MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

AVÍZO - 65. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PROTESTANTSKÝCH VOJAKOV - FRANCÚZKO


top
AVÍZO – 65. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PROTESTANTSKÝCH VOJAKOV – Francúzsko, Méjannes Le Clap 2016
(Rassemblement international militaire protestant R.I.M.P.)


Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR organizuje túto zahraničnú aktivitu pre všetkých profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a civilných zamestnancov, ako pre mužov tak aj pre ženy od ozbrojených zložiek.

Aktivita sa uskutoční autobusom a cieľovým miestom medzinárodného stretnutia je Méjannes le Clap (FR).

Nástupné miesto pre účastníkov je Bratislava (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) so začiatkom od 14,30 hod. dňa 14.6.2016, ukončenie cesty je taktiež v Bratislave na tom istom mieste dňa 21.6.2016 cca do 06:00 hod.

Nosnou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2016 je: „Cudzinci a pútnici na Zemi.“

Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za „vojenskú aktivitu“ a v mieste konania v dobe od štvrtku 16. júna do nedele 19. júna 2016 sa uskutoční výhradne vo vojenskej rovnošate.
Ústroj pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe: Blúza 2007 poľná DP LES, nohavice 2007 poľné DP LES, čiapka 2007 DP LES, tričko kaki KR s hodnostným označením, topánky poľné vz. 60/90/2007.
Počas prepravy na miesto konania a späť výhradne civilný odev.
Pre civilných zamestnancov nevojakov primeraný civilný (športový) odev. Počas nedele, spoločenských podujatí a bohoslužieb letný spoločenský odev, dlhé nohavice.

Účastníci podujatia budú podľa miestnych možností ubytovaní vo veľkokapacitných vojenských  stanoch, príp. v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 125,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia (Méjannes Le Clap), doprava klimatizovaným autobusom.

Stravovanie počas cesty tam a späť je individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína od štvrtku 16. júna 2016 večerou a končí v nedeľu 19. júna 2016 obedom.

Detailný program bude pre účastníkov spresnený po príchode v mieste stretnutia.

Účastníci stretnutia sú povinní uzatvoriť si individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 13.6.2016 – 21.6.2016 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak, opaľovací krém, plážové lehátko (karimatku), obuv do vody a plavky, príp. pokrývku hlavy na ochranu pred slnkom!

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností Slovenské ľudové kroje, darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, ...).

Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 26.5.2016 v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
robert.seres@mil.sk, prípadne faxom na t.č.: 0960 – 313 418. O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať výhradne prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári.

Ďakujeme za prejavený záujem.

Pre naplnenosť počtu účastníkov zahraničnej aktivity, bola možnosť ďalšieho prihlasovania ukončená a zoznam účastníkov je uzavretý  - ďakujeme za pochopenie. Prílohy: 1 – prihlasovací formulár: formát PDF DOCX

Orientačný program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2016“  v Mejannes Le Clap:

Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia - Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

14.06.2016 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu  do 14:30:00 hod, odchod autobusom z Bratislavy do 16:00 hod na trase BA – Nice (1255 km). Príchod do Nice je 15.06.2016 cca o 06:00.

15.06.2016 – Prehliadka mesta Nice, kúpanie pri mori. O 18:00 presun – Nice – Frejus. Ubytovanie v kasárňach námorníctva FR.

16.06.2016 – O 08:30 presun Frejus – Port Grimaud – tu prehliadka mesta. O 13:00 presun – Port Grimaud – Méjannes le Clap. Od 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP 2016) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

17.06.2016 – Spoločný program RIMP – Výled do miesta podľa výberu FR organizátora, bohoslužby, workshopy, spoločný program delegácií, picnic v prírode, spoločný hudobný večer.

18.06.2016 – Spoločný program RIMP; výlet slovenskej delegácie – Návšteva mesta Arles; workshopy, večer koncert na miestnom námestí.

19.06.2016 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR), do Fribourg – Švajčiarsko (519 km). Ubytovanie v kasárňach.

20.06.2016 – Presun Fribourg – Kostnica. Tu prehliadka mesta a Bodamského jazera, organizovaná celodenná zastávka s prehliadkou mesta a príp. kúpaním. Do 18:00  hod. presun Kostnica – Bratislava (747 km).

21.06.2016 – príchod na Slovensko.


Autor: ueps, Foto: rimp - Dátum: 18.04.2016