Adventné stretnutie s pracovníkmi a sympatizatmi EPS

V ubytovacom a školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure sa 1. a 2. decembra 2016 konalo adventné stretnutie duchovných EPS s veriacimi a sympatizantmi kresťanskej misie v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch ako aj na miestach humanitárnych kríz. Účastníkov stretnutia, medzi ktorých zavítal aj brigádny generál Daniel Zmeko, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR, privítal plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR a oboznámil ich s pripraveným programom tohto náučno-spomienkového podujatia.

Prv než pozvaní hostia pristúpili k stolovaniu dostal slovo hlavný hosť večera doc. Nasir Jalili, vysokoškolský pedagóg pochádzajúci z Afganistanu, ktorý po štúdiách na Lekárskej fakulte UK v Bratislave zostal ako vedec pracovať na Slovensku, aby sa venoval parazitológii v našich zemepisných šírkach. Hovoril zaujato a poslucháčov v tiahol do svoje odborne i frazeologicky náročnej témy, ktorú trocha provokatívne nazval: „Parazity a exotické parazity už aj na Slovensku?“. V nej poukázal, ako sa v dnešnom meniacom sa svete, kde je veľký pohyb ľudí  a je zrejmý posun teplotných pásem smerom k pólom rýchlo prenášajú i ohrozenia na choroby spôsobované prispôsobivými parazitmi. Uznávaný parazitológ Jalili poslucháčov nezaujal iba fundovanou prednáškou ale aj ďalším filantropickým rozmerom svoje osobnosti, keď bez okázalej chvály predstavil svoju iniciatívu na povznesenie svojho národa. V médiách je už známa jeho angažovanosťou pri stavbe a zriadení školy pre deti v meste Mazar-i-Sharif v severnom Afganistane. Poslucháčov jeho práca pre rodnú vlasť i  predstavenie  stavby školy oslovila a podnietila k účasti na humanitárnej pomoci ťažko skúšanému afganskému národu.

Je dobrou tradíciou, že pred pohostením sa účastníci adventných stretnutí idú pomodliť do miestneho chrámu, tentoraz tak urobili pod vedením vojenského duchovného kpt. Dávida Vargaeštoka, riaditeľa kancelárie Ústredia EPS, ktorý v evanjelickom chráme kázal na podobenstvá Pána Ježiša o rozmáhajúcom sa nebeskom  kráľovstve.

Po pobožnosti prijali z rúk riaditeľa mjr. Vladimíra Vargu vyznamenanie za doterajšiu prácu pre EPS Ing. Róbert Šereš, Lucia Tomicová a z rúk generálneho duchovného Ivica Kujanová, Ján Benka a Filip Chyba.

Potom sa všetci s chuťou pustili do „predvianočnej“ kapustnice a do neformálnych rozhovorov v priateľskom duchu. Odzrkadľovali sa v nich dojmy a spomienky zo zážitkov prežitých pri  spoločných podujatiach, medzi ktorými dominovali najmä 0. ročník pochodu Duchovne po stopách hrdinov SNP v Rimavskej doline a 65. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov v Mejannés Le-Clap v Južnom Francúzsku.  Vo večerných hodinách navštívil ekumenické spoločenstvo aj emeritný evanjelický biskup Július Filo, ktorý účastníkov stretnutia oboznámil s históriou evanjelikov vo Svätom Jure ako aj s aktuálnym životom v tomto bývalom kráľovskom meste s vynikajúcou vinárskou tradíciou.  

Na druhý deň generálny duchovný predstavil plán činnosti EPS v roku 2017, ktorý je zároveň rokom 500-stého výročia Reformácie. 1. ročník pochodu Duchovne po stopách hrdinov SNP sa preto bude konať na miestach výrazne ovplyvnených Lutherovou reformáciou – v banských mestách združených do Banskomestkého seniorátu siedmich kráľovských miest. Trasa vojenského pochodu vedie zo Zvolena do Banskej Štiavnice a cez Kremnicu do Banskej Bystrice. A cesta na medzinárodné stretnutie vo Francúzsku je naplánovaná cez nemecké mesto Augsburg, kde bolo 25. júna 1530 na sneme prečítané Augsburské vyznanie – Confessio Augustana, základný vieroučný spis evanjelikov.
 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 19.12.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 312


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu