Arcibiskup Alex Gehaz Malasusa na službách Božích na Úrade vlády SR

Obrázok k článku
Dňa 26. októbra sa o 16.00 konali služby Božie v kaplnke úradu vlády Slovenskej republiky, na ktoré zavítal aj vzácny hosť , brat predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi a.v. v Tanzánii a viceprezident svetového luteránskeho zväzu za oblasť Afrika, Dr. Alex Gehaz Malasusa, v sprievode brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku, Miloša Klátika. Služieb Božích sa zúčastnil aj generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Marián Bodolló a medzi vzácnych hostí patril aj štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pán Rudolf Urbanovič.

Liturgoval a slovo Božie kázal ev. farár Milan Petrula, ktorý je riaditeľom úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  V kázni Božieho slova na základe textu z ev. Matúša  5, 38-45 sa venoval téme životných hodnôt a pravidiel ktoré uplatňujeme v živote, ktoré sa neraz podobajú starozákonnému oko za oko a zub za zub, s poukazom na Ježišove slová „ Ale Ja vám hovorím...., keď nás Pán Ježiš pozýva k novému princípu, v našich vzájomných vzťahoch, k tomu aby sme sa nedali zatiahnuť do špirály zla a pomsty, ktorá plodí len ďalšie zlo  násilie. Zdôraznil potrebu toho,  aby naše konanie bolo motivované láskou, vzájomným odpustením, aby sme v našich  životoch túžili po hodnotách ako je spravodlivosť, pravda, láska, odpustenie, nakoľko tieto hodnoty nás upomínajú na Boha, ktorý je ich pôvodcom.

Na záver služieb Božích sa prítomným prihovoril brat arcibiskup Alex Gehaz Malasusa,  ktorý predstavil Evanjelickú cirkev a.v. v Tanzánii. Táto cirkev je druhou najväčšou evanjelickou cirkvou a.v. na svete, s počtom 6 miliónov veriacich a svoju históriu píše 150 rokov a ako povedal tak aj oni sú dielom reformácie, ktorá sa začal pred 500 rokmi. Vyjadril svoju radosť z toho, že zažil služby Božie v priestoroch úradu, ktorý je sídlom premiéra, z ktorého sa v mnohých oblastiach spravuje chod krajiny. O tejto skúsenosti, hovoril ako o dobrom impulze, aj pre činnosť cirkvi vo svojej krajine, nakoľko to, čo zažil na tomto mieste, nie je samozrejmosť,  či zvyčajná, bežná prax v iných štátoch, Tento priestor aj na spoločné stíšenie  vníma ako vzácnu príležitosť k tvorbe pokoja, k šíreniu myšlienok o Božej láske, odpustení, aj medzi ľuďmi, ktorí stoja v dôležitých pozíciách pri spravovaní štátu aby sme ako ľudia rozličných národov mohli spolu nažívať v pokoji a mieri. Ocenil aj to, že cirkev má svojich duchovných  v ozbrojených silách a v polícii.

Na záver svojho príhovoru udelil brat biskup z Tanzánie prítomným požehnanie  vo svojom rodnom jazyku –swahilčine, ktorá je druhým najrozšírenejším jazykom Afrického kontinentu  a druhým najrozšírenejším jazykom subsaharskej Afriky.
Bohu vďaka za spoločné prežité spoločenstvo pri Božom slove, spoločných modlitbách a piesňach.

Autor: Milan Petrula, Foto: ueps - Dátum: 02.11.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 372


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu