Infoservis


Obrázok k článku: Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Počas dní ticha, na začiatku veľkého týždňa pred sviatkami Veľkej noci 30. a 31.3.2015 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a ...
Obrázok k článku: Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

V priestoroch klubovne študentského domova na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa konal diskusný večer, zameraný na prezentáci...
Obrázok k článku: Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Profesionálni vojaci OSSR v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku a Kresťanskými centrami organizujú 1. - 8. augusta 2015 letný detský tábo...
Obrázok k článku: RosPros -

RosPros - "Homeopatia áno alebo nie?"

Na začiatku marca 2015 v pôstnom období sa vo Východnej uskutočnilo tohtoročné prvé stretnutie RosPros – rodinných spoločenstiev profesionálov. ...
Obrázok k článku: Oblastné stretnutie duchovných EPS

Oblastné stretnutie duchovných EPS

V minulom roku napadla myšlienka kpt. Mgr. Viktorovi SABOVI, ktorý pôsobí ako vojenský duchovný v AOS LM stretávať sa na oblastnej úrovni s kňaz...
Obrázok k článku: Deň so snežienkou v OC Central

Deň so snežienkou v OC Central

Aktivity Nadácie Výskum rakoviny ku Dňu výskumu rakoviny 2015 vyvrcholili v piatok 6. marca o 16. hodine v Obchodnom centre Central v Bratislave...
Obrázok k článku: Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 3. marca oslávil dvanáste výročie svojho vzniku v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Kra...
Obrázok k článku: Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

V Budimíre, na pozvanie seniora košického seniorátu PaeDr. ThDr. Jána Hrušku PhD, sa dňa  2.marca uskutočnilo stretnutie predstaviteľov košickéh...
Obrázok k článku: Spomienka na generálov popravených v roku 1945

Spomienka na generálov popravených v roku 1945

Pri príležitosti spomienky na štyroch slovenských generálov - Augustína Malára, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Rudolfa Viesta, popravených v ro...
Obrázok k článku: Prijatie u okresného riaditeľa HaZZ v Senici

Prijatie u okresného riaditeľa HaZZ v Senici

Od 2. februára 2015 pôsobí v rámci OR HaZZ Senica novovymenovaný okresný riaditeľ kpt. Ing. Milan Černák. Milan Černák pôsobí v Hasičskom a zá...
Obrázok k článku: Duchovný EPS ukončil dôstojnícky kurz v AOS

Duchovný EPS ukončil dôstojnícky kurz v AOS

Dňa 19. decembra 2014 skončil dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl a do prvej dôstojníckej hodnosti boli pasovaní noví poručíci. Ich vzde...
Obrázok k článku: Pravý pôst

Pravý pôst

(Biblia, Izaiáš 58, 1-14) 1. Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba.     Oznam môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu j...
Obrázok k článku: Na návšteve v topoľčianskej posádke

Na návšteve v topoľčianskej posádke

V Predpôstnu nedeľu(15.2.) generálny duchovný EPS pplk. Marian Bodolló a kpt. Viktor Sabo na pozvanie  ev.a.v.farárky Evy Kahanovej Baškovej z Topo...
Obrázok k článku: Generál Breedlove pozdravil vojenských duchovných

Generál Breedlove pozdravil vojenských duchovných

V Holandsku, kde duchovná služba oslavuje tohto roku 100. výročie svojho vzniku, sa v dňoch 2.-6.februára uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hl...
Obrázok k článku: Požehnanie vozidiel

Požehnanie vozidiel

Niektoré stroje sú niekedy navonok nepríťažlivé a hrubé, ale sú veľmi silné a pohyblivé. Iné nie sú pohyblivé, ale sú krásne, ďalšie nie sú ani ...
Obrázok k článku: Dr. Ivo Samson prednášal na odbornom zhromaždení duchovných EPS

Dr. Ivo Samson prednášal na odbornom zhromaždení duchovných EPS

Na odbornom zhromaždení duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, ktoré sa konalo vo dňoch 22. -23. januára v Bratislave, sa zúčastnení venovali ...
Obrázok k článku: V evanjelickom kostole v Petržalke sa modlili duchovní EPS a Ordinariátu

V evanjelickom kostole v Petržalke sa modlili duchovní EPS a Ordinariátu

K pokorným prosbám  za jednotu kresťanov sa 22. januára, v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. 1. 2015), pripojili aj duchovní Ústr...
Obrázok k článku: Príhovor generálneho duchovného pplk. Mariana Bodolló na vrchu Borsó v Hejciach, pri spomienke na 42 obetí najväčšieho leteckého nešťastia v histórii Ozbrojených síl SR

Príhovor generálneho duchovného pplk. Mariana Bodolló na vrchu Borsó v Hejciach, pri spomienke na...

,,A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“ Ján 1,5 Vážení prítomní, bratia a sestry, priatelia v Kristu, traduje sa, že v Ame...
Obrázok k článku: AVÍZO Ekumenické bohoslužby

AVÍZO Ekumenické bohoslužby

Ordinariát OS a OZ SR a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Vás pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pozývajú...
Obrázok k článku: Na zamyslenie

Na zamyslenie

(Iz. 21, 6- 10) Takto ku mne prehovoril Pán: Choď postav hliadku! A čo vidí nech oznámi! Keď vidí jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch a ja...


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu