svojej viery- do večnosti, ktorú nám pripravil náš milujúci Boh.

Autor: Matúš Vongrej, Foto: Milan Petrula - Dátum: 30.07.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 345


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu