MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Odovzdanie humanitárnej pomoci v Afganistane

Dňa 27. februára 2019 bola v priestoroch Veliteľstva TAAC-North – Kemp Marmal v Mazar-e-Sharif v Afganistane príslušníkmi 9. SLOVCON RS kpt. Ing. Jánom REPASKÝM a nrtm. Ivanom HANTÁKOM odovzdaná humanitárna pomoc zo Slovenska. Školské uniformy pre základnú školu v Mazar-e-Sharif  prevzal riaditeľ školstva okresu NahriSahi  p. Mohd Shuaib Rahmani. Odovzdanie školských uniforiem pre žiakov základnej školy v  Mazar-e-Sharif  je zavŕšením jednej úspešnej etapy pomoci Afganskému obyvateľstvu v oblasti školstva a vzdelávania. Pomoc pre základnú školu v  Mazar-e-Sharif  v Afganistane je dlhodobým projektom. Ako informoval koordinátor humanitárnej pomoci v miestach pôsobenia OS SR Ing. Milan Gajdoš: „Iniciátorom a motorom projektu výstavby školy je doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH, Afganec, žijúci od svojich štúdii na Slovensku, úspešný parazitológ, pôsobiaci na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. S pomocou miestnej Afganskej vlády (ktorá poskytla pozemok) a z finančných prostriedkov vlastných a jeho rodiny, bola na prelome r. 2013/2014 začatá výstavba základnej školy. V septembri 2014 sa do projektu finančnou zbierkou zapojili aj slovenskí vojaci pod vedením pplk. Ing. Petra Michlíka, pôsobiaceho v rámci misie ISAF v Kandaháre. Škola bola otvorená 30. marca 2016 v provizórnych podmienkach – bez 1. poschodia. V roku 2016 sa do projektu na žiadosť doc. Jaliliho zaangažovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktoré dlhodobo organizuje humanitárnu pomoc v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR, vrátane Afganistanu. Spoločným úsilím sa do podpory výstavby školy postupne zapojilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V súvislosti s konferenciou o pomoci Afganistanu, ktorá sa konala v Bruseli v októbri 2016 sa MZVaEZ rozhodlo poskytnúť finančné prostriedky v hodnote 50 000,- eur na výstavbu 1. poschodia a zastrešenie budovy školy. V marci 2018 sme hľadali možnosti konkrétnej pomoci pre 400 žiakov školy. Ako najvhodnejšie sa nám javilo poslať Afganským žiakom rovnošaty zo Slovenska. V apríli 2018 bola pastoračná návšteva generálneho duchovného plk. ThDr. Mariana Bodolló v Afganistane u príslušníkov OS SR pôsobiacich v operácii Resolute Support využitá aj na stretnutie so zástupcami základnej školy, ktorí akceptovali návrh vzoru školskej rovnošaty aj látku z ktorej mala byť ušitá. Následne bol zahájený proces pre úspešné poskytnutie humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Obstaranie školských uniforiem v počte 540 ks zabezpečilo Ústredie EPS, 245 ks dievčenských uniforiem v hodnote 9 996 EUR z vlastných prostriedkov a 295 ks chlapčenských uniforiem z finančných prostriedkov MZVaEZ SR vo výške 12 036 EUR, prevedených rozpočtovým opatrením do kapitoly MO SR, podprogram 05TOB. Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 14. decembra 2018, za účasti predstaviteľov rezortov obrany, zahraničných vecí a vnútra prevzal humanitárnu pomoc Nasir Jalili. Materiálna pomoc bola dňa 18.decembra 2018 prepravená leteckým prostriedkom MV SR do operácie Resolute Support (RS) v Afganistane s využitím prepravnej kapacity návštevy MiO SR príslušníkov OS SR. Prepravu do Mazar-e-Sharif na Nemeckú základňu skoordinovali príslušníci OS SR v spolupráci s Nemeckým Bundeswerom, prepravu zabezpečili prostriedkami NATO. Afganistan je krajina s najnižšou úrovňou vzdelania, v podpore výučby na uvedenej škole by sme chceli pokračovať aj v roku 2019.

Autor: ustreps, Foto: OS SR - Dátum: 15.03.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 156

Koncert "Očami srdca" vol. 1

V obrovskom pretlaku ponúk, ktorý poskytol tohtoročný 8. Marec, predsa polstovka poslucháčov im odolala a prijala pozvanie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR do Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave, na jedinečný klavírny recitál bieloruskej klavírnej virtuózky Natalie Sklarenko. Pred jej vystúpením sa poslucháčom prihovoril generálny duchovný plk. Marian Bodolló. V jeho príhovore bola zdôraznená prepojenosť umenia a viery, no najmä ju reflektoval v súčasnom pôstnom období.  Potom už zazneli skladby z diela P.I Čajkovského z cyklu Ročné obdobia Op.37a:

Január: Pri krbe
Február: Fašiangy
Marec: Pieseň škovránka
Apríl: Snežienka
Máj: Biele noci
Jún: Barkarola
Júl: Pieseň kosca
August: Žatva
September: Poľovačka
Október: Jesenná pieseň
November: Ruská trojka
December: Vianoce

Viac ako hodinové sólo bolo strhujúcim zážitkom, ktoré miestami, ako okomentovala jedna z poslucháčok: ,,...v určitých momentoch sa mi chcelo aplaudovať uprostred bravúrne zvládnutých pasáží. ...a úžasne sa mi podarilo dobiť ,baterky´ po namáhavom týždni. “ A čo na to samotní organizátori? Hovorí riaditeľ správy Ústredia EPS a tvorca ušľachtilej myšlienky Ing. Milan Gajdoš: ,,Na to, že sa jedná o pilotný projekt, ktorý sa len dostáva do povedomia, sme spokojní. Ohlasy divákov sú viac ako pozitívne, prisľúbili účasť aj na ďalších klavírnych cykloch. Takže ideme do toho s nádejou, že to má zmysel.“  Nadviažuc na jeho slová, už teraz upozorňujeme na ďalšie koncerty charitatívneho cyklu Očami srdca:

Piatok 28. jún 2019
Program: Franz Liszt

Piatok 20. september 2019
Program: Sergej Vasilievič Rachmaninov 

Štvrtok 28. november 2019
Program: Peter Iljič Čajkovskij

Už teraz sa tešíme sa na všetkých, ktorí prijmú naše pozvanie a svojou štedrosťou prispejú na humanitárnu pomoc v miestach pôsobenia našich vojakov v zahraničí. Na záver patrí veľké poďakovanie za ochotu a nasadenie Ing. Jánovi Jurášovi ako moderátorovi, tak aj propagátorovi daného projektu.

Autor: ustreps, Foto: Pavol Vitko - Dátum: 11.03.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 259

ECAV na Slovensku vyslala do PZ SR ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol včera generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Mgr. Milan Bartko. Pri tejto príležitosti ho prišli pozdraviť predstavitelia a kolegovia z Ústredia  EPS OS SR a OZ SR a rezortných úradov EPS ako aj ďalší vysokí predstavitelia dotknutých inštitúcií či vedúci funkcionári z rezortu vnútra. Inštalačnú bohoslužbu uviedol riaditeľ  Úradu EPS MV SR pplk. Milan Petrula a po úvodnej liturgii sa k vysielanému kňazovi prihovoril generálny biskup na základe slov biblickej postavy - Ján Krstiteľa. Tento dávny prorok, ktorý pôsobil v Judei ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista, kázal krst pokánia.  Vojakom dal radu, ktorá má svoje nadčasové etické opodstatnenie: „Nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.“  Generálny biskup postavil tento princíp „ne-sebastrednosti“ a potierania svojho egoizmu do pozornosti novému duchovnému pracovníkovi, aby bol v láskavom duchu morálnym príkladom a „robil tak cestu“ novej dobe, v ktorej, tak veríme, sa národ opäť vráti k väčšej dôvere k ozbrojeným zložkám nášho štátu. Potom nového duchovného po predpísanom sľube oficiálne vyhlásil za duchovného EPS a generálny duchovný plk. Marian Bodolló mu odovzdal dekrét o menovaní  do radov  duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Policajného duchovného po pozdravení jeho novým nadriadeným pplk. Milanom Petrulom oslovila aj  rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská a k slávnostnému auditóriu sa prihovoril tiež  dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Milan Jurík.
Po slávnostnej bohoslužbe mali účastníci možnosť zotrvať v priateľských rozhovoroch počas  pohostenia pri prestretom stole.   

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 22.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 529

Návšteva myjavského regiónu

Dňa 12. Februára 2019 sa v Senici na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Senici začala vizitácia a zároveň pastoračná návšteva policajnej duchovnej kpt. Júlie Štofanovej nadriadenými, generálnym duchovným  plk. Marianom Bodolló  a riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pplk. Milanom Petrulom.
V úvode na pozvanie Krajského riaditeľa policajného zboru  v Trnave pplk. Patrika Kupca v rámci výjazdovej porady kraja a okresných riaditeľstiev dostali duchovní EPS priestor informovať o tohtoročných plánovaných aktivitách Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Na okresnom riaditeľstve PZ v Senici boli duchovní prijatí  riaditeľom odboru poriadkovej polície mjr. Jurajom Eliášom  a tiež vedúcou centra podpory ORPZ v Senici Mgr. Zuzanou Škápikovou.
Po stretnutí s príslušníkmi policajného zboru sa presunuli do sídla úradu Myjavského seniorátu ku seniorovi  Miroslavovi Hvožďarovi.  Vo vzájomnom rozhovore sa informovali o veľmi dobrej spolupráci seniorátu a služby policajnej duchovnej. Boli načrtnuté aj tohtoročné plány v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R.Štefánika a podujatiami, ktoré budú  v rámci seniorátu pri tejto spomienke  prebiehať.
Na záver v rámci plánovaného programu duchovní EPS navštívili Hasičskú stanicu na Myjave. Prijal ich veliteľ mjr. Ján Hanzlíček, ktorý ich oboznámil s prácou  hasičov v tejto oblasti a  bolo to príjemným zavŕšením dňa naplneného spoločnými rozhovormi.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 15.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 475

AVÍZO - Charitatívny koncert

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na Charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2019 o 18:00 hod. v Pállfyho paláci (Zámocká 47) v Bratislave.

Koncert je organizovaný na podporu humanitárnych aktivít v miestach pôsobenia OS SR v Bosne a Hercegovine.

Bližšie informácie na plagáte alebo u riaditeľ správy Ústredia EPS – Ing. Milana Gajdoša na t.č. 0903 824 593.

Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 15.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 416

Národný týždeň manželstva

Obrázok k článku
HRAJME SA!

Týždeň od 11. do 17. februára je Národným týždňom manželstva.

Cieľom tohto týždňa je podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre náš život tu na zemi. Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť a vzťah, ktorý máme by sme sa mali snažiť budovať a rozvíjať.
Lebo ako hovorí Biblický Kazateľ: "Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu.  Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.  Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje?  Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne." (Kazateľ 4.kapitola verše 9-11)

Život je niekedy ťažký. Dokonca príliš ťažký pre jedného.
Aj preto je fajn, že v manželstve sú na všetko dvaja. Keď jeden už nevládze, druhý práve vtedy zatiahne... a v lepšom prípade ešte aj ponúkne svoje rameno, o ktoré sa ten prvý môže oprieť. Takto ľahšie preplávajú aj náročnými situáciami. Čo však vtedy, keď už sú obaja takí unavení alebo preťažení, že si nie sú istí, či je možné oprieť sa o toho druhého, či by prídel starostí jedného nespôsobil “exitus” tomu druhému ...?

Reklama by povedala: “Tak si dáme DELI!”
Nemusíte hneď siahnuť presne po tejto čokoládke, každopádne malé zastavenie, či občerstvovacia prestávka určite vzťahu prospeje.
A čo je ešte lepšie - nemusíme čakať, až sa náš vzťah ocitne v stave krajnej núdze, môžeme takýto manéver zaradiť do svojho programu preventívne oveľa skôr.
Odborníci radia, že na uvoľnenie stresu v záťažových situáciách  dobre pôsobí, keď úplne vypneme z toho, čomu sa aktuálne venujeme a svoju pozornosť upriamime na niečo iné, ideálne príjemné. Niekto má rád umenie, iný zasa šport či pohyb, no a ďalší možno rád len tak posedí pri kávičke či pohári vínka...

A čo tak zahrať sa?

Hry a hranie v nás zostali ešte od detských čias. Máme to radi, aj keď nie vždy si na to vieme nájsť čas. Hranie pôsobí uvoľňujúco, užijeme si pri tom kopec zábavy a dočerpáme chýbajúcu energiu.

HRAJME SA!

To je téma pre tento rok. Tak skúsme oprášiť staré hry, pri ktorých sme sa predtým toľko nasmiali, skúsme sa zastaviť v zhone sveta, vypnúť televízor a venujme čas jeden druhému. Lebo dvom je lepšie...
Nech je vaše manželstvo šťastné a požehnané! 

Autor: Jana Tabačková, Foto: internet - Dátum: 14.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 468

Hlavní vojenskí kapláni z celého sveta v univerzitnom meste Krakow

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 30.ročník sa uskutočnil v dňoch 28.1. – 1.2.2019 v starobylom univerzitnom meste Krakow v Poľsku. Nakoľko má Krakow skutočne bohatú históriu, a ešte silnejšiu prítomnosť,  aspoň pár vetami o nich. Krakow je hlavné mesto Malopoľského vojvodstva. Leží na hornom toku rieky Visla. Je to všeobecné centrum južného Poľska. Má rozlohu 326,85 km², žije tu 767 348 obyvateľov a v metropolitnej oblasti viac ako 1,7 milióna (2017).

Staré mesto je charakteristické početnými historickými stavbami (komplex stredovekých a renesančných budov Starého Mesta, kráľovský zámok Wawel, Sukiennice, židovská štvrť Kazimierz...). Mesto je sídlom Jagelovskej univerzity a poľskej Akadémie vied. Spomínaná Jagelovská univerzita  je prvá univerzita na území Poľska, druhá najstaršia v strednej Európe. Založil ju roku 1364 Kazimír Veľký podľa vzoru bolonskej univerzity a padovskej univerzity. Roku 1400 ju obnovil Vladislav Jagelovský podľa vzoru parížskej univerzity. V 15. storočí a 16. storočie bola Jagelovská univerzita hlavným humanistickým strediskom v strednej Európe a nadobudla medzinárodný význam.

Najväčší rozkvet dosiahla na nej matematika, astronómia a niektoré humanitné disciplíny. Študovalo na nej veľa cudzincov, hlavne z Uhorska (najmä zo Slovenska), z Česka a Nemecka. Založenie Jagelovskej univerzity bolo významným medzníkom v rozvoji poľskej filozofie. Na tejto univerzite študoval aj napríklad bývalý pápež Ján Pavol II. a Mikuláš Kopernik. Okrem nich sa s mestom Krakow spájajú aj mená Oskar Schindler (1908 – 1974), nemecký továrnik, záchranca 1 200 Židov pred holocaustom, Roman Polański (* 1933), režisér, scenárista, filmový a divadelný herec, filmový producent alebo Czesław Miłosz (1911 – 2004), básnik, spisovateľ, akademik, a prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.

Konfesionálne zastúpenie stretnutia kaplánov býva vždy veľmi pestré. Stretávajú sa kresťania pravoslávni, rímsko a gréckokatolícki, anglikáni,  protestanti, moslimovia, židia a tohto roku pribudol aj budhista. Úvodný galavečer začal v slávnostných rovnošatách, kde bol predstavený program aj hlavní organizátori.
Poľská duchovná služba má tri ordinariáty- katolícky, evanjelický a pravoslávny. Aby bola organizácia plynulá, bola zastrešená len jedným z nich -  katolíckym ordinariátom.

Téma tohtoročnej konferencie bola ,,Pastorálna starostlivosť o vojakov- medzi slávou minulosti a výzvami budúcnosti.“ Ako jedna z odpovedí na ňu bola prednáška Bezpečnostná situácia pozdĺž východných hraníc NATO od brigádneho generála Jaroslawa Waclawa Kraszewskeho, ktorý povedal: ,,Nesiete so sebou silné spirituálne posolstvo, ale aj etiku Desatora. Práve v hybridnej vojne môžete pomáhať rozlišovať dobré od zlého, definovať pravé hodnoty a ukázať vojakom, odkiaľ môžu čerpať silu.“  Bola v tom nielen určitá výzva, ale najmä povzbudenie pre kresťanských kaplánov nevzdať sa svojich pozícií. Nie sú to len samotní vojaci, ktorých máme pred sebou. Sú to rodiny, ktoré očakávajú podporu miestnej cirkvi, z ktorých profesionálni vojaci pochádzajú. 

Druhým príspevkom bola téma  Pastorálna starostlivosť a vodcovstvo kaplánov a ich veliteľov  od generálporučíka v zálohe Lorena Rena. Okrem výziev kaplánov to boli jeho mnohé osobné svedectvá ako aj skúsenosť práce s kaplánmi.  Záverečná prednáška generálmajora Piotra Patolonga súvisela s historickým prierezom misií poľských kaplánov od pádu Varšavskej zmluvy. Aby sa o spiritualite len nerozprávalo, prirodzenou súčasťou boli ranné modlitby protestantov, omše rímskych katolíkov na zámku Wawel, utrenia pobožnosť pravoslávnych.

Okrem dní naplnených prednáškami, diskusiami v pracovných skupinách, to bolo spojené aj s prehliadkou  miestnych pamätihodností, židovskej štvrti Kazimierz a bane Wieliczka. 
Posledný deň je vždy spojený s vyhodnocovaním,  prípravami k aktivitám v danom roku ale aj plánovaním úloh na ďalší rok týkajúcich sa hlavných kaplánov, ich spolupracovníkov, ale aj všetkých slúžiacich v zbrani.

Budúci rok sa stretnutie uskutoční v Nemecku.

* Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári 1990 a EUCOM (The United States European Command) koordinovalo konferenciu pre generálnych duchovných, ordinárov a generálnych vikárov duchovných služieb členských krajín NATO v Stuttgarte. Úlohou vtedajšej konferencie bolo napomôcť spolupráci a vzájomnej komunikácii medzi duchovnými počas spoločných operácii NATO. V nasledovných rokoch sa konferencia dvakrát rozšírila - najprv na Americko-európsku konferenciu predstaviteľov duchovných služieb, potom na Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských duchovných služieb (IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference).
 

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 04.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 679

Duchovné služby mali ekumenickú pobožnosť u Baptistov v Bratislave

Začiatkom roka mávajú duchovné služby v ozbrojených zložkách štátu (Ordinariát OS a OZ SR a Ústredie EPS v OS SR a OZ SR)  svoje zamestnanie tzv. odborné zhromaždenie.  Pri tejto príležitosti sa už tradične stretnú na spoločných modlitbách za jednotu kresťanov, aby takto vyjadrili svoj súhlas i postoj k vrúcnej túžbe svojho Pána, ktorý sa modlil: „Aby boli jedno.“  Miesto k modlitbám volia striedavo v Katedrále Ordinariátu a v kostole v jednej z cirkví, ktorá má svojich duchovných v EPS. V tento rok sa stretnutie konalo v kostolíku Bratskej jednoty baptistov (BJB) na Palisádach v Bratislave. Domáci veriaci srdečne a so záujmom prijali predstaviteľov obidvoch duchovných služieb na ich modlitbovom stretnutí, ktoré sa riadilo predlohou k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov. Pre rok 2019 ju pripravili kresťania z prevažne moslimskej krajiny, Indonézie, ktorí dali do popredia  tému spravodlivosti na základe starozmluvného textu Biblie: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18-20). Chcú tým poukázať na  ohrozenie krehkej harmónie rôznorodej spoločnosti založenej na princípe jednoty v rôznosti , ktorú podkopáva korupcia. Preto vo svojom apeli na kresťanské spoločenstvá vo svete zdôrazňujú spravodlivosť a uplatňovanie práva.

Na modlitbách v baptistickom kostolíku odzneli okrem pripravených modlitieb aj prejavy dvoch vysokých predstaviteľov duchovných služieb - generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló, ktorý sa vo svojom príhovore venoval teológii Martina Luthera o ospravedlnení z viery a generálneho vikára pplk. Mons. ThLic. Bartolomeja Juhasa, SDB, ktorý dal poslucháčom do pozornosti amerického baptistického kazateľa Martina Luthera Kinga. Ten v čase občianskeho zápasu za rovnoprávnosť černochov v južných štátoch Únie  zdôrazňoval nenásilné vzdorovanie voči nespravodlivej politike štátnej moci a v boji proti rasovej segregácii. V závere pobožnosti sa vlastnými slovami pomodlili za jednotu kresťanov v našej vlasti i vo svete dvaja predstavitelia z BJB a jeden príslušník zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.  Po skončení pobožnosti sa duchovní OS a OZ SR spolu s miestnymi cirkevnými činovníkmi stretli v priestoroch cirkevného zboru BJB na Zrínskeho ulici pri pohostení  a v družných rozhovoroch utužili bratské vzťahy medzi sebou.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Filip Chyba - Dátum: 01.02.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 676

Hejce 2019

Drahé smútiace rodiny, excelencie, páni ministri, generalita Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Maďarska, ctené dámy, vážení páni, bratia biskupi,

Pred  trinástimi rokmi sa naši vojaci vracali z Kosova, z krajiny, kde splnili svoje úlohy a pomáhali strážiť krehké prímerie. Splnili si čestne svoju povinnosť a všetci ich už doma čakali. Žiaľ, nedoleteli. Letecká tragédia smútkom a bolesťou zasiahla celé Slovensko. Po tom štvrtkovom večere nastal Black Friday, ale skutočný čierny piatok s bolesťou a ranami, ktoré príbuzných v tejto pozemskej časnosti stále bolia. Dnešná spomienková udalosť nám ostatným však pripomína padlých vojakov novodobej histórie aj v miestach iných operácií- Iraku, Afganistane, Cypre.
Tá nenahraditeľná strata spôsobila, že sa už nikdy domov nevrátia manželia, manželky,  otcovia, mamy,  synovia a dcéry, priatelia, súrodenci, kolegovia... dnes tu teda nie sme preto, aby sme hovorili o nezahojených ranách, ale chcem vám pozostalým rodinám povedať, že v tejto bolesti stojíme pri vás. Spolu s Vami je nám ťažko a prázdno po niekom, koho sme poznali.
A v tomto všetkom povzbudzujem vás aj nás ostatných, že v ťažkých chvíľach života platia slová Žalmu 46: ,,Boh nám je útočisťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím, Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!
Naši vojaci sa tak zaradili k tým postavám, ktoré tesne pred alebo na prahu domova zomreli a do tej povestnej zasľúbenej zeme nikdy nevošli. Ako napríklad aj M.R.Štefánik, ktorého 100- výročie tragickej smrti si tohto roku pripomíname. Prešli však z tohto brehu na onen, ktorý je nami ešte nedovidený, no ktorý je už veriacim v Krista Pána dosiahnutí.  Chcem teda na záver povedať – ak v ten povestný večer ste sa ich nemohli dočkať, tu vyjadrujem nádej, že oni vás už čakajú. A bude to stretnutie v duchu Pánových slov: ,,Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očú a smrti už viac nebude, ani smútku, ani plaču, ani bolesti už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli.“

*príhovor generálneho duchovného EPS zaznel na pietnej spomienke 19.1.2019 v Hejciach

Autor: Marian Bodolló, Foto: Denisa Fazekasova - Dátum: 21.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 635

Ozbrojené sily predstavili svoje projekty

Dňa 15. januára tohto roku bol chapel (kaplnka) pre študentov netradičný.  V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci sa pred viac ako 200 študentmi Evanjelického gymnázia prezentovali so svojou prácou a projektmi generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Marian Bodolló a príslušník Veliteľstva vzdušných síl OS SR mjr. Zdenko Baranec. Generálny duchovný okrem iného vyjadril vďaku EGT Tisovec za pravidelnú účasť študentov na pochode ,,Duchovne po stopách hrdinov SNP.“ Spirituálka Mgr. Lýdia Naďová k tomu dodáva: ,,Po dlhšej dobe mohli vidieť študenti nielen vojakov, ale aj počuť aké úlohy musia plniť. Na pochod chodievame radi a tešíme sa aj na tento ročník z Obišoviec do Rožňavy. Verím, že aj stretnutie s pánom mjr. Barancom nebolo posledné a budeme sa aj v budúcnosti častejšie stretávať na  kurze ochrany života a zdravia.“ Po skončení prezentácie prijali obaja vojaci nečakané pozvanie na seminár profesorky PhDr. Heleny Pašiakovej PhD, ktorá im vytvorila priestor na hľadanie odpovedí na extrémizmus, xenofóbiu z pohľadu silových zložiek. 

Autor: Marian Bodolló, Foto: Zdenko Baranec, Lýdia Naďová - Dátum: 16.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 699

Koncert gospelovej skupiny z Nitry

V sobotu 22. decembra 2018 referát ekumenickej pastoračnej služby v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra zorganizoval pre odsúdené ženy a odsúdených mužov kresťanský koncert gospelovej skupiny z Nitry s programom pod názvom Boh je dobrý otec. Svojím hudobným prejavom a osobným svedectvom života členovia spoločenstva Kristus Mestu z Apoštolskej cirkvi z lokalít Nitra a Šaľa vyjadrili pre odsúdených skúsenosti z detstva, osobného a rodinného života, z prekonávania ťažkostí a viery a nádeje v Boha. Spätná väzba zo strany odsúdených bola veľmi pozitívna, nakoľko boli povzbudení ich svedectvom ako v ľudskej, tak aj duchovnej úrovni.

Autor: Milan Graus, Foto: Milan Graus - Dátum: 13.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 567

Duchovní Gemerského seniorátu ECAV spolu s generálnym duchovným EPS

Dňa 8.1.2019 sme sa ako duchovní Gemerského seniorátu stretli na prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v novom roku 2019. Tentoraz naše cesty viedli do CZ Roštár do priestorov kultúrneho domu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžila sestra kaplánka Mgr. Emília Velebírová. Po ňom nasledovala prednáška. Ňou nám poslúžil náš pozvaný hosť plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Vo svojej prednáške nám zaujímavým spôsobom predstavil prácu a pôsobenie EPS. Rovnako tak sa s nami podelil o svoje osobné zážitky v tejto službe, či už v zahraničných misiách, alebo v aktivitách EPS na Slovensku. Vo svojej prednáške predstavil aj činnosť duchovných v rezortoch vnútra a spravodlivosti. Informoval o tzv. pochode  Duchovne po stopách hrdinov SNP, ktorý bude tohto roku v mesiaci máj pokračovať aj územím Gemerského seniorátu. Zároveň nás povzbudil k účasti na ňom aj s našimi cirkevníkmi a mládežníkmi.  Po informáciách br. seniora a predbežnej príprave vnútormisijných podujatí na rok 2019 v GES sa naše rokovanie skončilo. 

*článok prevzatý s autorským povolením
 

Autor: Radovan Gdovin, Foto: Radovan Gdovin - Dátum: 10.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 665

Novoročné prianie

Obrázok k článku
V nastávajúcom roku 2019 si prajeme Božie požehnanie,
aby sa nám darilo uskutočňovať dobré predsavzatia, skutky, ktoré sú vykonané z viery,
aby sme si nenechali vziať vnútorný i vonkajší pokoj,
aby sa naša láska prejavila v činnej práci na prospech a radosť našim blížnym, nášho národa i spoločnej vlasti,
aby sme mali dostatok jedla a nevyhnutný hmotný i duchovný majetok.
Preto sa modlíme a zápasíme s duchovnými mocnosťami,
aby sme mali dostatok svetla z Božieho slova a dobre poznali vôľu nášho Pána
a tak jednoznačne rozoznávali medzi dobrým a zlým a pevne stáli pri presadzovaní spravodlivosti a práva bez predsudkov a prijímania osôb.
Preto: „Podopri, veď  nás na začatej ceste, Ježiši Kriste.“

Autor: ustreps, Foto: internet - Dátum: 07.01.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 515

Adventný koncert v Ružomberku

 V 2. adventnú nedeľu – 9. decembra sa uskutočnil v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok adventný koncert. Kresťanská skupina z Bučovíc z Českej republiky zahrala i zaspievala odsúdeným rómske i české  kresťanské piesne. Vedúci skupiny, bývalý väzeň, podal svedectvo, ako viera v Ježiša Krista pozitívne ovplyvnila jeho život. 
    Vystúpenia sa zúčastnilo spolu 84 odsúdených zo stredného i maximálneho stupňa stráženia, ktorí ako poďakovanie odmenili účinkujúcich záverečným potleskom. Svojím vystúpením i hovoreným slovom priniesli hudobníci medzi odsúdených pokoj, dobrú náladu a spríjemnili adventné popoludnie, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
    Po vystúpení členovia medzinárodnej organizácie The Gideons International odovzdali všetkým zúčastneným Nové zmluvy. 

Autor: Ľubomír Kordoš, Foto: Ľubomír Kordoš - Dátum: 20.12.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 447

150 rokov DHZ v Trnave

Obrázok k článku
V piatok 30. novembra bola v Štátnom archíve v Trnave na Štefánikovej ulici slávnostná vernisáž výstavy „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc „ ktorá mapuje 150. ročnú históriu dobrovoľných hasičov v Trnave. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia dobrovoľných a profesionálnych hasičov, riaditeľka archívu, zástupcovia mesta a pozvaní hostia.  V rámci tohto významného jubilea boli medailou primátora mesta Trnava ocenení dlhoroční dobrovoľní hasiči, ktorí sa významným spôsobom podieľali na formovaní a rozvoji DHZ ako aj  pozvaní hostia.  Takisto bola do života uvedená a požehnaná nová hasičská zástava. Na  výstave, venovanej špeciálne tejto príležitosti je možné sa oboznámiť zo 150. ročnou históriou dobrovoľníkov v Trnave, pozrieť si originálny zápis o schválení prvých stanov DHZ Trnava, historické fotografie a rôzne artefakty. Podľa riaditeľky archívu p. Júlie Ragačovej sú to všetko originály, ktoré pochádzajú z fondu archívu a rôznych súkromných zbierok. Výstava bude prístupná do konca apríla 2019.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 05.12.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 649

Predadventné stretnutie duchovných a spolupracovníkov EPS

V dňoch 29.-30. novembra 2018 sa v priestoroch misijného zariadenia ECAV – Agapé uskutočnilo už tradičné stretnutie duchovných a spolupracovníkov EPS. Toto stretnutie chce každoročne vytvárať priestor na prehlbovanie vzájomných vzťahov, byť poďakovaním za doterajšiu spoluprácu, ale aj poskytnúť možnosť podnetne sa vyjadriť k práci duchovných EPS. Stretnutie začalo prednáškou PaedDr. Terézie Strédl, PhD. na tému „Miesto dieťaťa v rodine“, pokračovalo spoločnou bohoslužbou pod vedením kpt. Mgr. Júlie Štofanovej a na záver prítomní zasadli k spoločnej kapustnici. Na druhý deň stretnutie pokračovalo oboznámením účastníkom s budúcoročnými aktivitami EPS, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní. 

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Filip Chyba - Dátum: 03.12.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 680

Slovenská republika odovzdala oficiálnu humanitárnu pomoc v Bosne a Hercegovine

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a  OS SR pripravilo a v dňoch 28. a 29. 11.2018 odovzdalo v poradí 6. humanitárnu zásielku Slovenskej republiky určenú pre obyvateľstvo okresu Višegrad (v Republike Srbskej) a Unsko-sanského kantónu (vo Federácii Bosny a Hercegoviny).

Materiálna humanitárna pomoc SR bude distribuovaná cez organizácie Červeného kríža Bihač a Novo Goražde v rámci etablovaných mechanizmov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR - SlovakAid. Je konkrétnym vyjadrením solidarity SR so sociálne najodkázanejšími obyvateľmi týchto oblastí Bosny a Hercegoviny, ako aj tými občanmi tretích krajín, ktorí našli v krajine dočasné útočisko a pripravujú sa na prečkanie náročného zimného obdobia. Zásielka SlovakAid v celkovej hodnote takmer 40 tisíc eur aj preto pozostáva zo zimného šatstva, detských plienok a hygienických potrieb, ako aj spacích vakov, karimatiek, elektrocentrál a veľkokapacitných stanov. Slávnostné odovzdanie zásielok zabezpečilo Veľvyslanectvo SR v Sarajeve v spolupráci s príslušníkmi OS SR slúžiacimi v rámci operácie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine.

Autor: Darina Koszegiová, Foto: MZVaEZ/OS SR - Dátum: 03.12.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 675

Stretnutie predstaviteľov protestantských duchovných služieb

Obrázok k článku
V dňoch 13.-14. novembra 2018 sa v Berlíne (Nemecko) uskutočnilo Stretnutie predstaviteľov európskych protestantských duchovných služieb pôsobiacich v armádach jednotlivých krajín Európy. Generálneho duchovného OS a OZ SR plk. Mariana Bodolló zastúpil na tomto stretnutí kpt. Dávid Vargaeštok, dekan –riaditeľ kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Popri predstavení duchovných služieb jednotlivých krajín sa plánovali spoločné kurzy, cvičenia a stretnutia vojenských duchovných, diskutovalo sa o aktuálnych problémoch (klimatické zmeny, migrácia, etické formovanie vojakov a i.) a riešila sa aj otázka lepšej spolupráce duchovných v mnohonárodných operáciách a cvičeniach. 

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Martin Middendorf - Dátum: 21.11.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 654

Ocenenie vojenských duchovných

Dňa 15. novembra sa v priestoroch MO SR uskutočnila pracovná porada vojenských duchovných Ekumenickej pastoračnej služby OS SR s generálnym duchovným Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Samotnému zamestnaniu predchádzal slávnostný nástup vojenských duchovných pri ktorom náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Daniel ZMEKO ocenil vybraných vojenských duchovných za príkladné plnenie úloh a rozvíjanie dialógu a spolupráce v ekumenickom duchu.
Pri tejto príležitosti náčelník Generálneho štábu OS SR zaželal veľa úspechov v napĺňaní cieľov dušpastierskej služby a priorít OS SR v nadchádzajúcom období.

Autor: Vladimír Varga, Foto: GŠ OS SR - Dátum: 19.11.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 627

Spomienka v Nižnej Slanej

Dňa 4.11.2018, v 23. nedeľu po svätej Trojici sa v chráme Božom v Nižnej Slanej konali slávnostné služby Božie, na ktorých si účastníci pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bola po ukončení služieb Božích odhalená na priečelí chrámu pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z Nižnej Slanej. Po tom, čo bola do chrámu Božieho prinesená vojakmi z vojenskej posádky v Rožňave štátna vlajka Slovenskej republiky, všetkých prítomných a hostí privítal br. zborový dozorca kpt. Ing. Marián Turic. Kázňou slova Božieho a liturgiou pri tejto príležitosti poslúžil administrátor Združeného cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Liturgiou ďalej poslúžila sestra seniorálna kaplánka Mgr. Lucia Fagová. Liturgiou, pozdravom a odhalením pamätnej tabule poslúžil brat generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, plk. ThDr. Marian Bodolló. V rámci bohoslužieb   sa účastníkom prihovoril PhDr. Radoslav Turík z Klubu vojenskej histórie Beskydy, ako aj plk. v. v. Ing. Martin Gallík a mjr. v. v. Ing. Ján Kolesár z Technickej univerzity v Košiciach. Posledný evidovaný list z frontu desiatnika Michala Fábryho, adresovaný svojej milovane manželke zo zákopov frontovej línie, emocionálne prečítal Štefan Gerža. Na službách Božích piesňou poslúžila aj  FSk Hrabina. Po ich ukončení sa účastníci bohoslužieb presunuli pred chrám, kde najprv odznela štátna hymna Slovenskej republiky, potom bola odhalená pamätná tabuľa  a následne sa prítomným prihovorili pplk. Ing. Oliver Toderiška, veliteľ posádky Rožňava a JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej. Po ukončení oficiálnej časti sa pozvaní hostia presunuli do Kultúrneho domu v Henckovciach, kde pokračoval neformálny program. V rámci neho bola do života uvedená pánom predsedom Matice slovenskej Dr. Gešperom kniha plk. v. v. Martina Gallíka s názvom „Za cisára pána“, dokumentujúca osudy vojakov z Nižnej Slanej počas 1. svetovej vojny. Niekoľkými hudobnými vstupmi sa prezentovala mužská spevácka skupina FS Dubina z Rožňavy. Účastníkom sa ešte prihovorila Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, brat generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló , Mgr. Ján Lipták, riaditeľ Štátneho archívu v Rožňave a pán prof. Ondrej Hronec. Po občerstvení nasledovali voľné rozhovory prítomných. Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku týmto ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave tohto požehnaného a vydareného podujatia.

Prevzaté zo stránky www.gesecav.sk a uverejnené so súhlasom autora.

Autor: Radovan Gdovin, Michal Terrai, Foto: Michal Terrai - Dátum: 07.11.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>