Infoservis


Obrázok k článku: Vydávať svedectvo...

Vydávať svedectvo...

Marek 16, 9-14: „A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona...
Obrázok k článku: Historicky prvá návšteva predsedu ERC v misii UNFICYP na Cypre

Historicky prvá návšteva predsedu ERC v misii UNFICYP na Cypre

V predposledný aprílový týždeň predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a generálny biskup ECAV Miloš Klátik spolu s generálnym duchovným O...
Obrázok k článku: Humanitárna pomoc SR pre Ukrajinu

Humanitárna pomoc SR pre Ukrajinu

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) má popri svojej hlavnej úlohe, ktorou je náboženské a duchovné zaopatrova...
Obrázok k článku: Ježišov príchod a odchod

Ježišov príchod a odchod

16  O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte.   17  Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: Čo to znamená, keď nám hovor...
Obrázok k článku: AVÍZO - 64. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (Rassemblement international militaire protestant R.I.M.P.)

AVÍZO - 64. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (Rassemblement international militair...

Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín svet...
Obrázok k článku: Požehnanie vojenskej zástavy

Požehnanie vojenskej zástavy

Dňa 14. apríla 2015 sa v areáli Ministerstva obrany SR uskutočnil slávnostný nástup historického 2. jazdeckého pluku Sibírsky československých l...
Obrázok k článku: 12. ročník medzinárodného hasičského futbalu

12. ročník medzinárodného hasičského futbalu

Po predchádzajúcej návšteve OR HaZZ v Skalici som sa na pozvanie okresného riaditeľa HaZZ v Skalici plk. Ing. Jána Cvečku zúčastnila 12. ročníka...
Obrázok k článku: V kaplnke MO SR bola pôstna pobožnosť spojená s konfirmáciou

V kaplnke MO SR bola pôstna pobožnosť spojená s konfirmáciou

2. apríla 2015, v deň v ktorý si kresťania pripomínali ustanovenie svätej Večere Pánovej, sa vo vojenskej kaplnke na Ministerstve obrany SR kona...
Obrázok k článku: Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Počas dní ticha, na začiatku veľkého týždňa pred sviatkami Veľkej noci 30. a 31.3.2015 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a ...
Obrázok k článku: Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

V priestoroch klubovne študentského domova na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa konal diskusný večer, zameraný na prezentáci...
Obrázok k článku: Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Profesionálni vojaci OSSR v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku a Kresťanskými centrami organizujú 1. - 8. augusta 2015 letný detský tábo...
Obrázok k článku: RosPros -

RosPros - "Homeopatia áno alebo nie?"

Na začiatku marca 2015 v pôstnom období sa vo Východnej uskutočnilo tohtoročné prvé stretnutie RosPros – rodinných spoločenstiev profesionálov. ...
Obrázok k článku: Oblastné stretnutie duchovných EPS

Oblastné stretnutie duchovných EPS

V minulom roku napadla myšlienka kpt. Mgr. Viktorovi SABOVI, ktorý pôsobí ako vojenský duchovný v AOS LM stretávať sa na oblastnej úrovni s kňaz...
Obrázok k článku: Deň so snežienkou v OC Central

Deň so snežienkou v OC Central

Aktivity Nadácie Výskum rakoviny ku Dňu výskumu rakoviny 2015 vyvrcholili v piatok 6. marca o 16. hodine v Obchodnom centre Central v Bratislave...
Obrázok k článku: Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 3. marca oslávil dvanáste výročie svojho vzniku v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Kra...
Obrázok k článku: Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

V Budimíre, na pozvanie seniora košického seniorátu PaeDr. ThDr. Jána Hrušku PhD, sa dňa  2.marca uskutočnilo stretnutie predstaviteľov košickéh...
Obrázok k článku: Spomienka na generálov popravených v roku 1945

Spomienka na generálov popravených v roku 1945

Pri príležitosti spomienky na štyroch slovenských generálov - Augustína Malára, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Rudolfa Viesta, popravených v ro...
Obrázok k článku: Prijatie u okresného riaditeľa HaZZ v Senici

Prijatie u okresného riaditeľa HaZZ v Senici

Od 2. februára 2015 pôsobí v rámci OR HaZZ Senica novovymenovaný okresný riaditeľ kpt. Ing. Milan Černák. Milan Černák pôsobí v Hasičskom a zá...
Obrázok k článku: Duchovný EPS ukončil dôstojnícky kurz v AOS

Duchovný EPS ukončil dôstojnícky kurz v AOS

Dňa 19. decembra 2014 skončil dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl a do prvej dôstojníckej hodnosti boli pasovaní noví poručíci. Ich vzde...
Obrázok k článku: Pravý pôst

Pravý pôst

(Biblia, Izaiáš 58, 1-14) 1. Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba.     Oznam môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu j...


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu