MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


Pozvanie na VI. Evanjelické cirkevné dni

Obrázok k článku
Bratia a sestry, priatelia

srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna – 1. júla 2018 vo Zvolene. Aj v tento rok bude Ústredie EPS v OS SR a OZ SR /ďalej len EPS/ participovať pri ich organizácii.
EPS pripravila niekoľko svojich osobitých aktivít v sobotu 30.júna, o ktorých Vás chceme dopredu informovať:

1, EPS bude mať na VI. ECD po celý čas postavený svoj stan na nádvorí Lesníckeho múzea vo Zvolene, kde sa bude podávať vojenský guláš v čase od 11:30 – 14:00

2,  pre mladšiu časť účastníkov organizuje EPS pochod na Pustý hrad. Zraz bude na nádvorí Lesníckeho múzea o 13.45, pochod začne o 14.00, predpokladaný príchod na hrad je o 15.10. Na hrade bude krátka pobožnosť o 15.20, po nej o 15.40 budú mať hasiči ukážku práce so záchrannou technikou o 16.10 sa pôjde naspäť do Zvolena.

3, večer o 18.30 bude v stane EPS prezentácia práce duchovnej služby v OS a OZ SR spojená s prednáškami na témy: Čs. légie a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918.

4, vyvrcholením sobotného dňa bude nočná ekumenická pobožnosť o 23.15 a sviečkový pochod k pamätníkom osloboditeľov na námestí SNP vo Zvolene, kde budú ako výraz vďaky položené kvety resp. vence.

Generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló pozýva všetkých priateľov duchovnej služby k ucteniu pamiatky obetí bojov za našu slobodu a demokraciu.


Časový harmonogram aktivít EPS na VI. ECD

Piatok,  29. 6. 2018

8.00      Odchod z Bratislavy do Zvolena, príchod o 10.00
10.00 – 13.00   Príprava zázemia pre aktivity EPS na VI. ECD (stan, výdaj stravy a iné)
16.00    Účasť EPS na uvítacom programe ECAV na Slovensku (funkcionári EPS)
21.00    Večerné služby Božie s VP

Sobota,  30. 6. 2018

09.30   Hlavné slávnostné služby Božie
11.30   Obed  /vydávajú OS SR, patronát prevzala EPS/
13.45   Zraz účastníkov pochodu na Pustý hrad
14.00   Pochod na Pustý hrad, príchod do 15.10
15.20 - 15.40   Poľná bohoslužba (zabezpečujú duchovní EPS)
15.40 - 16.10  Ukážka práce s hasičskou technikou
16.10   Pochod do Zvolena, príchod do 17.30
18.30   Prednášky EPS  /Mužská spiritualita, Čs. légie  a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918/
23.15 - 23.45   Ekumenická pobožnosť (zabezpečujú duchovní EPS)
23.45 - 24.00   Sviečkový pochod, položenie kvetov k pamätníkom osloboditeľov

Nedeľa,  1. 7. 2018

Účasť na službách Božích vo Zvolene, resp. v niektorom zbore v okolí Zvolena
 

Autor: Marian Bodolló, Foto: ECAV, ustreps - Dátum: 15.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 99

Policajní duchovní EPS MV SR na stretnutí s policajným atašé v Ríme

Zahraničná služobná cesta sa konala na základe vzájomnej komunikácie a pozvania pána policajného pridelenca plk. Stanislava Zátorského na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Taliansku, v Ríme, v termíne 23.-3-27. apríla 2018. Zúčastnili sa na nej 4  policajní duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Po prílete do Ríma sme hneď na začiatku navštívili veľvyslanectvo SR v Ríme a pozdravili zamestnancov. Medzi inými sme sa na chvíľu stretli aj s pánom riaditeľom Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme, pánom Petrom Dvorským. Počas návštevy sme mohli zažiť vynikajúcu spoluprácu pána policajného pridelenca plk. Zátorského s pracovníkmi veľvyslanectva SR v Taliansku ako aj vo Vatikáne, čo sa odzrkadlilo aj pri celom priebehu návštevy ako aj stretnutí s pánom veľvyslancom Petrom Sopkom, či ďalšími zamestnancami veľvyslanectiev.

Veľmi milo nás potešilo prijatie pánom rektorom Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde sme mohli na pamiatku našej návštevy zapísať niekoľko riadkov do vzácnej kroniky tohto kolégia. Na tomto mieste sme sa dozvedeli o bohatej histórii tohto kolégia, ktoré zohrávalo významnú úlohu pri zásobovaní bývalého Československa duchovnými publikáciami.

Pán policajný pridelenec nám poskytol informácie týkajúce sa práce polície v Taliansku, oboznámil nás so spôsobom svojej misie a venoval nám podľa možností svoj čas tak, aby sme mali zabezpečené všetko, čo bolo potrebné pre pokojný a zdarný priebeh zahraničnej cesty.

V rámci ekumenických vzťahov sme počas návštevy mali v programe zabezpečenú aj účasť na generálnej audiencii pápeža Františka na námestí Svätého Petra vo Vatikáne.  Aj táto časť programu zanechala v nás nezvyčajný a hlboký dojem. Popri tematike policajnej práce sme absolvovali aj prehliadku historických pamiatok mesta Rím a Vatikán.
Počas prehliadky Vatikánskych záhrad sa nám venovala pani zástupkyňa veľvyslanca SR vo Vatikáne, ktorá nám pripravila výbornú exkurziu po záhradách a baziliky sv. Petra.

Pri plánovaní programu našej pracovnej cesty sme nevynechali Evanjelický cirkevný zbor v Ríme. Navštívili sme evanjelický kostol, oboznámili sa s históriou evanjelikov v Ríme. Na paneloch venovaných histórii evanjelickej komunity v Ríme sme mali možnosť vidieť aj fotografie vzájomných stretnutí pápežov počnúc Jánom Pavlom II až po súčasného pápeža Františka s evanjelickou komunitou v tamojšom kostole. Na záver našej návštevy sme vykonali krátku pobožnosť na ktorej zamyslením poslúžil riaditeľ úradu EPS MV SR Milan Petrula.

Veľké a srdečné poďakovanie patrí pánovi policajného pridelencovi za jeho čas, ochotu nás voviesť do problematiky svojej činnosti ako ja za celú organizáciu, prípravu a sprevádzanie počas našej zahraničnej služobnej cesty.

Autor: Milan Petrula, Foto: Milan Petrula - Dátum: 31.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 104

Pozdrav od prezidenta

Už po tretíkrát sa vydali pracovníci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR ( ďalej len EPS ) a príslušníci silových rezortov na pochod ,, Duchovne po stopách hrdinov SNP. “ Tento rok začala trasa v dňoch 23.-25.5. 2018 na Dukle a pokračovala cez Svidník a Bardejov do Prešova.

Prvý deň z Dukly do Svidníka sa k pracovníkom EPS a príslušníkom ozbrojených zložiek, pridali aj študenti gymnázií z Banskej Bystrice, Tisovca a Bratislavy. Niektorí už boli druhýkrát a prisľúbili, že chcú zvládnuť  všetky etapy až po Devín. ,,Vlani som to prijal ako výzvu. Strýko mi povedal, že ma vezme na poriadnu – akože chlapskú, desaťkilometrovú túru. Keď som mu po vlaňajšom pochode ukázal certifikát o zvládnutí 82 km s vojakmi, nechcel veriť.  Aj preto som tu. Dodáva mi to silu a dvíha sebavedomie,“ hovorí gymnazista Peter Rodziňák. Ďalšia gymnazistka Kamila Klamová dodala: ,,Hoci budem budúci rok maturovať a v tom čase nebudem môcť byť na pochode, ako vysokoškoláčka by som chcela prejsť aj ďalšie etapy.“ Preto generálny duchovný plk. Marian Bodolló podobne ako vlani opakuje slová: „Podporiť odkaz Slovenského národného povstania vojakmi spolu s mladými ľuďmi – to má nielen symboliku, ale aj silu.“

Druhý deň končiaci v Bardejove bol zatiaľ najnáročnejšou etapou zo všetkých ročníkov. Úsek meral 33 km a okrem značného prevýšenia sa v závere pochodovalo z Hažlína do Bardejova po asfaltovej ceste. Je viac ako prirodzené, že spolu s bolesťou nôh na vysiľujúcom slnku sa dostavila aj únava. Všetko však bolo zabudnuté po prijatí v Bardejove, kde po Bohoslužbe a kladení vencov obetiam II.svetovej vojny sa primátor nielen prihovoril, ale aj poďakoval vojakom za propagáciu odkazu SNP. Všetkým venoval prekrásnu publikáciu o Bardejove so  svojim podpisom. Po jeho príhovore bol prečítaný pozdrav prezidenta SR Andreja Kisku. Jeho celé znenie je uvedené v prílohe. ,,Opäť nás potešil prístup starostov a riaditeľov základných a stredných škôl. Prihovorili sa nám, poskytli nám ubytovanie, pripravili občerstvenie, ale v obci Kurimka bola okrem obeda pripravená aj kronika obce, kam sa všetci zapísali,“ dodal Milan Gajdoš z Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ, ktoré pochod organizovalo.

Tretí deň z Bardejova do Prešova absolvovali účastníci pochodu do Demjaty ako kedysi regrúti - vlakom. Po vystúpení a zoradení na nástupišti v Demjate pokračovala cesta pochodujúcich Veľkým a Malým Slivníkom cez Terňu a Kanaš do Prešova. Záver etapy už bol okrem ochladenia poznačený aj jemným dažďom, ktorý však nikomu nevadil. Príhovor viceprimátora na námestí  po kladení vencov s plnými poctami  a hymne  už len zdôraznil význam a odhodlanie pokračovať v tejto aktivite so snahou pritiahnuť k nej čo najviac mladých ľudí.

Záver už tradične patril službám Božím v prešovskom evanjelickom chráme Božom, s poďakovaním všetkým účastníkom, zabezpečovaciemu tímu, ale aj odovzdaniu pamätných medailí tvorcom brožúrky ,,Sprievodca vojenského pochodu“ a to Jánovi Vargovi a Františkovi Ruščákovi.

Príloha: Pozdrav Prezidenta SR

*Budúcoročná trasa III. ročníka s celkovou dĺžkou 99 km nadviaže na Prešov a povedie cez Košice až do Rožňavy.

Autor: ustreps, Foto: Filip Chyba - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 309

AVÍZO - 67. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov RIMP 2018

Obrázok k článku
(RIMP - Rassemblement international militaire protestant)


Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín sveta vrátane Slovenska. Podujatie organizuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre všetkých profesionálnych vojakov, aj bývalých vojakov (v zálohe), pre mužov a ženy, ako aj pre príslušníkov všetkých ozbrojených zložiek (PZ, HaZZ, ZVJS).

Samotné stretnutie sa uskutoční od štvrtku 21. júna do nedele 24. júna 2018 vo Francúzsku v nádhernej Provensálskej dedinke Méjannes le Clap, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Alés. Presun autobusom z Bratislavy (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) začína 19.6.2018 o 14,30 hod., ukončenie cesty je taktiež v Bratislave (DK) 26.6.2018 do 04:00 hod.

Špecifickou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2018 je: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam..." (Jn 14,27)

Stretnutie umožňuje jej účastníkom v atmosfére rozjímania objaviť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle biblických princípov aj počas života vo vojenskom prostredí.  Toto podujatie vytvára priestor, kde sa každý môže podeliť o svoje osobné skúsenosti v duchu rešpektovania práva slobody vyznania viery.
   
Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za vojenskú akciu a uskutoční sa v uniforme /všeobecne v priebehu stretnutia – poľná rovnošata (maskáče), k nej patriaca obuv a predpísané tričko s krátkym rukávom. Počas nedele a slávnostných Bohoslužieb sa vyžaduje spoločenská služobná rovnošata (1x biela slávnostná - košeľa letná /krátky rukáv, viazanka/ a 1x zelená príp. modrá košeľa podľa príslušnosti s krátkym rukávom a s náplecníkmi, poltopánky, pokrývka hlavy - lodička)/. Pozn.: Táto ústroj je stanovená aj pre účastníkov v zálohe - bývalých PfV! Počas prepravy a vo voľnom čase je povolený civilný odev.

Účastníci podujatia budú podľa možností ubytovaní v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – tu je zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak. Je však možné, že z kapacitných dôvodov bude ubytovanie zabezpečené v stanoch.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 160,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia, doprava, poplatky za ponúkané aktivity od štvrtka do nedele podľa programu.
Stravovanie je počas cesty tam a späť individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína vo štvrtok večer 22. júna 2018 večerou od 18:30 hod. a končí v nedeľu 24. júna 2018 obedom do 14:30 hod..

Detailný program stretnutia bude pre účastníkom spresnený po príchode do miesta stretnutia formou bulletinu.

Účastníci stretnutia si musia uzatvoriť individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 19.6.2018 – 26.6.2018 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak a plavky.

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, ...).
Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 8.6.2018 v elektronickej forme na e-mailovú adresu: -david.vargaestok@mil.sk, prípadne faxom na t.č.: 0960 – 317 616
alebo na:
ingrid.tomekova@mil.sk  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417.

O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári príp. telefonicky.

Ďakujeme za prejavený záujem.

Prílohy: 1 – prihlasovací formulár
:

Program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2017“  v Mejannes Le Clap:

Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia - Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

19.06.2018 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu je do 13,00x hod, odchod autobusom z Bratislavy do 14,30 hod na trase BA –Paríž (FR). Príchod do Paríža je cca o 08:00.

20.06.2018 – Prehliadka mesta Paríž – individuálne, večer zahájenie presunu na trase Paríž – Valence cca. o 21,00

21.06.2018 – Príchod do Valence cca o 6,30 hod, individuálna prehliadka mesta. O 9,00 zahájenie presunu na trase Valence – Montélimar. V meste Montélemar individuálna prehliadka mesta do 12,00. Príchod do Méjannes Le Clap  - do 14,00. O 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

22.06.2018 – Spoločný program RIMP. Program podujatia bude účastníkom spresnený.

23.06.2018 – Spoločný program RIMP.

24.06.2018 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR) do Umagu (Chorvátsko).

25.06.2018 – Celodenná zastávka s prehliadkou mesta a kúpaním pri mori. Do 18:00  hod. presun Umag – Bratislava.

26.06.2018 – príchod na Slovensko do 04:00 hod.

Autor: usterps, Foto: internet - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 191

Náš generál....

12. mája 2018 bol pre našich kadetov 1. ročníka na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika výnimočný. Trochu historický, pietny a aj vlastenecký. Tak ako každý rok v jeseni a aj teraz v uvedenom čase sme v rámci vojenských tradícií, vlastenectva a histórie vycestovali s druhou polovicou kadetov do Košarísk. Duchovná služba AOS v Liptovskom Mikuláši, spolu s velením školských jednotiek a v spolupráci s evanjelickou farárkou z Košariskách pripravili celodenný program pre kadetov s názvom „ Po stopách nášho generála“. Ráno sme včas vyrazili z Demänovej do Košarísk.  V Košariskách v evanjelickom kostole nám domáca pani farárka Mgr. Zuzana Durcová porozprávala históriu rodiny Štefánikovcov. O tom, že v miestnom kostole bol krstený generál Štefánik a jeho otec tu pôsobil ako prvý evanjelický farár. Potom sme zapálili sviece na cintoríne generálovým rodičom a jeho trom súrodencom, ktorí sú tu pochovaní. Nasledovala prehliadka múzea, bývalej evanjelickej fary.  Nasledoval presun do Brezovej pod Bradlom kde nás čakalo múzeum Dušana Jurkoviča, architekta mohyly na Bradle. Po hutnej historickej prednáške sme sa vrátili do Košarísk odkiaľ sme historickou cestou kráčali pešo na Bradlo. Historickou cestou preto, lebo na lafetách diel viezli rakvu generála Štefánika do hrobu na mohyle s ďalšími tromi talianskymi vojakmi.

Štyri a po kilometra pešo. Až sme sa ocitli na majestátnom Bradle. V tichu sme rozjímali nad informáciami, ktoré sme dostali a ktoré sa spájali živo s mohylou. Nasledovala pietna spomienka. Prečítaním Biblie,hymny lásky z 1. listu Korintským z 13 kapitoly sme mysleli aj duchovne. V modlitbe sme ďakovali za vodcov viery a národa. Po Áronovskom požehnaní sme nasadli do autobusu, ktorý nás čakal pod mohylou.

Boli sme unavení ale ešte sme mali namierené na jedno miesto. V rámci dňa Ozbrojených síl  Slovenskej republiky, ktorý pripadá vždy na 22. septembra sme sa odobrali na symbolické miesto bojov hurbanovských dobrovoľníkov pri Brezovej pod Bradlom. Títo sa postavili 22. septembra 1848 na odpor. Zviedli víťazný boj s dvoma švadrónami cisárskych    kyrysníkov a dvoma stotinami (roty) pešiakov, plniacich príkazy peštianskej vlády.

Po týchto historických udalostiach, ktoré sú zovreté do jedného miesta sme nastúpili do autobusu s úmyslom zastaviť už len v našej alma mater v Demänovej. Stalo sa tak. Unavení, plní dojmov sme šťastlivo dorazili späť.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Viktor Sabo - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 93

Konferencia 100

V dňoch 14.-15. mája 2018 sa v obci Újezd u Brna (Česká republika) uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky. Účastníci konferencie si v prvý deň mali možnosť vypočuť si prednášky:
- o histórii vzniku 1. ČSR, ktorú predniesol prof. Jan Blahoslav LÁŠEK,
- o rakúskej vojenskej duchovnej službe počas Rakúsko-Uhorskej monarchii do roku 1918 v podaní genmjr. Karl-Reinharta TRAUNERA, superintendenta evanjelickej vojenskej duchovnej služby v Rakúsku,
- o maďarskej vojenskej duchovnej službe v Rakúsko-Uhorskej monarchii do roku 1918, ktorú predniesol brig. gen. János JÁKOB,  vojenský biskup, protestantské biskupstvo Maďarských ozbrojených síl.

Konferencia bola spojená so Slávnostnou ekumenickou bohoslužbou, ktorá sa konala v Kostole sv. Petra a Pavla. Počas nej plk. gšt. Jaroslavovi KNICHALovi, hlavnému kaplánovi AČR a Janovi HRADILovi, starostovi obce Újezd u Brna a biskupovi Československej cirkvi husitskej odovzdal generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav IVANČÍK, vyznamenanie Pamätnú medailu Náčelníka Generálneho Štábu 3. stupňa za spoluprácu a zbližovanie slovenského a českého národa.
V závere bohoslužby generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian BODOLLÓ predstavil publikáciu "V službe milosrdenstva I. - Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen", ktorá pojednáva o zdôvodnení potreby služby duchovných v armáde od antických čias po vznik novodobých štátnych útvarov a sleduje formovanie inštitúcie vikariátu, obsahuje príspevky o konkrétnych vojenských kňazoch v cisárskej armáde obdobia Rakúsko-Uhorska a po roku 1918 aj v armáde ČSR a neskôr vo vojnovej SR. Pokračuje príspevkami z novodobej histórie o pôsobení vojenských duchovných v operáciách MKM. Cieľom knihy je vzdanie úcty a vďaky tým, ktorí sa do histórie vojenstva zapísali ako služobníci ducha, obľahčujúci život vojakom vo všetkých doterajších armádach štátnych útvarov na historickom i dnešnom území SR a okolitých štátov.

Po bohoslužbe sa účastníci konferencie presunuli na Pracký kopec, kde pietnym aktom pri Mohyle míru vzdali poctu padlým duchovným i vojakom v novodobej histórii.

V prvý deň konferencie sa zúčastnili okrem menovaných aj vzácni hostia z rezortu MV SR: prof. Lucia KURILOVSKÁ, rektorka Akadémie PZ SR; gen. Ľubomír ÁBEL, viceprezident PZ SR; gen. Ivan ŠEVČÍK, policajný pridelenec v ČR; predstavitelia Ordinariátu OS a OZ SR: plk. Jozef MICHALOV, biskupský vikár OS SR, pplk. Jozef PALUBA, biskupský vikár MV SR a ďalší záujemcovia.

Druhý deň konferencia pokračovala v menšom kruhu pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby a Armády ČR. O Martinskej deklarácii a Samuelovi Zochovi prednášala Milena SOKOLOVÁ z Ústavu politických vied SAV, po nej o duchovnej službe  v Československej armáde a OS SR v rokoch 1918-2018 prednášal generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian BODOLLÓ a na záver odznela prednáška o duchovnej službe AČR po roku 1989 v podaní hlavného kaplána AČR plk. gšt. Jaroslava KNICHALa.

Predstavitelia duchovných služieb OS SR a OZ SR a AČR vyjadrili túžbu po užšej spolupráci v budúcnosti a vidia priestor pre častejšie zdieľanie svojich skúseností a poznatkov, aby tak dokázali slúžiť tým, medzi ktorých sú vyslaní.
 

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 18.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 126

Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie

Výmena teoretických a empirických poznatkov z oblasti regrutovania a stabilizovania personálu so zameraním na ozbrojené sily, bezpečnostné a záchranné zbory v stredoeurópskom bezpečnostnom priestore bol cieľ rokovania medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 16. - 17. 5. 2018 v Žiarskej doline (okr. Liptovský Mikuláš). Jej organizátorom bola Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl. Zúčastnilo sa jej 35 odborníkov z tejto oblasti (z MO SR, AOS, HaZZ, APZ Bratislava, poľské VŠ z Vroclavy, Zielonca, Krakova).

    Konferencia sa zaoberala aktuálnymi problémami súvisiacimi so zabezpečením výkonu profesionálnej služby príslušníkov bezpečnostného a krízového manažmentu a tiež odborného personálu s dôrazom na jeho výber, prípravu, rozmiestňovanie a stabilizáciu. Formou diskusie, komparácie, výmeny poznatkov hľadala prístupy k systémovému riešeniu. Na konferencii odznelo 21 odborných vystúpení.

    S hlavným referátom na tému „Aktuálny stav v oblasti doplňovania a stabilizácie vojenského personálu v OS SR“ vystúpil plk. gšt. Ing. Radoslav Ivančík, PhD., generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR. Vo svojom vystúpení podčiarkol, že kľúčovým prvkom fungovania OS je kvalitný personál. Aktuálny problém jeho doplňovania a udržania v rezorte podložil štatistikou, oprel sa o nepriaznivé demografické, sociálne, finančné, motivačné i legislatívne ukazovatele. K otázkam získavania, formovania a stabilizovania ľudských zdrojov vystúpili v referátoch ďalej (bez titulov) Mária Petrufová, Miroslav Školník, Jozef Matis, pplk. Radovan Pista, kpt. Peter Toma, Karol Čukan, mjr. Pavel Czirák, Ľuboš Berky, plk. Marián Bodolló, Karol Murdza.

     Účastníci sa zhodli na potrebe zvýšiť prestíž a atraktivitu profesionálnej služby, motiváciu, stať sa konkurencieschopnými, zmeniť systém odmeňovania, rozvíjať perspektívy v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

    Odborníci z Poľských vysokých škôl, prítomní na konferencii, potvrdili obdobné problémy v tejto oblasti a navrhujú vnímať „problematiku doplňovania a stabilizácie personálu“ ako súčasť bezpečnostnej stratégie štátu, čo odznelo v ich vystúpeniach, predovšetkým vo vystúpení prof. Dariusza Kozerawskeho. 

(uverejnené so súhlasom AOS)

Autor: AOS -hg-, Foto: AOS -hg- - Dátum: 18.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 100

Ministerské ocenenie si ocenení prevzali v kostole Ref. kresť. cirkvi

Dňa 2. mája  mala bohoslužba v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) v Košiciach , ktorá sa koná  pravidelne v stredu, slávnostnejší ráz ako zvyčajne. V tento deň navštívili miestny cirkevný zbor predstavitelia Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, aby v tomto cirkevnom prostredí slávnostne odovzdali pamätnú medailu ministra obrany SR kurátorovi slovenského zboru RKC Ing. Róbertovi Šerešovi a Ing. Milanovi Gajdošovi. Generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló, ktorý bol pri tejto príležitosti kazateľom, privítala miestna pani farárka Mgr. Erika Domonkošová. Generálny duchovný, založil svoje slová sa biblickom svedectve apoštola Pavla (Sk 20, 17-38), pričom  prítomným postavil pred oči jedného z najvýznamnejších synov slovenského národa gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorého tragickú smrť si začiatkom mája každoročne pripomíname. Po kázni a piesni prečítal generálny duchovný rozkaz ministra a odovzdal oceneným medaile, ktorými pri 25. výročí vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky ocenil vyššie spomenutých  bývalých vojakov za dlhoročnú prácu v prospech Ozbrojený ch síl SR minister obrany SR Peter Gajdoš.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 11.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 84

Spomienka na Bradle a Košariskách

Začiatkom mája v dňoch 3.-5.5.2018 nielen na mnohých miestach Slovenska, ale najmä v Košariskách a Brezovej pod Bradlom sa uskutočnili spomienkové slávnosti na pamiatku velikána nášho národa a syna evanjelického farára Milana Rastislava Štefánika. Počas nich zazneli príhovory vládnych predstaviteľov, miestnej správy, samosprávy, MO SR a zástupcov Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.
V prvý deň slávností pred začiatkom služieb Božích bola v ev.a.v.chráme Božom v Košariskách predstavená expozícia o živote diele Milana R. Štefánika. Domáca farárka Zuzana Durcová spolu s poddozorcom cirkevného zboru v Košariskách Jánom Židekom  všetkých privítali a predstavili program v chráme a Múzeu M.R. Štefánika.
  Počas služieb Božích liturgiou a slovom Božím poslúžili aj príslušníci EPS  Milan Petrula, Júlia Štoffanová a za susedný zbor  farári Ján a Lívia Lichancoví.  Generálny duchovný Marian Bodolló v kázni okrem iného povedal: ,,Štefánik patrí medzi tie veľké postavy, ktoré tesne pred alebo na prahu domova zomreli a do tej povestnej zasľúbenej zeme nikdy nevošli. Mohli by sme sem zaradiť ako biblického Mojžiša, ktorý pozeral na zasľúbenú zem z vrchu Nébó, alebo aj našich 42 padlých vojakov na vrchu Borsó pri obci Hejce."
Konseniorka Myjavského seniorátu Iveta Vachulová v príhovore povzbudila najmä k odvahe viery a nasledovaniu príkladu nášho velikána. Po skončení sl. Božích, ktoré oživili a spestrili svojim vystúpením Zvonkohra a Zborový spevokol Košariská - Priepasné sa účastníci slávností presunuli do Múzea Milana Rastislava Štefánika.  Po hymne a kladení vencov sa okrem iných prihovorila starostka Košarísk Anna Abramovičová.  V ňom apelovala na politikov týmito slovami:
"M.R. Štefánik je nepochybne takou veľkou osobnosťou našich dejín, že si zaslúži mať vlastný, samostatný depozitár. Kde by boli zhromažďované všetky predmety a materiály späté s jeho menom a dielom na jednom mieste. Kde by bola expozícia , ktorá žije a ktorá sa obmieňa častejšie ako 2x za 30 rokov. Je to osobnosť, ktorú si vážia pre jeho schopnosti a vízie v mnohých štátoch celého sveta. Je zarážajúce, že obyčajní ľudia spravia pre Štefánika viac ako samotný štát. Je zarážajúce, že takúto významnú osobnosť, necháva štát na rozpočet malej obce, ktorá má 400 obyvateľov. Košariská a celý areál M.R.Štefánika vrátane Bradla mal byť, už aspoň 30 rokov od slobody Slovenska, výkladnou skriňou Slovenskej republiky."
Večerný program sa už niesol v znamení výstupu na Bradlo, kladením vencov, príhovorov a zapálením vatier. Celoslovenské spomienskové slávnosti za prítomnosti najvyššícj štátnych predstaviteľov pokračovali v sobotu 5.mája na Mohyle na Bradle.  Vernisáž výstavy ,,Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“  v evanjelickom kostole v Košariskách bude trvať do konca mesiaca máj.

Autor: Marian Bodolló, Foto: internet - Dátum: 10.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 67

Otcovia a synovia III

V dňoch 27.-29.4. 2018 sa uprostred Štiavnických vrchov na Chate u daniela ( s malým d ) obec Repište, uskutočnilo už tretie stretnutie Otcovia a synovia. Okrem nového prostredia pribudli aj nové tváre účastníkov ako z ozbrojených zložiek, tak aj civilov. Čo je však potešujúce, že počet nielen narastá, ale rastie aj odhodlanie pokračovať a privádzať do tohto spoločenstva ďalších otcov a synov.

Zraz účastníkov bol v piatok večer. Počet dosiahol biblických tridsaťdeväť ˗ z toho dvadsaťjeden synov a osemnásť otcov. Po ubytovaní a spoločnej večeri začalo vzájomné zoznamovanie sa spojené s veršom 1J 2,14 : ,,Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom.“ Prostredníctvom tohto veršu mali otcovia opísať synom, kým vlastne sú. Aká je ich úloha a postavenie v rodine zároveň. Zdanlivo jednoduchý verš, no vôbec nebolo ľahké juniorom vysvetliť jeho zmysel. Nasledovalo slovo o požehnaní. Ako otcovia majú žehnať svojim synom. Azda najdojemnejšia chvíľa celého stretnutia, keď otcovia sa dovtedy svojich synov dotýkali vždy s akýmsi ostychom a sporadicky, po zložení rúk na hlavu vyrieknutí požehnania – možno mnohí prvýkrát - si ich privinuli a pobozkali.

Druhý deň v sobotu po rannej rozcvičke,  raňajkách a rannom zamyslení bola podniknutá niekoľkohodinová túra do slnkom zaliatej prírody. Počas nej bola vydaná úloha nafotiť na mobilné telefóny púpavu, podbeľ, medvedí cesnak, prvosienku, nájsť na  zemi brezové konáre a z nich stiahnuť kôru.                                                                                              
Poobedný program bol naplnený ušľachtilou myšlienkou.  ,, Ako muž na tomto svete máš  poslanie zasadiť strom, postaviť dom a splodiť syna", povedal Vojtech Sirkovský z Armády spásy v Bratislave ,, No dnes budete spolu so svojimi synmi sadiť stromy."  Preto poobede sa všetci vybrali do blízkej dediny Repište, kde spolu so starostom na vopred dohodnutom mieste mali otcovia so synmi posadiť sadeničku jedli bielej. Následne sa pri nej odfotili. Odteraz majú každý rok dôvod vrátiť sa na toto miesto a porovnávať zasadený strom aj seba, ako sa menia.
Večerný program sa niesol v znamení výroby fakieľ  už zo spomenutej brezovej kôry. Postup bol jednoduchý- lieskový papek sa v dĺžke 1,5 m prereže do hĺbky 10 cm a potom sa do neho natlačí poskladaná suchá brezová kôra, ktorá sa zapáli. Po zapálení horí od 3- 20 minút. Víťaz, ktorému fakľa horela najdlhšie, dostal sladkú odmenu. Je samozrejmé, že po takomto programe sa málokomu chcelo ísť skoro spať.

Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu a laickým službám Božím so sprevádzajúcou chválovou skupinou.  Počas kázne, zazneli tieto slová: ,, Ak viem, že som synom nebeského Otca, potom mám najlepšiu ochranu na svete. Mám žehnajúce a ochraňujúce ruky, ktoré aj keby som akokoľvek upadol, vždy ma zdvihnú a ponesú ďalej.  “

Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité znovu sa strenúť na jeseň a na pôvodnom mieste.
* Poďakovanie patrí starostovi obce Repište Vladimírovi Šalkovskému, Kresťanskej policajnej asociácii na Slovensku ako aj zástupcom Armády spásy na Slovensku.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Archív EPS - Dátum: 07.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 99

V4 Conference of military chaplains

Na základe pozvania ministra obrany Maďarska a v súlade s plánom aktivít aktuálneho maďarského predsedníctva V4 Generálny vikár OS SR a riaditeľ Úradu EPS OS SR prijali pozvanie na medzinárodnú konferenciu „V4 Conference of militrarv chaplains“ termíne 23.-24. apríla 2018, ktorá sa uskutočnila Budapešti. Cieľom tejto konferencie bolo prehlbovanie a ďalšie budovanie regionálneho partnerstva krajín V4 v duchovnej oblasti. Program rokovania bol zameraný na pracovné rokovania delegácií pod vedením vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, výmena skúseností a rokovanie na tému ochrany európskej kresťansko-židovskej identity, duchovno-kultúrny program ako aj následné spoločné bohoslužby.
V prvý deň konferencie sa uskutočnilo pracovné rokovanie vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností V4. Konferenciu zahájil J.E. István SIMICSKÓ Ph.D., minister obrany Maďarska, ktorý vo svojom príhovore zvlášť ocenil konanie tejto aktivity, ktorej cieľom je prehĺbenie a prezentácia vzájomných vzťahov medzi duchovnými službami Ozbrojených síl krajín V4.
Samotné témy rokovania a prezentácie v gescii hostiteľskej krajiny boli zamerané na prerokovanie a výmenu skúseností v oblasti ochrany európskej kresťansko-židovskej identity v danom teritóriu V4.

So svojimi referátmi k tematike konferencie postupne vystúpili:
• Fülöp KOCSIS, grécko-katolícky metropolita v Maďarsku,
• András HEISLER, prezident združenia židovských obcí v Maďarsku,
• Dr. Pál LACKNER, sekretár synody Luteránsko Evanjelickej cirkvi v Maďarsku,
• Dr. Pál HUSZÁR, Generálny dozorca Reformovanej cirkvi v Maďarsku,
• Báruch OBERLANDER, rabín zjednotenej židovskej kongregácie v Maďarsku.

Ďalej nasledovali prezentácie činnosti:
-  Maďarskej duchovnej služby:
• Hlavný vojenský rabín
• Zástupca vojenského protestantského biskupstva
• Zástupca katolíckeho vojenského biskupstva
     
-  Armády Českej republiky
- Ozbrojených síl Poľskej republiky   
- Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
• ktorý so svojim príspevkom, ktorým priblížil históriu a súčasnosť fungovania Duchovnej služby v prostredí ozbrojených síl SR vystúpil riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Vladimír VARGA
     

Dňa 24. apríla 2018 pokračovalo pracovné rokovanie vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností V4 v Budapešti. Samotné témy rokovania a prezentácie v gescii maďarskej strany boli historickým prierezom zamerané na históriu Maďarských (Uhorských) Ozbrojených síl a na účasť vojenských kaplánov počas  I. sv. vojny, ktorej 100. výročie ukončenia si pripomíname tento rok.

So svojimi referátmi k tejto tematike vystúpili:
• plk. Dr. Vilmos KOVÁCS, veliteľ maďarského Vojenského historického inštitútu a múzea,
• plk. Dr. Csaba HORVÁTH, zástupca veliteľa maďarského Vojenského historického inštitútu a múzea.

Konferenciu slávnostným pozdravom a príhovorom ukončil NGŠ HUN generál Tibor BENKÖ, PhD., ktorý vo svojom príhovore opätovne ocenil konanie tejto aktivity, ktorej cieľom je prehĺbenie a prezentácia vzájomných vzťahov medzi duchovnými službami Ozbrojených síl krajín V4 a zároveň vyslovil nádej, že obdobné aktivity, ktoré slúžia na výmenu poznatkov a skúseností budú pokračovať naďalej.
 

Autor: Vladimír Varga, Foto: Vladimír Varga - Dátum: 26.04.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 76

Proti nespravodlivému ohováraniu a odsudzovaniu

Obrázok k článku
V tej „starej knihe“, na ktorej je postavená západná civilizácia, je židovským rabínom Ježišom z Nazareta daná dobrá rada všetkým, čo chcú mať účasť na šťastnej budúcnosti: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám.“ Pritom priamo osloví poslucháča:  „A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku u oka! – a pozri v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.“

Dnes sú médiá plné všelijakého kriku. V spoločnosti to takmer vrie a možno podotknúť, že v mnohých prípadoch je hnev a pobúrenie oprávnené, ak dochádza k nespravodlivosti a zlu. Najmä v politike je počuť  kto čo zle robí, aké zlé úmysly má a čo všetko sa stane, keď ho ľudia počúvnu. Ohováraniu niet konca, naberá až nemorálne rozmery a zdá sa, že to už ani nemôže byť horšie.  A médiá to v pravidelných správach všetko prestierajú ľudu, aby si z toho vybral a utvoril „svoju pravdu“.   A kto na tento „lep“ naskočí je v zajatí ustavičného skúmania, prezerania, dohadovania, presviedčania, ohovárania a súdenia druhých.

Ku kresťanskej viere neodlúčiteľne patria každodenné chvíle stíšenia a rozjímania s Bohom. To pomáha udržať našu slobodu pred banalitou konzumu, hlukom reklám, prúdom prázdnych slov a silnými vlnami prázdneho tárania a hlasného vykrikovania.

Niečo podobné pociťujeme viacerí, ktorí sa pohybujeme v ozbrojených silách (OS SR). Ony sa tiež dostali na stôl všelijakým vykladačom, čo chcú posudzovať myšlienky riadiacich štruktúr MO SR a OS SR . Tentoraz je na pranieri ešte iba neoficiálne nominovaný budúci náčelník Generálneho štábu OS SR. Že vraj generál Zmeko nespĺňa podmienky na vedenie Generálneho štábu. Všetkým, čo vedia takto „veštiť“ nedobrú budúcnosť  s osobou, čo nemá za sebou zjavné prehrešky treba asi znovu dôrazne  zopakovať Ježišovu radu, aby nesúdili predčasne – najmä ak s danou osobou nemajú vlastnú skúsenosť, alebo vytrhávajú iba určité veci z kontextu. Lebo, ako sa na inom mieste tej vyššie spomenutej knihy píše: "Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Bude však stáť, lebo Pán ho môže postaviť." (Rim 14, 4). Nuž kvôli upokojeniu spoločenskej atmosféry sa dajme radšej poučiť múdrosťou, ktorá celé stáročia formovala naše morálne a etické hľadiská a určovala normy pre náš slobodný život v krajine, kde chceme žiť i umrieť prežívajúc radosť jeden z druhého. 

Autor: Marian Bodolló, Foto: ustreps - Dátum: 23.04.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 115

Veľkonočné sviatky Kábul 2018

V dňoch 30. 3.- 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Marian Bodolló pastoračnú návštevu príslušníkov operácie Resolute Support (RS) v Afganistane. Bola to jedna z mála príležitostí, ako slovenským vojakom aspoň na chvíľu duchovne sprítomniť priblížiť atmosféru veľkonočných sviatkov.
Po tom, ako plk. Bodolló v kaplnke na základni Kabul International Airfield ( KAIA ) viedol služby Božie, oboznámil sa aj s plnením operačných úloh príslušníkov národného podporného prvku (NSE) slovenského kontingentu v RS. Videl náročnú prácu slovenských leteckých inštruktorov, ktorí sa podieľajú na výučbe opráv vrtuľníkov Afganskej národnej armády a navštívil slovenských príslušníkov v Resolute Support Headquarters Kabul.

Generálny duchovný mal popri duchovnej starostlivosti o vojakov aj diakonickú úlohu. Išlo o podpísanie dokumentov k pripravovanej humanitárnej pomoci SR pre základnú školu v Mazar-e-Sharif v Afganistane. V roku 2014 sa začala stavať základná škola z  miestnych zdrojov, ako aj s pomocou bývalých afganských obyvateľov žijúcich na Slovensku. Od roku 2016 pristúpilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k finančnej podpore výstavby tejto školy. Ústredie EPS je nápomocné najmä vo veci koordinácie zainteresovaných zložiek s OS SR, aby išlo o efektívnu a úspešnú pomoc. „Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí z úrovne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Ministerstva obrany SR podporujú pomoc vojnou postihnutému obyvateľstvu Afganistanu. Osobitne patrí poďakovanie doc. Nasirovi Jalilimu, ktorý žije už niekoľko desaťročí na Slovensku a ktorý je iniciátor výstavby školy v Mazar-e-Sharif,“ ocenil plk Bodolló. Okrem toho v septembri 2018 sa má s využitím rezervných kapacít pri preprave materiálu pre príslušníkov OS SR v Afganistane uskutočniť odovzdanie viac ako 400 školských uniforiem pre žiakov spomínanej základnej školy.

EPS svojou angažovanosťou pri humanitárnych aktivitách SR v miestach pôsobenia našich vojakov prispieva k tzv. komplexnému prístupu medzinárodného spoločenstva pri operáciách na  miestach pôsobenia medzinárodného krízového manažmentu. Je to v poradí už siedma materiálna pomoc do miest pôsobenia OS SR v Afganistane. Koordinátor pomoci a riaditeľ správy EPS Ing. Milan Gajdoš na margo uvedeného úsilia uviedol: „Teší nás, že sme takýmto spôsobom našli prepojenie humanitárnej pomoci s vojenskou službou. Zapojením vojakov a policajtov do charitatívnych zbierok ponúkame priestor na rozvoj ich spolupatričnosti a obetavosti. V posledných rokoch sa pri distribúcii humanitárnej pomoci zúčastňuje aj vojenský duchovný. Sú to pre nás obohacujúce príležitosti, keď sa na miestach pôsobenia slovenských vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu vieme zjednotiť v záujme ľudskosti pri zmiernení utrpenia vojnou postihnutého obyvateľstva.“
 


Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 10.04.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 85

AVÍZO - Letný biblický tábor 2018

Obrázok k článku
Letný biblický tábor je určený pre deti príslušníkov (aj bývalých) a zamestnancov OS SR, PZ SR, ZVJS SR. Je zameraný na posilnenie kresťanského povedomia mládeže v duchu ekumenických zásad. Zároveň chceme prežiť aj spoločné chvíle pri športových, turistických, náučno-poznávacích a kultúrnych akciách.

LBT organizujeme v prekrásnom prostredí rekreačného zariadenia Predhorie v obci Pružina v termíne 22. - 29. júla 2018. LBT, sa môžu zúčastniť deti vo veku od 11 – 17 rokov / v deň nástupu musí dovŕšiť 11. rok života a nesmie dovŕšiť 18. rok života/. Maximálny počet účastníkov je 40.

Dieťa sa stáva záväzne prihlásené na LBT pri odovzdaní (odoslaní) prihlášky najneskôr však do 15. júna 2018. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou na adresu Ústredia EPS alebo mailom na adresu david.vargaestok@mil.sk. Všetky podrobné informácie a prihlášku nájdete - (formát .pdf .docx)

Cena za pobyt v LBT je 115,- €. V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie a miestna daň za ubytovanie, stravovanie 5x denne, denný pitný režim, non-stop služby inštruktorov, zdravotníka, organizátorov, materiál  na aktivity a ceny do súťaží. Dopravu do/z LBT zabezpečujú rodičia /resp. zákonní zástupcovia/ účastníka.

Autor: ueps, Foto: Dávid Vargaeštok - Dátum: 26.03.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 136

AVÍZO - POZVANIE NA KONFERENCIU 100

Obrázok k článku
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Mestom Újezd u Brna pripravujú konferenciu spojenú so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a pietnym aktom.
Konferencia je organizovaná v termíne 14.-15.5.2018 pri príležitosti  osláv 100. výročia vzniku ČSR, konca 1. svetovej vojny a 25. výročia vzniku OS SR.
Na podujatie ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2018 od 10,00 hod v DPS Rybárska ulica č.1001, Újezd u Brna, pozývame príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR, ale vítaní budú všetci, ktorých zaujíma téma histórie v kontexte duchovnej služby.

 
Dňa 14.5.2018 od 10,00 – 14,00 hod. na konferencii vystúpia:

Doc. PhDr. Ján Lašek, CSc. - Univerzita Hradec Králové s prednáškou História Rakúsko- Uhorska v 19. storočí až do I.svetovej vojny,
DDr. Karl-Reinhart Trauner - Superitendent evanjelickej vojenskej duchovnej služby Rakúska s prednáškou  Duchovná služba v rakúskej armáde,
Brigádny generál Jákob János - Biskup, protestantské biskupstvo Maďarských ozbrojených síl s prednáškou  Duchovná služba v Uhorsku,
 
Sprievodný program dňa 14.5.2018
14,10 - 15,10 hod - obed
15,15 - 16,15 hod - ekumenická bohoslužba, kostol sv. Petra a Pavla Újezd u Brna,
                                predstavenie a uvedenie publikácie - V službe milosrdenstva I –
                                Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen   
16,20 - 16,35 hod - presun na Mohylu mieru
16,40 - 17,10 hod - pietny akt,  kladenie vencov, prejavy, hymny, čestná stráž SR, ČR,
                                mesto
17,10 - 17,25 hod - presun na pohostenie, Penzion a restaurace U Kostela, nám. Sv.
                                Jana 3, Újezd u Brna
17,30 - 19,00 hod - pohostenie
19,00                    - ukončenie 1. dňa konferencie

Na uvedenú aktivitu bude zabezpečený autobus MO SR, zraz účastníkov do 7,45 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, odchod autobusu 08,00 hod. na trase Bratislava – Újezd u Brna a späť. predpokladaný návrat do 21,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4.5.2018 mailom na adrese milan.gajdos@mod.gov.sk  alebo telefonicky 0903824593, 0960317612, prípadne  prostredníctvom svojich duchovných.   
Účastníci si budú hradiť obed v prípade záujmu (cca 5 eur), ostatné náklady  na vrub organizátorov. 

Dňa 15.5.2018 od 09,00 – 13,00 hod. na konferencii vystúpia:

Mgr. Milena Sokolová, PhD. - Ústav politických vied SAV
s prednáškou Vznik Československa 1918
plk. ThDr. Marian Bodolló - generálny duchovný OS a OZ SR s prednáškou Duchovná služba OS SR a OZ SR 1918-2018
plk. ICLic.Mgr.et.Mgr. Jaroslav Knichal - hlavný kaplán AČR s prednáškou Duchovná služba AČR 1918-2018

Sprievodný program dňa 15.5.2018
13,10 - 14,10 hod - obed
14,10 - 14,25 hod - presun na Mohylu mieru
14,25 - 16,00 hod - Mohyla mieru, návšteva stálej multimediálnej expozície s názvom-
                               Bitka troch cisárov Slavkov/Austerlitz 1805 


V prípade záujmu o účasť  aj dňa 15.5.2018, zabezpečíme prepravu. Obed a vstup do múzea si účastníci hradia sami (cca 10,- eur). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4.5.2018 mailom na adrese milan.gajdos@mod.gov.sk  alebo telefonicky 0903824593, 0960317612, prípadne prostredníctvom svojich duchovných.  Autor: Milan Gajdoš, Foto: David Vargaeštok - Dátum: 25.03.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 68

AVÍZO - II. ročník pochodu "Duchovne po stopách hrdinov SNP"

Obrázok k článku
     V súlade so Smernicou o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) organizuje II. ročník pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“, ktorý v tento rok povedie od Dukly do Prešova pod vedením duchovných ekumenickej pastoračnej služby.

     Na toto podujatie pozývame predovšetkým príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR, ale vítaní budú všetci, ktorí okrem schopnosti zvládnuť náročnú trasu pochodu si prinesú aj ochotu zamýšľať sa spolu s duchovnými EPS nad odkazom hrdinov SNP a pri jednotlivých zastávkach rozjímať nad etickými hodnotami, ktoré vyvierajú z biblického učenia a viery v Boha. Vojenský pochod EPS organizuje v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskou a obecnou samosprávou a angažovanými obyvateľmi miest a obcí, aby si pri 100. výročí vzniku prvej ČSR spoločne pripomenuli mená a osudy tých, ktorí nasadili svoje životy za slobodu a svojbytnosť svojich národov. 
     Zároveň EPS touto aktivitou chce napomôcť k vytváraniu dobrých vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek SR a civilným sektorom a poskytnúť dostatok impulzov pre ich ďalší rozvoj na prospech zveľaďovania duchovných, etických a morálnych hodnôt ľudu našej krajiny.

Termín pochodu:  23.-25.05.2018

Trasa pochodu: Dukla - Svidník - Bardejov - Prešov  (celková dĺžka - 88 km)

Pre zabezpečenie stravy určujeme účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý účastníci uhradia pri úvodnej registrácii v Prešove.
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 100.
Ubytovanie - každý účastník musí mať spací vak a karimatku, ubytovanie v škole a v priestoroch futbalového štadiónu.
Prevoz väčšej batožiny medzi jednotlivými úsekmi bude zabezpečený.
Zraz účastníkov pochodu je v Prešove pri VU 1007, kde je zabezpečené aj parkovanie osobných motorových vozidiel. Požiadavku na parkovanie je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.


Program pochodu:
23.05.2018     Trasa: Dukla - Svidník (cca 26 km)

1. Zraz účastníkov pri VU 1007 Prešov (Lesík Delostrelcov) do 7,45. O 7,45 – 9,25 presun autobusmi do východiskového miesta – Pamätník Dukla. O 9,30 kladenie vencov, príhovor, modlitba.
    Pochod po trase
2. Medvedie / obed, biblické zamyslenie v Pravoslávnom kostole
    Pochod po trase
3. Údolie smrti - prestávka a oddych, biblické zamyslenie, kladenie vencov
    Pochod po trase
4. Svidník – ubytovanie v areáli školy, večera

24.05.2018    Trasa: Svidník – Bardejov (cca 35 km)
1. Začiatok pochodu pri Pamätníku Ludvíka Svobodu / kladenie vencov, príhovory, modlitba
    Pochod po trase
2. Pamätník Hrabovčík pred Ostrým vrchom - kladenie vencov, modlitba
    Pochod po trase
4. Vrch Čierna hora – prestávka na oddych / zamyslenie
    Pochod po trase
5. Kurimka – obed
    Pochod po trase
6. Hažlín – kladenie vencov, príhovor
    Pochod po trase
7. Beloveža – Pravoslávny kostol, zamyslenie
     Pochod po trase
8. Bardejovská Nová Ves – Pravoslávny kostol
    Pochod po trase
9. Bardejov – zamyslenie v kostole ECAV; Kladenie vencov na námestí pri pamätníku vďaky a priateľstva; večera; ubytovanie v športovej hale.


25.05.2018: Trasa: Bardejov – Prešov (cca 27 km)
1. Trasa Bardejov – Demjata – presun vlakom (8,29 – 9,07 hod)
    Pochod po trase
2. Kanaš – studený obed
    Pochod po trase
3. Prešov – Kladenie vencov, príhovory, záverečná bohoslužba v kostole ECAV; presun k vozidlám.

Pochod po trase – zastávky na oddych cca po 2 hodinách – počas nich krátke zamyslenia o SNP a holokauste.

     Záujemcovia o túto aktivitu nech vyplnia záväzný prihlasovací formulár, ktorý je súčasťou týchto pokynov (formát .pdf .docx) a zašlú ho najneskôr do 4.5.2018 na jednu z kontaktných adries podľa príslušnosti. Upozorňujeme, že počet účastníkov môže byť limitovaný.
Kontaktné adresy:
- Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, email david.vargaestok@mil.sk  kontaktná osoba kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, tel. 0903 480 413, 0960 317 620, fax 0960 317 619
- Úrad ekumenickej pastoračnej služby GŠ OS SR, e-mail ingrid.tomekova@mil.sk  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417

Viac informácii, prípadne odpovede na otázky  môžu záujemcovia získať aj na telefónnych číslach duchovných EPS, prípadne zamestnancov Ústredia EPS, ktoré nájdete na stránke www.ustreps.sk v kontaktoch.

Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 09.03.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 180

Pôst - nábožná cesta k uzdraveniu duše i spoločnosti

Obrázok k článku
Pôst je pre moderného človeka dosť zastarané slovo, na ktoré moderný človek vešia rôzne predstavy, podľa toho nakoľko je udomácnený v náboženskej tradícii alebo podriadený konkrétnej cirkevnej disciplíne.  Väčšinou si však ľudia spájajú pôst s odriekaním sýtych jedál a absenciou veselia na verejnosti.

Rozumný človek vie a cíti to tak aj vo svojom vnútri, že cirkevní otcovia to s nami mysleli dobre, keď určili, že  pred dôležitými cirkevnými sviatkami by sa mal veriaci človek postiť. Moderný človek sa sporadicky prejedá, a preto vie, že z čas od času si potrebuje nahodiť očistnú kúru. Cíti, že je to pre jeho telesnú i duševnú rovnováhu blahodarne a rozum mu hovorí, že aj prospešné  kvôli zdraviu. Myslím, že by sme sa zhodli na názore, že pôst je pre každého človeka užitočný  ako cesta k uzdraveniu tela, duše i ducha.

Lenže uzdravenie a duchovné obnovenie potrebuje nielen jednotlivec ale aj spoločnosť. Preto je že, sa podľa cirkevných kalendárov opierame o „starú“ náboženskú tradíciu, ktorá každé pôstne obdobie dáva náležite do pozornosti nielen veriacej verejnosti. Patrí predsa k základným zásadám morálky, že robiť poriadok treba začať od seba. Preto nie je zvlášť náročné spojiť príjemné s užitočným - ak je tu príležitosť  k pôstu, využime ju a spojme naše odriekanie si mäsa a mastných jedál s túžbou po duchovnej obnove. Pridajme k naším očistným kúram aj sebaspytovanie svedomia a modlitebný zápas o záchranu duší!  Úprimne sa postime, aby nás Pán Boh uzdravil a aby sa naša kresťanská spoločnosť i celá západná civilizácia dostala z marazmu a využila možnosť na ozajstnú sebareflexiu! Lebo je nad slnko jasné, že máme čo naprávať.  Na našich bedrách nesieme zodpovednosť za riešenie problémov vlastných i tých globálnych. Veď poznáme príčiny vzniku kríz počnúc humanitárnymi a končiac ekologickými. Ony poukazujú na egoizmus a lakomstvo kresťanských národov.  Ak sa nerozhorlíme pre záchranu seba i sveta a neobjavíme silu modlitby spojenú s pôstom, iste si nebudeme vedieť dať rady s novovekými neduhmi a nebudeme vedieť čeliť záhube, ktorá nám už otvára svoje priepasti. V pôste však opäť  zistíme, že viera vo víťazstvo Kristovej veci vo svete je reálnou mocou ku obnoveniu života na svete, nielen nejakou našou naivnou snahou o zachovanie našich privilégií!

Preto všetci, ktorým záleží na svojej budúcnosti ako aj osude tohto sveta a cirkvi v nej, by mali využiť aj tohtoročný čas pôstu pred Veľkou nocou a v ekumenickom duchu rozvinúť opravdivé úsilie za záchranu plnohodnotného života na zemi. My z ekumenickej pastoračnej služby sa o to usilujeme v ozbrojených zložkách nášho štátu, no prosíme aj vyzývame  všetkých ľudí dobrej vôle, aby spojili svoje sily pre dobro našej matičky Zeme a ľudí na nej!

Autor: ustreps, Foto: internet - Dátum: 20.02.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 56

Veriaci Ordinariátu a Ústredia EPS mali Modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov

Aj v tento rok sa 24. januára zišli pracovníci Ústredia a Ordinariátu, aby sa podľa vrúcnej túžby svojho Pána modlili za jednotu kresťanov. Spoločnú ekumenickú pobožnosť pripravili na pôde Ordinariátu  v Katedrále ozbrojených síl a ozbrojených zborov,  na ktorej sa zúčastnilo aj nemálo veriacich z Krásňan a okolia. Modlili sa podľa pripraveného materiálu. Modlitby boli popretkávané spevmi a slovom.

Hlavným textom, na ktorý sa prihovorili vedúci predstavitelia obidvoch duchovných služieb bol vzatý z Máriinej piesne, v ktorej Mojžišova sestra v kolo tancoch s pannami oslavuje Pána Boha za úžasné víťazstvo, keď Hospodin zachránil svoj ľud pred faraonovou pomstou pri prechode Červeným morom. Jej výrok znel: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6). Tento si text vybrali karibskí kresťania s poukazom na oslobodenie otrokov, toho neblahého dedičstva koloniálnej éry – zavedenie novodobého otrokárstva, ktoré sa rozvinulo v celej Karibskej oblasti. Modlitebným spoločenstvám a celému kresťanskému svetu vysvetľujú, že v každej etape existencie kolonializmu sa kolonizátorské systémy pokúšali obrať podrobené národy o ich nepopierateľné práva: ich identitu, ich ľudskú dôstojnosť, ich slobodu a právo na sebaurčenie.

Zotročenie Afričanov nebolo len prípadom transportovania pracovnej sily z jedného miesta na druhé. Potupením Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti urobilo z človeka tovar, jednu ľudskú bytosť vlastníctvom inej. K chápaniu zotročeného ako majetku sa pridávali ďalšie praktiky, ktorých cieľom bola ďalšia dehumanizácia Afričanov, napr. upieranie práva na praktizovanie kultúrnych a náboženských zvyklostí a práva na manželstvo a rodinný život. Je veľmi poľutovaniahodné, že počas 500 rokov kolonializmu a zotročovania, bola kresťanská misijná aktivita v oblasti, s výnimkou niekoľkých jedinečných príkladov, úzko zviazaná s týmto odľudšťujúcim systémom a mnohými spôsobmi ho logicky zdôvodňovala a upevňovala. Zatiaľ čo tí, ktorí priniesli Bibliu na toto územie, používali Písma nato, aby ospravedlnili svoje podrobenie zotročeného ľudu, Písmo sa v rukách otrokov stalo inšpiráciou, uistením, že Boh je na ich strane, a že Boh ich povedie do slobody.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Ordinariát - Dátum: 24.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 60

Zomrel jeden z tvorcov Koncepcie vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej služby

Obrázok k článku
Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli mňa! (Biblia, Iz 6, 8)

15. januára 2018 povolal Pán Boh z tejto časnosti Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického a. v. farára, teológa a spolutvorcu Koncepcie  vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR.
Profesor Igor Kišš sa narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci, z Božej milosti sa dožil 85 rokov. 
Vyštudoval Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, Petržalke, Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal docentom na SEBF. O sedem rokov neskôr ho vylúčili zo školy a mal zákaz publikovať. Po páde komunizmu opäť pôsobil ako pedagóg na SEBF, stal sa vedúcim Katedry systematickej teológie EBF UK (1991-1996) a bol aj dekanom EBF UK (1997-2003).

Profesor Igor Kišš bol ocenený vysokými štátnymi, vedeckými  i cirkevnými vyznamenaniami: rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie; získal aj zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 mu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila čestný doktorát. V roku 2012 mu ECAV na Slovensku udelila cenu Leonarda Stöckela a v roku 2016 dostal od Ministra obrany SR Pamätnú medailu III. stupňa za zásluhy pri kreovaní ekumenickej pastoračnej služby.
Profesor Igor Kišš je autorom početných publikácií: Medzi najvýznamnejšie patrí Sociálna etika, Dogmatika či Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana, a množstva odborných článkov. Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z nemeckej luteránskej teológie, najmä z diela Dr. Martina Luthera.
Dostal sa aj do služieb Armády SR po programovom vyhlásení Vlády SR v roku 1994, ktoré uložilo ministrovi obrany vypracovať koncepciu duchovnej služby v Armáde SR. Vtedy  ako prvé zareagovali cirkvi združené v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku ( v máji 1994) a Dr. Igora Kišša vyslali pracovať na zavedení duchovnej služby do armády. O pár mesiacov neskôr Dr. Kišš spolu s reprezentantom Konferencie biskupov Slovenska Mgr. Ignácom Jurušom a v  spolupráci s Odborom rozvoja ľudských zdrojov Sekcie sociálnych a humanitných vecí MO SR pripravili do kolégia ministra obrany a na rokovanie vlády Koncepciu vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR. Túto Koncepciu schválila a prijala Vláda SR v septembri 1994 pod č.1014/1994. Následne minister obrany rozkazom č.36/1995 vydal  podmienky pre ustanovenie vojenských duchovných do funkcie.
Dr. Igor Kišš bol tiež autorom aj koncepcie zriadenia evanjelických bilingválnych gymnázií na Slovensku.
Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ecav - Dátum: 20.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 68

Rok pokoja nám prináša....

Obrázok k článku
Tak spieva nábožný ľud na Nový rok o svojom narodenom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Veriaci kresťania vedia, že aj v tomto roku 2018 im môže dať dobrý rok len ten, kto vládne nad všetkým a tým je jediný Boh a Pán. On je život naša spása, pokračuje text piesne. Toho vodcu by sme nemali stratiť  zo svojho zorného uhla i počas všetkých dní v roku, v ktorom si chceme pripomínať významné výročia svojej novodobej histórie.
Slovenská republika vstúpila do nového roku s oslavou svojho dvadsaťpäťročného jestvovania. Ľud Slovenska má čo oslavovať. Má za sebou úspešný príbeh v novom štáte v pokojnom prostredí európskej krajín, ktoré sa zjednocujú sledujúc ušľachtilé ciele humanizmu a ekonomického prospechu. Tento príbeh začal nielen pred štvrťstoročím pokojným rozdelením Československej federatívnej republiky a vznikom nášho mladého štátu, v ktorom sa musel popasovať so sociálnymi, hospodárskymi a ekonomickými problémami a zvládnuť ich k relatívnej spokojnosti ľudu i susedných národov.  Historicky vzato úspešný slovenský príbeh začal už pred 100 rokmi, keď vznikla prvá Československá republika, v ktorej slovenský ľud dostal nebývalé slobody, aby sa mohol rozvinúť vo svojich národných a politických právach do modernej podoby dnešného emancipovaného národa.
Dnes, keďže ako republika prežívame obdobie ekonomickej prosperity z hospodárskeho rozvoja a konjunktúry priemyslu, sa chválime úspechmi v mnohých oblastiach, najmä, keď ich porovnávame s úsilím krajín, ktoré ešte svoje ťažkosti neprekonali. Samozrejme, že v taký čas sa ľahko zabúda na to, že ešte nedávno sme i my boli „v ich problémoch“ a dobre nám padlo, keď nám silné a úspešné krajiny  boli ústretové a dobroprajne nám pomáhali napredovať, aby sme čím skôr dosiahli podobnú úroveň vyspelosti. Na toto by sme mali myslieť, keď i nám príde chvíľa, že by sme sa mali „rozzelenať“ a „donášať úrodu“   v podobe solidarity s ľuďmi krajín, ktoré toľko „šťastia“ nemali. Ak v čase svojich dobrých rokov zabudneme na biednych, núdznych, cudzincov a vojnových utečencov, Pán Boh, ktorý súdi národy, každému nameria spravodlivo.  Svoju prosperitu neudržíme a stratíme svoje postavenie.
Preto všetci, čo veria, že nám Pán Boh dáva ďalší rok pokoja, prajme a konajme dobro podľa vôle najvyššej morálnej autority, ktorú nám ukázal vo svojom pre nás narodenom Synovi Ježišovi Kristovi.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: internet - Dátum: 05.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>