MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Infoservis


EPS aktívna na SEMfeste 2019

Už druhýkrát sa konal SEMfest 2019 na futbalovom ihrisku v dedinke Lenka (pri Tornali) v dňoch 4. – 7. júla 2019. V predchádzajúcich rokoch sa festival konal v Necpaloch pri Martine (2014 – 2017) a v Záriečí (do roku 2013). Hlavným organizátorom festivalu je občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Tornaľa a obcou Lenka.

Tohtoročnou hlavnou témou bol „Prameň“. Je ním myslený náš Pán Ježiš Kristus, ktorý chce, aby sme z Neho čerpali do našich životov.
Z bohatej ponuky seminárov, diskusií, prednášok, aktivít a iných činností si mohli návštevníci SEMfestu vybrať aj ponuky s policajnými a vojenskými duchovnými Do programu sa zapojili aj duchovní z ekumenickej pastoračnej služby.

Po sobotňajšej poobednej prednáške na tému ,,Dávid bojovník, Dávid kráľ“ generálny duchovný plk. Marian Bodolló zorganizoval Nočný pochod pre záujemcov, ktorých počet okolo 60 prevýšil očakávanie. Spolu vyniesli zástavu Slovenskej republiky, a po slovách Žalmu 121, modlitbe za Slovensko a Otčenáši zaspievali slovenskú hymnu.

Riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Milan Petrula prednášal o nebezpečných spoločenstvách, sektách a ich praktikách za ktoré sa skrývajú a tak získavajú ľudí do svojich radov. Upozornil na praktiky  siekt a nebezpečných spoločenstiev na Slovensku aj vo svete a na úvod bolo odprezentované video z hromadnej samovraždy z roku 1978 v Jonestowne, pri ktorej prišlo o život 909 členov.

Vojenský duchovný z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika kpt. Viktor Sabo diskutoval na tému „Medzi vojakmi“.

Policajná duchovná z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach mjr. Jana Tabačková hovorila o samovraždách a útekoch mladých ľudí a spolu s pripravenou prezentáciou ukazovala hlavné dôvody a tiež štatistiky týchto útekov a nešťastí. V prezentácii apelovala na hodnotu života, a ukázala, že každý problém je riešiteľný. Nesmie sa bagatelizovať, ak niekto hovorí o samovražde, alebo o radikálnom riešení svojich problémov. Život je vzácny dar a Pán Boh je nám vždy nablízku.
Ukážky činnosti odboru služobnej hipológie Prezídia Policajného zboru predviedol Dorman du Puy 6 – 11. ročný služobný kôň z Oddelenia jazdnej polície Košice. Toto oddelenie pôsobí hlavne preventívne nad dodržiavaním verejného poriadku a bezpečnosti. Služobné kone musia zvládať veľmi náročné situácie. Nesmú sa báť preskočiť cez oheň, musia byť pokojné aj pri sirénach a húkačkách či výbuchoch. Nesmú sa zľaknúť a splašiť ak do nich sú hádzané rôzne predmety, alebo ak v blízkosti ich hlavy kričí rozbúrený dav či lietajú rôzne predmety.
Ukážka činnosti Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica bola jedna z najzaujímavejších. Bola simulovaná policajná akcia chytanie zločinca v unikajúcom aute a tiež jeho spacifikovanie a odvedenie s putami na rukách do policajného auta.

Návštevníci SEMfestu si po prezentáciách Polície mohli pohladkať a odfotiť sa s policajným koňom, mohli si pozrieť zblízka policajné autá, nasadnúť si do nich a tiež na vlastné oči a na vlastnej koži si mohli vyskúšať aj ,opilecké´ okuliare a skúšať s nimi zodvihnúť predmet či prejsť slalomovú dráhu. Po vydarených ročníkoch s prítomnosťou duchovných zo silových zložiek ostáva dúfať, že sa z toho stane pekná tradícia aj v budúcnosti.

Autor: Milan Bartko, Foto: SEMFEST - Dátum: 15.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 139

Nezabudneme

Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala v spolupráci s ECAV Želiezovce a Ekumenickou pastoračnou službou 9. 7. pietnu spomienku na nespravodlivo väznených v Želiezovciach. Pre nedostatok poľnohospodárskych pracovníkov boli na majeroch v okolí Želiezoviec od roku 1952 umiestnené väzenkyne a neskôr väzni, ktorí pracovali v poľnohospodárstve. Značnú časť z nich tvorili politickí väzni zo Slovenska a z Čiech. Program sa začal službami Božími v evanjelickej modlitebni v Želiezovciach, na ktorých liturgovali administrátor Cirkevného zboru ECAV Želiezovce Ján Čermák a generálny duchovný plk. Marian Bodolló, ktorý bol zároveň kazateľom. Po skončení služieb Božích pozvali želiezovskí cirkevníci prítomných na malé pohostenie. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, odhalenej v roku 2006, ku ktorej položili vence delegácie Konfederácie politických väzňov Slovenska, Konfederácie politických väzňov Českej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavu pamäti národa. Po štátnych hymnách ČR a SR predniesli príhovory zástupca riaditeľa ÚVTOS pre služobné veci pplk. Juraj Michal, podpredseda KPV ČR Leo Žídek, bývalá politická väzenkyňa – členka KPVS Marta Lihotská, bývalý politický väzeň a pracovník ÚPN Peter Chromý a generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Na záver prítomní zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Autor: KPVS a Ustreps, Foto: Marián Bielik - Dátum: 10.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 209

Charitatívny koncert "Očami srdca" vol. 2

Slovenským milovníkom vážnej hudby sa 2. júla t. r. už po druhý krát predstavila vynikajúca interpretka klasickej muziky, Master of Arts Natalia Sklarenko,  pôvodom z Bieloruska, kde svojho času bola i sólistkou Minskej filharmónie. Svojim hudobným umením podporuje charitatívne ciele Ekumenickej pastoračnej služby (Ústredia EPS v OS SR a OZ SR) a Vojenskej podpornej nadácie (VPN), ktoré finančný výťažok venujú na pomoc deťom a núdznym ľuďom, v krajinách zasiahnutých vojnovými udalosťami (Bosna a Hercegovina, Afganistan). Tentoraz pre svoje vystúpenie v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici 1 v Bratislave zvolila výber z repertoáru velikánov klavírnej hudby  a bravúrne predviedla stvárnenie skladieb z diela Petra Iľjiča Čajkovského z cyklu Ročné obdobia Op. 37: Máj – Biele noci a Jún Barkalora a Franza Liszta  Nocturno Nr. 3 As-dur a Sonata h-moll. V charitatívnych koncertoch nazvaných Očami srdca mieni ešte pokračovať dvoma koncertami na jeseň a začiatkom budúceho roku, čím uzavrie jeden ročný okruh nazvaný podľa ročných období Jar, leto, jeseň, zima.
O humanitárnych aktivitách Ústredia EPS a VPN sa čitateľ môže viac dozvedieť na našej stránke.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: ustreps - Dátum: 07.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 201

Pomoc pre Bihač

S ohľadom na aktuálnu situáciu a hroziacu humanitárnu krízu v utečeneckých táboroch v Bosne a Hercegovine, na žiadosť Červeného kríža mesta Bihač Ministerstvo vnútra SR poskytlo zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc Slovenskej republiky pozostávajúcu zo stanov, skladacích postelí, prikrývok, elektrocentrál, osvetľovacích súprav stavebníc pre deti, oblečenia, obuvi pre deti a dospelých v hodnote 45017,46 Eur. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR poskytlo hygienické balíčky a lekárničky v hodnote 6 700,00 Eur. Celková hodnota slovenskej pomoci je 51 717,46 Eur. Doprava slovenskej pomoci do Bosny a Hercegoviny sa uskutočnila jedným nákladným vozidlom a sprievodným vozidlom sekcie krízového riadenia od 14. júna 2019 z Logistickej základne pre krízové situácie Vajnory - Bratislava. Odovzdanie slovenskej pomoci zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Samotnú pomoc za Slovenskú republiku odovzdal Martin Kačo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine. Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR zastupoval
generálny duchovný plk. Marian Bodolló.
Plk. Marian Bodolló sa v dňoch 16.-21.6.2019 spolupodieľal ako na odovzdaní humanitárnej pomoci v meste Bihač, tak aj návšteve jednotlivých LOT-ov (Liaison and Observation Team ). Vo Foči sa okrem slovenskej jednotky stretol aj s miestnym imámom Mensur Kadricom, ktorý plk. Bodolló ukázal mešitu zrenovovanú po vojne 90-ych rokoch a otvorenú 4.mája 2019. Miestna moslimská skupina vo Foči má viac ako 40 veriacich, no tvoria pevné a živé spoločenstvo so svojimi náboženskými aktivitami. Program pokračoval návštevou predstavených pravoslávnych duchovných monumentálneho Chrámu svätého Sávu s kapacitou viac ako 1500 veriacich. Práve tohto roku oslavuje Srbská pravoslávna cirkev 800. rokov svojej nezávislosti- autokefality. Vo Foči plk. Bodolló zároveň navštívil aj miestnu základnú školu, kde sa odovzdal výťažok z charitatívneho koncertu z 8.marca tohto roku vo výške 750.- Euro. Riaditeľ školy Vladimir Ivanović vyjadril veľkú radosť z pomoci, z ktorej medzičasom už kúpili školské a športové pomôcky. Záver návštevy plk. Marian Bodolló ukončil v LOT-e Višegrad a Butmir.

* Operácia EUFOR ALTHEA (názov je podľa mena gréckej bohyne uzdravenia) bola spustená 2. decembra 2004 Po prevzatí hlavnej zodpovednosti za udržiavanie bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine EÚ, vojenskú prítomnosť NATO v krajine predstavuje veliteľstvo NATO Sarajevo. Medzi úlohy operácie ALTHEA patrí zabezpečiť vojenskú „odstrašujúcu“ prítomnosť a  bezpečné prostredie (Safe and Secure Environment – SASE) s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia. Operácia ALTHEA je súčasťou komplexného prístupu EÚ k bezpečnostnej, politickej a sociálno-ekonomickej stabilizácii Bosny a Hercegoviny a zapadá do celkovej mozaiky stabilizačných cieľov EÚ v regióne západného Balkánu. EUFOR ALTHEA mala pôvodne mandát na približne 1300 príslušníkov, avšak v dôsledku ich nedostatku bola postupne rekonfigurovaná a redukovaná. Od 1. septembra 2012 tak v krajine pôsobí celkovo do 600 príslušníkov síl EUFOR. Zníženie počtu vojakov prítomných v Bosne a Hercegovine je na základe rekonfigurácie operácie kompenzované poskytnutím okamžitých záloh (Immediate Reserves), ktoré sa nachádzajú v prispievateľských krajinách a pripravených zasiahnuť v Bosne a Hercegovine, a to na zavolanie operačného veliteľa.
 

Autor: ustreps, Foto: ustreps a Zoltán Jasovský - Dátum: 04.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 284

Policajná ekuména a Leto na hrade V.

Dňa 29.06.2019 Kresťanská policajná asociácia ( KPA ) Slovensko zorganizovala na nádvorí levického hradu  V. ročník Leto na hrade. Na uvedenom festivale sa zúčastnili  najúspešnejšie gospelové kapely na Slovensku ako Lamačské Chvály, Espé, Timothy a Crossroads . Počas podujatia si na svoje prišli aj fanúšikovia rapu, keďže prišiel medzi najznámejší raper na Slovensku   Michal Straka alias Ego , ktorý vystúpil na pódiu zaspieval piesne zo svojho repertoáru a zároveň tiež poslúžil fanúšikom autogramiádou. Najmenším fanúšikom prišiel zahrať Richard Čanaky – Zahrajko a v podvečer starších prišiel rozveseliť ľudovou hudbou víťaz súťaže Zem spieva  Martin Repáň z Terchovej. Počas festivalu  návštevníkom predviedli ukážky príslušníci Policajného zboru so svojimi psíkmi z kynológie Okresného riaditeľstva PZ Nové Zámky, so svojimi koníkmi príslušníci z odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného zboru, policajnou technikou policajti Oddelenia mýtnej polície Levice. Taktiež na podujatí predviedli svoju techniku príslušníci Hasičského a záchranného zboru Okresného riaditeľstva Levice. Na podujatí sa zúčastnil aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marián Bodolló, ktorý zapožičal organizátorom festivalu vojenský stan a zároveň duchovne a pastoračne podporil toto podujatie. Počas festivalu na pódiu prebehli ekumenické modlitby v podaní pozvaných cirkevných autorít ( Martin Riecky – farár evanjelickej cirkvi A.V. cirkevného zboru  Levice, Roman Neumann – kazateľ Cirkvi Bratskej Levice, Ondrej Garaj – kazateľ Kaplnky Cirkvi Bratskej Levice, Martin Madassery – katolícky farár pochádzajúci z Indie zo spoločenstva verbistov  slúžiaceho v diecéze Nitra, Felix Cecatto – Kresťanská policajná asociácia Švajčiarsko Christian Police Association Schweiz, Werner Burkhard – Prezident pomoci nebezpečným ľuďom vo väzení Präsident Gefährdetenhilfe Schweiz, Gunter Pflüger –člen predstavenstva rakúskej Kresťanskej policajnej asociácie Vorstand der Österrechische CPV )
), ktorí v modlitbách mysleli na mesto Levice a tento festival.  Počas festivalu si mohli pochutnať návštevníci na vynikajúcom kotlíkovom guláši, ktorý pripravili naši bratia Jarko Čimbora, Maťko Grobař, Štefan Zomborský a Zsolt Juhás. Tiež si návštevníci mohli pochutnať na pravom kebabe z Iránu, ktorý podával osobne Reza Sičany kresťan pochádzajúci z Iránu, ktorý dlhodobo žije na Slovensku. 
Chceme poďakovať veľkému počtu dobrovoľníkov a aj iným ľuďom, bez ktorých pomoci, by nebolo možné festival zorganizovať.
Najviac ďakujeme pánu Bohu, že pritiahol na festival zhruba cca 1.000 návštevníkov, že nám dal síl, aby sme mohli zorganizovať tento už tradičný festival a mohli všetci spolu oslavovať jeho meno.

Autor: KPA, Foto: KPA - Dátum: 04.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 255

O Štefánikovi na Gemeri a v Topoľčanoch

Duchovný EPS kpt. Ondrej Rišiaň mal prednášku na stretnutí mužov gemerského seniorátu o M.R. Štefánikovi v nedeľu 23.6.2019. Stretnutie sa konalo v historickom kostole v Ochtinej, ktorý je zdobený vzácnymi stredovekými freskami. Stretnutie bolo popretkávané vystúpeniami spevokolov a hudobných telies. Všetky vystúpeniami mali svoju vysokú úroveň. Mali rozličný ráz, ale všetky vystúpenia spájala úprimná viera spevákov. Stretnutie moderoval brat diakon Martin Dudáš. Prednášajúci vysoko ocenil osobnosť MRŠ a vyzdvihol ho ako osobnosť, ktorá sama mala svoje osobné vzory, či už vo vlastnom otcovi, krstnom otcovi, T.G. Masarykovi, či profesorovi Jansenovi. Na záver vydareného stretnutia sa prihovoril prof. Ondrej Hronec. Upozornil na to, že osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika bola počas komunizmu dávaná do zabudnutia, alebo dokonca znevažovaná. Prof. Hronec vyslovil aj túžbu, aby Slovensko mal čím viac takýchto vzorov.
30. júna 2019 si zorganizoval cirkevný zbor v Topoľčanoch zborový deň. Aj keď osobnosť Štefánika v tomto roku bola prezentovaná mnohokrát či už v médiách, alebo vďaka množstvu literatúry, predsa publikom so záujmom počúvalo nové informácie o tomto velikánovi. Na záver prednášky prebehla aj diskusia, ktorá sa týkala Štefánikovho osobného života, jeho vzťahu k otcovi, jeho výstupov a pobytov na Mont Blanc. Zborová farárka Mgr. Eva Kahanová Bašková, ktorá viedla všetky aktivity v rámci zborového dňa od aktivít pre tých najmenších, mládež, až po dospelých, sa na záver prednášky poďakovala duchovnému EPS kpt. Ondrejovi Rišiaňovi za obohacujúcu prednášku.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: Ondrej Rišiaň - Dátum: 03.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 252

Návšteva na Generálnom riaditeľstve zboru a ústave Bratislava

Dňa 26. júna 2019 dopoludnia navštívili Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže predseda Ekumenickej rady cirkvi v SR a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko spoločne s tajomníkom generálneho biskupa Borisom Mišinom a riaditeľom kancelárie Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR kpt. ThDr. Dávidom Vargaeštókom. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s pastoračnou činnosťou duchovných vo väzenských zariadeniach, nakoľko biskup je v úrade pomerne krátky čas. Stretnutie s generálnym riaditeľom zboru gen. Ing. Milanom Ivanom a námestníkom generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci plk. Mgr. Michalom Sedliakom sa nieslo v družnej a priateľskej atmosfére. Návšteva pokračovala v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, kde hostí prijal riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš a jeho zástupca pre služobné veci pplk. Mgr. Michal Petráš. Po spoločnom rozhovore nasledovala duchovná služba biskupa Eľka medzi odsúdenými ženami. Bola to skúsenosť, ktorá sa získava jedine medzi tými, ktorí sú súčasťou väzenského systému na Slovensku so záujmom hľadania východísk pre problémy blížnych okolo nás.

Autor: Anita Šnírerová, Foto: Anita Šnírerová - Dátum: 03.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 269

Spomienka na Juraja Langsfelda

Obrázok k článku
V prvú nedeľu po Svätej Trojici v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kremnica spomínali na slovenského národovca Juraja Langsfelda pri 170 výročí jeho popravy. V Chráme Božom privítal domácich i hostí zborový dozorca Mgr. Peter Weis. Liturgiou poslúžil domáci zborový farár Mgr. Jozef Pacek, senior Zvolenského seniorátu Mgr. Ján Čáby a väzenský duchovný kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš. Pred kázňou zaspieval zbor Kremnického baníckeho spolku, pod taktovkou domáceho brata farára. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup VD Mgr. Slavomír Sabol. Slová z knihy Sudcov o Samsonovi prepojil s osobou J. Langsfelda i výzvou do dnešnej doby. V záverečnej časti služby Božie spestril domáci spevokol.
Po službách Božích sa konala krátka spomienka na  Juraja Langsfelda v priestoroch mestského úradu. V popoludňajších hodinách sa konal v chráme Božom kultúrny program s názvom „Kto dá mi sily k púti?“, v ktorom vystúpili zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, hrou na organe  MgA. Janko Siroma, Ph.D., N. Nižník, M. Papánková a brat farár Pacek.

Juraj Langsfeld
bol slovenský národovec a učiteľ v Martine; zároveň po vypuknutí Slovenského povstania dôstojník v Hurbanovom vojsku. Vo veku 23 rokov bol postavený pred vojenský súd. Pred súdom odmietol ponúknutú milosť, ktorá mu bola ponúknutá výmenou za zrieknutie sa revolučných ideálov. Známy je jeho výrok: „Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť!“. Uhorským vojskom bol obesený 22. júna 1849. Na mieste hrobu je vybudovaný pamätník, ktorý bol odhalený 28. októbra 1922.

Autor: Ľubomír Kordoš, Foto: ECAV - Peter Mihoč - Dátum: 01.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 281

AVÍZO - Charitatívny koncert

Obrázok k článku
Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na Charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční dňa 2. júla 2019 o 19:00 hod. v Koncertnej sieni DVORANA, VŠMU (Zochova 1) v Bratislave.
Koncert je organizovaný na podporu humanitárnych aktivít v miestach pôsobenia OS SR v Afganistane.
Bližšie informácie na plagáte alebo u riaditeľ správy Ústredia EPS – Ing. Milana Gajdoša na t.č. 0903 824 593.

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 24.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 394

Už desiaty raz "na púti" v Mejannés le Clap v južnom Francúzsku

Obrázok k článku
Na tohtoročné 68. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov - RIMP 2019 sa 11. júna vojenským autobusom z Bratislavy do južného Francúzska vydalo 21. príslušníkov ozbrojených zložiek SR.  Cestou do Mejannés le Clap, kde sa stretnutie konalo, navštívili Salzburg  v Rakúsku a po prenocovaní v jeho blízkosti si vyšli aj na tzv. Orlie hniezdo v Berchtesgadene v Bavorsku.  Tieto miesta, prvé kultúrne centrum hudobného génia F. A. Mozarta a druhé spojené s neslávnym obdobím tvorby veľkonemeckej ideológie o hegemónii nemeckého národa  a vysporiadaní sa s „menejcennými“ národmi v Európe, boli dobrým úvodom do teologickej rozpravy o hlavnej téme stretnutia, ktorá bola vzatá z biblickej tézy, v ktorej Ježiš Nazaretský vyhlasuje o sebe, že On je ten pravý vodca a záchranca národa, On jediný je oprávnený hovoriť o sebe: „Ja som cesta, pravda i život“.

Na samotnom stretnutí, ktoré trvalo od večera 13. júna do obeda 16. júna sa zúčastnilo 15 národov z rozličných končín sveta. Dve najpočetnejšie skupiny už tradične tvorili  gelegácie Nemcov a Francúzov, ktorí toto schádzanie sa v južnom  Francúzsku na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia začali.  Najdôležitejším programom dňa boli bohoslužobné zhromaždenia, ktoré každý deň viedli duchovní jednotlivých  národných delegácií formou piesní, modlitieb a kázni o jedinom pravom Spasiteľovi.  Spolu ich na tomto podujatí bolo vyše päťdesiat. V piatok účastníci stretnutia spoločne navštívili starobylé mestečko Dieulefit a Múzeum protestantizmu v blízkosti mestečka Le Poёt Laval a v sobotu večer si vypočuli úžasnú muziku francúzskej vojenskej dychovej hudby  Fanfare du 503E Régiment du Train. V nedeľu, ako zvyčajne sa zúčastnili spoločnej bohoslužby s Večerou Pánovou a vydali sa plní duchovných zážitkov a dojmov naspäť do svojich krajín, aby posilnení na duchu verne slúžili svojim národom pri zabezpečení mieru a pokoja na zemi.
 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: RIMP - Dátum: 21.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 358

Pochod 100 - 1. trasa

Štyri turistické trasy, ktoré spolu  predstavujú 100 km, pripravila Akadémia ozbrojených síl ako pripomienku na 100. výročie úmrtia  gen. M. R. Štefánika. Ich organizované absolvovanie je rozložené do termínov 1.6. 2019 až 8.5.2020 a tvoria „Pochod 100.“
1.júna 2019 bola na Čertovici odštartovaná prvá trasa aktivity „Pochod 100“ , zúčastnilo sa jej 127 zamestnancov, profesionálnych vojakov, ich rodinných príslušníkov, v tomto počte bolo 87 kadetov. Trasa pokračovala  na Chatu M. R. Štefánika (1730 m.n.m), Ďumbier (2043 m.n.nm.), Krúpovo sedlo (1910 m.n.m.), na Lúčky (Demänovská dolina). Pochod organizovali dekan EPS mjr. Viktor Sabo a pplk. Václav Želonka, ktorí do tejto trasy v sedle pod Ďumbierom  zaradili „pietnu spomienku“ v podobe duchovného slova na gen. M. R. Štefánika a tiež na zosnulého študenta Janka Skvašíka (ten v roku 2000 tragicky zahynul pri vojenskom výcviku). „Pochod sa uskutočnil za priaznivého počasia, všetci účastníci trasu úspešne zvládli, jej dĺžka predstavovala 19,1 km“, uviedol kpt. Sabo. Ďalšia zo štyroch trás je plánovaná na september 2019, uskutočniť sa má z Donoval cez Ďurkovú do Jasnej. Ostatné dve trasy povedú účastníkov pochodu na miesta, kde sa Štefánik narodil a umrel (Senecké jazerá – Ivánka pri Dunaji) a (Obec Podbranč – Košariská).  Absolventi „Pochodu 100“ získajú pamätnú medailu „Pochod 100“.
Disciplinovanosť bola úžasná a všetci účastníci bez väčšej ujmy na zdraví zvládli prvú trasu.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Viktor Sabo - Dátum: 18.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 381

Legiovlak v Hronskej Dúbrave

Dňa 8.6.2019  dorazil Legiovlak, ktorý je na svojej púti po Slovensku do Hronskej Dúbravy. Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu (vojenský oddiel prepravovaný železnicou), s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále.
Verejnosť si ho prezrela za prítomnosti Ozbrojených síl SR ako aj KVH Beskydy  a príslušníkov Československej obce legionárskej hod. Dopoludnia sa prítomným pred prestrihnutím pásky a následnej prehliadke prihovorili Pavel Šesták, správca Nadácie Milana Rastislava Štefánika, plk. P.Baliak za VVzS OS SR a plk. J. Mojžíš za AČR.
Po ukončení prehliadok sa prítomní presunuli do Hronkej Breznice, kde bola vykonaná poľná ekumenická Bohoslužba na miestnom cintoríne, po ktorej sa zároveň položili aj vence k pamätníku obetiam II. svetovej vojny. Na Bohoslužbe účinkovali za evanjelickú cirkev plk. Marian Bodolló, senior Zvolenského seniorátu ECAV Ján Čáby, administrátor Trnavej Hory rím.-kat. farár Andrej Darmo a Jana Šmardová Koulová za Cirkev československú husitskú.
„Kedže republika po svojom vzniku nemala hneď vybudovanú armádu, musela sa spoliehať na legionárov, ktorí sa vracali z viacerých frontov. Najskôr prišli vojaci z Talianska, následne z Francúzska poslední z Ruska dorazili až v roku 1920. Tí prví sa nedostali ani domov a hneď po príchode sa museli zapojiť do bojov o naše územie. Najskôr s Poľskom a potom s Maďarskom, ktoré sa nechcelo vzdať južných oblastí Slovenska," povedal správca nadácie M. R. Štefánika Pavel Šesták. Dodal, že na území Slovenska sa bojovalo až do júla 1919. Boje si z našej strany vyžiadali približne 3500 obetí.
„V Legiovlaku si môžu v jednom vagóne pozrieť aj krátky film o histórii légií a potom tam nepretržite idú zostrihané pôvodné historické zábery. Počas komentovanej prehliadky, ktorá začína v každú celú hodinu im sprievodca povie ako vyzeral každodenný život legionárov vo vlaku," informoval Tomáš Gál, veliteľ posádky Legiovlaku.
Cesta legiovlaku po Slovensku vznikla v spolupráci Československej obce legionárskej, Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Železníc Slovenskej republiky a Klubu historickej techniky vo Zvolene.

Autor: ustreps, Foto: organizator podujatia - Dátum: 17.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 336

Kontrolný deň v Ekumenickej pastoračnej službe

Záver mája 2019 venoval generálny biskup ECAV, Ivan Eľko kontrolnému dňu v Ekumenickej pastoračnej službe v pôsobnosti MV SR.

Program kontrolnej návštevy pripravil plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR. Po príchode na pôdu Akadémie PZ v ktorej sídli Kriminalisticko-expertízny ústav Prezídia PZ brat biskup ako aj sprievod nazrel do kancelárie policajného duchovného EPS MV SR npor. Milan Bartka. Program začal o 8,30 hod. na Kriminalistickom expertíznom ústave Prezídia Policajného zboru, kde vzácnych hostí privítal a sprevádzal zástupca riaditeľa plk. Ing. Jozef Mlkvík, PhD..
Počas programu sa generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR v sprievode brata osobného tajomníka Borisa Mišinu a generálneho duchovného EPS v OS a OZ SR plk. Mariána Bodolló i riaditeľa úradu EPS MV SR plk. Milana Petrulu oboznámil s činnosťou ústavu, s prostriedkami a jeho technických vybavením.
Nasledovala návšteva kancelárie úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR, kde riaditeľ úradu vysvetlil systém fungovania úradu, jeho postavenie v rámci Ministerstva vnútra SR a zároveň predstavil úlohy ktoré úrad EPS MVSR plní.
Návštevu predpoludním prijal aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka. Brat generálny biskup a predseda ERC v SR bol počas prijatia oboznámený zo spektrom úloh MV SR a pri prijatí vyjadril vďaku za možnosť pôsobenia duchovných začlenených na úrade Ekumenickej pastoračnej služby v rámci MV SR.
Popoludnie bolo venované oboznámením sa činnosťou Leteckého útvaru MV SR, kde vzácnych hostí sprevádzal a o činnosti a poslaní leteckého útvaru hovoril riaditeľ útvaru Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Brat generálny biskup mal počas návštevy možnosť nazrieť do špecifického prostredia a oboznámiť sa s podmienkami v ktorých pôsobia duchovní aj z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Brat generálny biskup sa po príchode do obidvoch kancelárií úradu EPS na začiatku pomodlil a v modlitbe prosil o požehnanie pôsobenia duchovných v tomto prostredí.

Autor: Milan Petrula, Foto: Milan Petrula - Dátum: 07.06.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 436

Náročnosť a rozsah

Aj tak by sa dal charakterizovať pochod, ktorý už po štvrtýkrát v dňoch od 22.-24. mája tohto roku zorganizovalo Ústredie EPS. Tentoraz sa pridali nielen zástupcovia OS SR a zamestnanci, ale aj študenti Gymnázia Jána Amosa Komenského Košice (GJAK), príslušníci ZVJS a Polície. Pochod pod názvom Duchovne po stopách hrdinov SNP začal v dedine Obišovce položením vencov pri pamätníku hrdinom II. svetovej vojny. Odtiaľ putovali účastníci do Kysaku, kde sa k nim pripojila desiatka spomínaných študentov s ich spirituálom Stanislavom Kockom. Pochod v daný deň po 27 km skončil ubytovaním a večerou v GJAK. Na tomto mieste je dôležité oceniť k účastníkom pochodu profesionálny prístup a ústretovosť vedenia školy na čele s riaditeľom Jozefom Krišťanom.
Druhý deň, po položení vencov a príhovore plk. Ferdinanda Muríňa pri pamätníku SNP v Košiciach, pokračoval program pochodu Bohoslužbou v evanjelickom kostole.  Ešte ani nestihli doznieť na Bohoslužbe slová kázne generálneho duchovného Mariana Bodolló a nádherné gospelové piesne a v podaní študentov zboru Comenius, už sa účastníci pochodu vydali na doteraz najnáročnejšiu trasu Košice – Štós, čo do dĺžky 37,3 km tak aj prevýšením. Počas pochodu v druhý deň síce nebolo najpriaznivejšie počasie, no pršalo iba pol hodinu a potom už vôbec. Jedinečného prijatia sa pochodujúcim dostalo na trase v dedine Medzev, kde od vstupu do dediny z miestnych ampliónov zneli pochodové piesne. Pri pamätníku obetiam II.svetovej vojny  vítali pochodujúcich miestni obrovským aplauzom a rovnako prívetivo  sa prejavili aj v pohostení. Po výdatnom obede sa pokračovalo hrebeňom pohoria do kúpeľov v Štóse. V kúpeľoch sa opäť sa položil veniec k pamätníku L. Novomeského. Bol jedným z popredných organizátorov SNP, spoluzakladateľom a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici (1944). Kúpeľní hostia boli vďační, že sa na pamiatku a udalosti SNP nezabúda a potleskom s prianím všetkého dobrého vyprevádzali pochodujúcich do Štósu. V dedine Štós, kde pochodujúci v miestnom kultúrnom dome prespali, ich privítal okrem starostu aj genmjr.v.v. Marian Horský.
V záverečný tretí deň vykonal Bohoslužbu dekan David Vargaeštok v kostole ECAV v Štóse a pochod pokračoval  položením vencov k pamätníku obetí II. svetovej vojny v Štóse cez Smolník, Uhornú až do Rožňavy. ,,Aha pozri vojaci, takto som ich naživo ešte nikdy nevidela,“ aj takéto slová zazneli na adresu vojakov v Uhornej. Môže byť vari lepšia prezentácia Ozbrojených síl na verejnosti? Pri prevýšení za Uhornou všetci siahli na dno svojich síl, no ako správni vlastenci po jeho zdolaní a krátkom oddychu zaspievali slovenskú hymnu. V Rožňave ich na záver pochodu vítal veliteľ posádky pplk.Oliver Toderiška, ktorý sa postaral aj o logistiku a najmä obed v daný deň. ,,Za váš výkon si nezaslúžite nič iné len obdiv a hrdosť na vás“, povedal veliteľ posádky po ukončení trojdňového pochodu s celkovou dĺžkou 95,7 km.
Budúcoročný pochod by už mal pokračovať smerom na Liptov.

Autor: ustreps, Foto: Michal Tekely - Dátum: 27.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 661

Študenti pri prednáške o extrémizme stíchli...

V utorok, dňa 30.4.2019 sa na Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským a na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnila prednáška o extrémizme. Názov prednášky znel „Extrémizmus- týka sa aj mňa?.” Prednášajúcim bol plukovník Marian Bodolló.
Na Gymnáziu v Nových Zámkoch sa prednášky zúčastnili študenti tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy osemročného gymnázia v celkovom počte 134. Cieľom prednášky bolo poskytnúť pedagógom, ako i študentom základnú orientáciu  v probléme radikalizácie a extrémizmu, ich formách a nebezpečnosti. Preto je nevyhnutné  sústrediť pozornosť na skorú prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. Ohrození sú najmä mladí ľudia, ktorí, ako vieme, denne trávia na internete veľkú časť svojho času, a sú aj prostredníctvom jeho niektorých stránok ohrozovaní.
V prednáške zaznelo: ,,Extrémizmus možno deliť podľa rôznych kritérií. Najpodstatnejším je delenie na pravicový extrémizmus (vychádza z ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu a neonacizmu, často nacionalizmu) a ľavicový extrémizmus (vychádza z ideí komunizmu, marxizmu a anarchizmu) a v našich spoločenských podmienkach sa možno stretnúť ešte s náboženským a ekologickým extrémizmom.“
Študentov veľmi zaujalo hnutie EMO, taktiež stíchli pri časti venovanej pravicovému extrémizmu. Ďalšou témou, ktorá bola študentom podrobne vysvetlená, bola oblasť náboženského extrémizmu a siekt.
Študentov prednáška zaujala a v krátkej diskusii zazneli otázky i od dozor konajúcich vyučujúcich. Aj generálny duchovný Marian Bodolló sa vyjadril, že bol publikom príjemne prekvapený. Skonštatoval, že prednáška by bola vhodná aj pre rodičov, ktorí tam mali počúvať, čomu všetkému sú ich teenageri vystavení, akým hrozbám a nezačali páchať takúto trestnú činnosť. Jednoducho, aby rodičia vnímali s kým sa ich deti stretávajú a čo robia.
Záverom plk. Marian Bodolló informoval študentov v prípade otázok alebo nejasností (napr. ak by sa stretli so symbolom, termínom, neštandardným správaním, o ktorom si myslia, že súvisia s radikalizáciou, či extrémizmom), tak je možné sa obrátiť na kontaktný mail: extrem@minv.sk
Prednášky sa zúčastnil aj Július Andruskó – kaplán novozámockej rímsko-katolíckej farnosti a JUDr. Katarína Jakubovich, ktorá bola iniciátorka série preventívnych prednášok pre študentov v Nových Zámkoch, ako aj Mgr. Bc. Jarmila Krochtová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry – MsÚ Nové Zámky.
Následne z dôvodu pozitívneho ohlasu a aktuálnosti témy, požiadal odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu v Nových Zámkoch o ďalšiu prednášku pre študentov Spojenej školy na Komárňanskej ulici s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Nových Zámkoch. Prednáška sa konala za účasti viac 300 študentov v kine Mier v Nových Zámkoch, dňa 16.05.2019.

Autor: Richard Prutkay, Foto: Richard Prutkay - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 500

Konferencia "Fenomén Štefánik"

V dňoch 13.-14. mája 2019 sa v Myjave za účasti hostí z krajín V4 a Spojených štátov amerických uskutočnila konferencia s názvom „Fenomén Štefánik“, ktorou si Ústredie EPS chcelo pripomenúť a uctiť osobu generála Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti konferencie sa konalo stretnutie nasledovných predstaviteľov vojenských duchovných služieb V4 a USA – plk. Tamás Takács a kpt. Ferenc Szabó z Maďarska; plk. Miroslaw Wola z Poľska; pplk. Miroslav Kloubek, mjr. David Tomčík a práp. Zdeněk Peterka z Česka; plk. David L. Carr z Európskeho veliteľstva USA. Toto rokovanie poctil svojou účasťou aj Náčelník generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko, ktorý ocenil službu vojenských duchovných a poskytol cenné impulzy pre prácu duchovných v rámci jednotiek. Popri predstavení domácich vojenských duchovných služieb sa diskutovalo najmä o postavení a úlohe duchovného v rámci MKM, jeho pôsobení na morálku vojenských jednotiek.

V druhej časti konferencie účastníci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci – Košariská – a následne po pešom výstupe na Mohylu na Bradle si pietnou spomienkou uctili jeho pamiatku a dielo.

Tretiu časť konferencie tvorili prednášky vzácnych hostí: Dr. Michala  Kšiňana o osobe gen. M. R. Štefánika a jeho úlohe pri vzniku Československých légií; Dr. Pavla Kanisa, ktorý svoje rozsiahle bádanie zhrnul do filmového diela „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“, a ktorého časť si účastníci konferencie mali možnosť pozrieť spolu s rozborom tragickej smrti M. R. Štefánika; Dr. Ferdinanda Vrábela o ikonografii Štefánikovho pamätníka v Bratislave.

Konferencia sa ukončila ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Myjave, na ktorej zvesťou Božieho slova poslúžili plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR a plk. Stanislav Lipka, biskupský vikár Ordinariátu OS SR.

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 20.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 494

AVÍZO - 68. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (RIMP)

Obrázok k článku
(RIMP - Rassemblement international militaire protestant)


Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín sveta vrátane Slovenska. Podujatie organizuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre všetkých profesionálnych vojakov, aj bývalých vojakov (v zálohe), pre mužov a ženy, ako aj pre príslušníkov všetkých ozbrojených zložiek (PZ, HaZZ, ZVJS).

Samotné stretnutie sa uskutoční od štvrtku 13. júna do nedele 16. júna 2019 vo Francúzsku v nádhernej Provensálskej dedinke Méjannes le Clap, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Alés. Presun autobusom z Bratislavy (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) začína 11.6.2019 o 10,00 hod., ukončenie cesty je taktiež v Bratislave (DK) 18.6.2019 do 04:00 hod.

Špecifickou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2019 je: „Ja som cesta, pravda i život." (Jn 14,6)

Stretnutie umožňuje jej účastníkom v atmosfére rozjímania objaviť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle biblických princípov aj počas života vo vojenskom prostredí.  Toto podujatie vytvára priestor, kde sa každý môže podeliť o svoje osobné skúsenosti v duchu rešpektovania práva slobody vyznania viery.
   
Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za vojenskú akciu a uskutoční sa v uniforme /všeobecne v priebehu stretnutia –
poľná rovnošata (maskáče), k nej patriaca obuv a predpísané tričko s krátkym rukávom. Počas nedele a slávnostných Bohoslužieb sa vyžaduje spoločenská služobná rovnošata (1x biela slávnostná - košeľa letná /krátky rukáv, viazanka/ a 1x zelená príp. modrá košeľa podľa príslušnosti s krátkym rukávom a s náplecníkmi, poltopánky, pokrývka hlavy - lodička)/. Pozn.: Táto ústroj je stanovená aj pre účastníkov v zálohe - bývalých PfV! Počas prepravy a vo voľnom čase je povolený civilný odev.

Účastníci podujatia budú podľa možností ubytovaní v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – tu je zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak. Je však možné, že z kapacitných dôvodov bude ubytovanie zabezpečené v stanoch.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 160,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia, doprava, poplatky za ponúkané aktivity od štvrtka do nedele podľa programu.
Stravovanie je počas cesty tam a späť individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína vo štvrtok večer 13. júna 2019 večerou od 18:30 hod. a končí v nedeľu 16. júna 2019 obedom do 14:30 hod..

Detailný program stretnutia bude pre účastníkom spresnený po príchode do miesta stretnutia formou bulletinu.

Účastníci stretnutia si musia uzatvoriť individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 11.6.2019 – 18.6.2019 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak a plavky.

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, ...).
Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 23.5.2019 v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
david.vargaestok@mil.sk, prípadne faxom na t.č.: 0960 – 317 616
alebo na:
ingrid.tomekova@mil.sk, tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417.

O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári príp. telefonicky.

Ďakujeme za prejavený záujem!

Prílohy: 1 – prihlasovací formulár: (TU)

Program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2019“  v Mejannes Le Clap:
Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia - Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

11.06.2019 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu je do 09:00 hod, odchod autobusom z Bratislavy do 10:00 hod na trase BA – kasárne blízko Salzburg(Rakúsko).  Príchod do klasárni blízko Salzburgu  cca o 16:00. Zloženie vecí /v kasárňach/, ubytovanie. Presun autobusom do Salzburgu na prehliadku mesta. Návrat do kasární blízko Salzburgu  do 21,30.

12.06.2019 – Raňajky,  presun do Bischofswiesenu  (Nemecko), 9,00  pešo (lanovka) The Eagles Nest - Orlie hniezdo (Nemecko) a späť,  16,00 presun do Mníchova, od 18,00 teologicko-cirkevný program s prehliadkou mesta,  o 22,30 zahájenie presunu do Méjannes Le Clap.

13.06.2019 – Na trase zastávka v meste Lyon (cca. 3 hod.). Príchod do Méjannes Le Clap  - do 14,00. O 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

14.06.2019 – Spoločný program RIMP. Program podujatia bude účastníkom spresnený.

15.06.2019 – Spoločný program RIMP.

16.06.2019 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR) do Umagu (Chorvátsko).

17.06.2019 – Celodenná zastávka s prehliadkou mesta a kúpaním pri mori. Do 18:00  hod. presun Umag – Bratislava.

18.06.2019 – príchod na Slovensko do 04:00 hod.

UPOZORŇUJEME, ŽE TRASA SA MÔŽE Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV POZMENIŤ!
 

Autor: ustreps, Foto: internet - Dátum: 10.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 763

Pietne spomienkové slávnosti 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika

V deň od uplynutia 100 rokov od tragickej smrti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika sa konali na Košariskách pietne spomienkové udalosti.

Na úvod dňa bola predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom a starostom Košarísk Štefanom Antolom odhalená maketa Mohyly na Bradle. Táto maketa je zaujímavá tým, že na nej sú aj Braillovým písmom zaznamenané údaje o samotnej mohyle a M.R. Štefánkovi.

V evanjelickom kostole v Košariskách cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepastné sa konali Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Na úvod služieb Božích vpochodovala čestná stráž so slovenskou zástavou so sprievodnou hymnickou piesňou Hoj vlasť moja. Po nej nasledovala štátna hymna a privítanie prítomných domácou farárkou cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné Zuzanou Durcovou. Priebeh služieb Božích sprevádzal kantor Janko Siroma spolu s Hudbou Ministerstva vnútra SR pod vedením riaditeľa Petra Saňku a šefdirigentom bol por. Štefan Bugala. Liturgiou poslúžili biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a duchovní Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR: plk. Marian Bodolló, plk. Milan Petrula, mjr. Ján Paciga a kpt. Viktor Sabo. Slávnostným kazateľom služieb Božích bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko. V kázni Slova Božieho vyzdvihol službu Milana Rastislava Štefánika a jeho odhodlanie a zapálenie pre svoje úlohy. Milan Rastislav Štefánik vo svojej Novej zmluve mal zvýraznený biblický verš z Markovho evanjelia: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. (Mk 10,45) Pán Ježiš slúžil svojim bratom a sestrám pre ktorých prišiel na svet a v týchto slovách videl svoju službu aj syn evanjelického farára svojmu milovanému národu. Počas služieb Božích sa prihovorili aj Predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran a nakoniec bývalou starostkou Annou Abramovičovou bola predstavená aj kreslená publikácia – komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Svojím programom služby Božie obohatili Mužský spevácky spevokol z cirkevného zboru ECAV Brezová pod Bradlom a Zvonkohra Košariská – Priepasné. Obe hudobné telesá viedol dirigent Vladimír Húska.
Po spomienkových službách Božích program pokračoval na nádvorí Múzea Milana Rastislava Štefánika kladením vencov a zapálení pochodní. Na tomto pietnom akte sa prihovoril starosta obce Košariská Štefan Antol a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a taktiež aj jedna z autoriek komiksu Nina Abramovičová. Následne po uložení vencov pokračovali účastníci pietnej spomienky fakľovým pochodom z Košarísk ku Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, kde nasledoval pripravený program.

Na Mohyle nad Bradlom preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Armády Českej republiky a Francúzskej armády a pietnym aktom spojeným s kladením vencov, zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Počas nej boli vypálené delostrelecké salvy. Na spomienkových slávnostiach na Mohyle sa zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády Peter Pellegrini, a predseda Národnej rady SR Andrej Danko so svojimi príhovormi. Kultúrnymi časťami spomienky vystúpili spevácke teleso Danubius octet Singers a Mužský spevácky spevokol ECAV Brazová pod Bradlom.  Duchovným slovom sa z Mohyly prítomným prihovoril aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

V Brezovej pod Bradlom v popoludňajších hodinách na námestí sa odohrával sprievodný program pozostávajúci z vystúpení folklórneho súboru Brezová a orchestra ľudových nástrojov RTVS pod vedením Miroslava Dudíka. V kultúrnom dome bola predstavená poštová známka Československých légií a  M. R. Štefánika ako aj eurobankovka s nulovou nominálnou hodnotou v Národnom dome.
Večer vystúpila so svojim koncertom Jana Kirschner v Brezovej pod Bradlom a v evanjelickom kostole na Košariskách sa bolo predstavenie pásma slova a hudby Štátnej opery z Banskej Bystrice.


* gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská, Rakúsko-Uhorsko – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR. Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. Dňa 23. apríla 1990 bol schválený Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika, ktorý oficiálne uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, Akadémia Ozbrojených síl SR, železničná trať a veľké množstvo ulíc, námestí, škôl atď.

Autor: Milan Bartko, Foto: Jana Nunvářová - Dátum: 07.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 563

Ekumenické bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom

Obrázok k článku
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika - MRŠ sa konali 4.mája 2019 Ekumenické Bohoslužby v Evanjelickom kostole v Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby boli skrášlené piesňou „O Štefánikovi“, ktorú zaspieval miestny ženský cirkevný spevokol. Báseň od Rudyarta Kiplinga s názvom „Keď“ predniesli  dvaja mládenci z miestneho cirkevného zboru. 
Na Bohoslužbách sa zaspievali dve piesne z Evanjelického spevníka. Jedna z nich bola obľúbená pieseň MRŠ. Druhá pieseň bola hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.
Počas bohoslužieb sa prihovorili duchovní pôsobiaci v OS a OZ SR.
Duchovný Pravoslávnej cirkvi mjr. Mgr. Vladimír Varga vyzdvihol obetavý život MRŠ.  Duchovný Rímsko katolíckej cirkvi plk. PaedDr. ThLic. Mgr. Stanislav Lipka  sa zameral na dôležitosť spomínania na veľkých ľudí, medzi ktorých patril aj MRŠ a duchovný Evanjelickej cirkvi a.v.  kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD. zdôraznil dôležitosť hesla MRŠ „Veriť, milovať, pracovať“ pre život každého veriaceho človeka.
Náčelník generálneho štábu generálporučík Ing. Daniel Zmeko na záver poďakoval zborovej Evanjelickej farárke Mgr. Lívii Lichancovej za príprahu Bohoslužieb.  Na Bohoslužbách boli prítomní bývalí náčelníci generálneho štábu, predstavitelia  Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom.
Bohoslužby napriek tomu, že boli krátke, boli veľmi bohaté svojím programom.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: ustreps - Dátum: 06.05.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 496

Otec a syn V.

Po piatykrát zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR stretnutie Otcovia a synovia na víkendovke v Janoškovom dome ( okr. Liptovský Mikuláš ) od 26. ˗ 28.4.2019. Zraz účastníkov bol v piatok podvečer. Dohromady ich bolo dvadsaťdeväť ˗ z toho šestnásť synov a trinásť mužov. Po ubytovaní a spoločnej večeri začala večerná téma so zamyslením nad slovami listu Jakubovho 2, 5- 13 : ,, 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.

Druhý deň v sobotu, napriek nepriaznivému počasiu- mrholeniu a zime bola podniknutá niekoľkohodinová túra cez horu do Dovalova a späť. Na vrchole hory ako správni vlastenci zaspievali všetci slovenskú hymnu. Tentoraz ani jeden pár počasie neodradilo, hoci tam boli mali juniori začínajúci šiestym rokom života, ani jeden z párov nebol otrávený alebo sklamaný. Po obede nastala chvíľa, kedy otcovia so synmi museli ako dvojica predviesť svoju zručnosť pri zostrojovaní provizórnej panvice, na ktorej mali uvariť vajíčko nad horiacimi šiškami. Išlo o zostrojenie šesťhrana z vetiev vŕby alebo liesky, na ktorý sa mal upevniť alobal.  Na jeho jednotlivé hrany sa priviazali meter dlhé špagáty, ktoré mali šiesti potom nad ohňom držať.  Podeň sa naložili šišky, a pomaly sa šesťhran s rozbitým surovým vajcom spúšťal ponad oheň. Chcelo to cit a koordináciu. Túto pomerne náročnú disciplínu na čas a techniku nevzdal nikto, no iba dvom šesťčlenným skupinám  zo štyroch sa podarilo úlohu splniť. Opäť aj tí, ktorí nemajú technické vzdelanie boli sami sebou prekvapení, k čomu ich dokáže kolektív ostatných mužov vybudiť. Po zvládnutej disciplíne všetci využili priazeň počasia ku grilovaniu slaniny a špekačiek. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory. Kresťanský animátor Vojtech Sirkovský pripravil pre otcov a synov tému, nad ktorou mali otcovia spolu so synmi premýšľať- ,, Aký som otec?, čo chcem, aby bolo z môjho syna?“

Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä službám Božím. Počas kázne,  zazneli tieto slová: ,,sme po udalostiach Veľkej noci. Mária ako žena prišla k učeníkom a povedala: Videla som Pána! Kresťanstvo neznačí niečo vedieť o Bohu, ale kresťanstvo znamená poznať Ho. Neznačí viesť o Ňom diskusiu, ale stretnúť Ho. To značí istota vedenia, že Ježiš žije. Dokážeš to smelo ako chlap a správny kresťan povedať aj ostatným a nebáť sa výsmechu a predsudkov?“

Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Naopak, opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa stretnúť znovu na jeseň.

Autor: ustreps, Foto: ustreps - Dátum: 29.04.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 807

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>