4. Hasičská púť v Šaštíne

Obrázok k článku
Druhá májová sobota býva už tradične v senickom regióne venovaná hasičom. Tento rok sa po štvrtýkrát spoločne stretli hasiči z dobrovoľnej požiarnej ochrany, ako aj profesionálni hasiči a spoločne vytvorili sprievod do Národnej baziliky v Šaštíne – Strážach, aby sa tam v predvečer svätodušných sviatkov duchovne posilnili Božím slovom a zverili sa pod Božiu opateru a Jeho pomoc aj v ďalšom období ich služby. Na pozvanie okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany som sa po druhýkrát zúčastnila tejto milej slávnosti spolu s predstaviteľmi samosprávy, starostami a predstaviteľmi Vikariátu MVSR. Zvesťou slova Božieho prítomným  poslúžil brat ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. V nej vyzdvihol symboly Ducha Svätého oheň a vodu. Tieto prírodné živly sú hasičom dobre známe a na ich príklade a sile poukázal na silu a moc Ducha Svätého, ktorý má moc meniť a formovať  naše životy k Božiemu obrazu.  Po požehnaní hasičských vozidiel sa na záver slávnosti sa prítomným prihovoril predseda Trnavského samosprávneho kraja, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR PhDr.  Ladislav Pethő, primátor mesta Šaštín-Stráže  Mgr. Jaroslav Suchánek ako aj zástupkyňa Dobrovoľnej požiarnej ochrany v rámci kraja Južnej Moravy. Duchovným príhovorom som aj ja pozdravila zúčastnených v mene Úradu ekumenickej pastoračnej služby MVSR. Symbol Ducha Svätého – oheň je okrem iného v Biblii spomínaný aj v súvislosti so skúškami. Hasiči tieto „životné skúšky“ – svoje i svojich blízkych v okolí prežívajú pomerne často. Oheň skúšok v našom živote má ale hlboký duchovný význam. Skúšky do nášho života prichádzajú, aby nás v prvom rade učili pokore, formovali,  urobili vnútorne silnejšími a závislými viac na Bohu ako na sebe samých. Hasičom som popriala,   aby ich tieto životné skúšky nezlomili, ale naopak nech ich Pán Boh skrze skúšky zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Aby im ich skúšaná viera bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris¬ta. Po skončení  oficiálnej časti  sme v príjemnej slávnostnej atmosfére pokračovali v spoločných rozhovoroch.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 02.06.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 320


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu