Infoservis


Obrázok k článku: Evanjelické ďakovné služby Božie za prítomnosti ozbrojených zložiek SR

Evanjelické ďakovné služby Božie za prítomnosti ozbrojených zložiek SR

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ...
Obrázok k článku: Vstúpenie Krista Pána na nebo

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Mt 6,10-13: „Príď kráľovstvo Tvoje!... Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.” Mať dobrú vládu je túžbou obyvateľov každej krajin...
Obrázok k článku: Národná slávnosť na Devíne

Národná slávnosť na Devíne

V sobotu 25. apríla sa uskutočnila na Devíne Národná slávnosť, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Hlavným organizátorom bol...
Obrázok k článku: 96. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika

96. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika

Dňa 4. mája 2015 so začiatkom o 19:00 sa pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika na Dunajskom nábreží pri nákupnom centre Eurovea usk...
Obrázok k článku: Vydávať svedectvo...

Vydávať svedectvo...

Marek 16, 9-14: „A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona...
Obrázok k článku: Historicky prvá návšteva predsedu ERC v misii UNFICYP na Cypre

Historicky prvá návšteva predsedu ERC v misii UNFICYP na Cypre

V predposledný aprílový týždeň predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a generálny biskup ECAV Miloš Klátik spolu s generálnym duchovným O...
Obrázok k článku: Humanitárna pomoc SR pre Ukrajinu

Humanitárna pomoc SR pre Ukrajinu

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) má popri svojej hlavnej úlohe, ktorou je náboženské a duchovné zaopatrova...
Obrázok k článku: Ježišov príchod a odchod

Ježišov príchod a odchod

16  O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte.   17  Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: Čo to znamená, keď nám hovor...
Obrázok k článku: AVÍZO - 64. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (Rassemblement international militaire protestant R.I.M.P.)

AVÍZO - 64. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (Rassemblement international militair...

Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín svet...
Obrázok k článku: Požehnanie vojenskej zástavy

Požehnanie vojenskej zástavy

Dňa 14. apríla 2015 sa v areáli Ministerstva obrany SR uskutočnil slávnostný nástup historického 2. jazdeckého pluku Sibírsky československých l...
Obrázok k článku: 12. ročník medzinárodného hasičského futbalu

12. ročník medzinárodného hasičského futbalu

Po predchádzajúcej návšteve OR HaZZ v Skalici som sa na pozvanie okresného riaditeľa HaZZ v Skalici plk. Ing. Jána Cvečku zúčastnila 12. ročníka...
Obrázok k článku: V kaplnke MO SR bola pôstna pobožnosť spojená s konfirmáciou

V kaplnke MO SR bola pôstna pobožnosť spojená s konfirmáciou

2. apríla 2015, v deň v ktorý si kresťania pripomínali ustanovenie svätej Večere Pánovej, sa vo vojenskej kaplnke na Ministerstve obrany SR kona...
Obrázok k článku: Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Počas dní ticha, na začiatku veľkého týždňa pred sviatkami Veľkej noci 30. a 31.3.2015 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a ...
Obrázok k článku: Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

Prezentácia ZVJS medzi študentmi teológie

V priestoroch klubovne študentského domova na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa konal diskusný večer, zameraný na prezentáci...
Obrázok k článku: Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Letný detský tábor - Objavitelia 2015

Profesionálni vojaci OSSR v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku a Kresťanskými centrami organizujú 1. - 8. augusta 2015 letný detský tábo...
Obrázok k článku: RosPros -

RosPros - "Homeopatia áno alebo nie?"

Na začiatku marca 2015 v pôstnom období sa vo Východnej uskutočnilo tohtoročné prvé stretnutie RosPros – rodinných spoločenstiev profesionálov. ...
Obrázok k článku: Oblastné stretnutie duchovných EPS

Oblastné stretnutie duchovných EPS

V minulom roku napadla myšlienka kpt. Mgr. Viktorovi SABOVI, ktorý pôsobí ako vojenský duchovný v AOS LM stretávať sa na oblastnej úrovni s kňaz...
Obrázok k článku: Deň so snežienkou v OC Central

Deň so snežienkou v OC Central

Aktivity Nadácie Výskum rakoviny ku Dňu výskumu rakoviny 2015 vyvrcholili v piatok 6. marca o 16. hodine v Obchodnom centre Central v Bratislave...
Obrázok k článku: Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 3. marca oslávil dvanáste výročie svojho vzniku v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Kra...
Obrázok k článku: Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

V Budimíre, na pozvanie seniora košického seniorátu PaeDr. ThDr. Jána Hrušku PhD, sa dňa  2.marca uskutočnilo stretnutie predstaviteľov košickéh...


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu