AVÍZO - Duchovne po stopách hrdinov SNP

Obrázok k článku
V súlade so Smernicou o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2017 usporiada Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v súlade so svojim plánom I. ročník pochodu po stopách hrdinov SNP v sprievode duchovných ekumenickej pastoračnej služby, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Aktivita je určená predovšetkým príslušníkom a zamestnancom silových zložiek SR, ale vítaní sú všetci, ktorí sa s nami na trase pochodu chcú zamýšľať nielen nad odkazom hrdinov SNP, ale pri jednotlivých zastávkach aj nad hodnotami vyvierajúcim z kresťanského učenia a viery. Celá aktivita je organizovaná v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskou, obecnou samosprávou a obyvateľmi obcí a miest s ktorými si na trase pochodu chceme uctiť pamiatku padlých.

Aktivitou „Duchovne po stopách hrdinov SNP“ chceme napomôcť k vytváraniu nových vzťahov,  poskytnúť dostatok impulzov pre rozvoj duchovných, etických a morálnych hodnôt. Zároveň si chceme pripomenúť odkaz reformácie, nakoľko v tomto roku si protestantské cirkvi pripomínajú 500. výročie reformácie.

Termín pochodu:  24.-26.05.2017

Trasa pochodu: Zvolen – Banská Štiavnica – Kremnica – Banská Bystrica (celková dĺžka – cca 82 km).

Pre zabezpečenie stravy určujeme účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý účastníci uhradia pri úvodnej registrácii.

Maximálny počet prihlásených účastníkov je 100.

Ubytovanie - každý účastník musí mať spací vak a karimatku, ubytovanie v prírode (podľa potreby vo vlastnom stane), v prípade nepriaznivého počasia  v škole (cirkevnom zariadení).  

Prevoz väčšej batožiny medzi jednotlivými úsekmi bude zabezpečený. Parkovanie osobných motorových vozidiel je zabezpečený na parkovisku VU 3030 vo Zvolene. Požiadavku na parkovanie je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.


PROGRAM POCHODU:

1. deň pochodu - streda, 24.05.2017 na trase Zvolen – Banská Štiavnica cca 30 km
 
do 7,45 - parkovanie vozidiel účastníkov u VÚ 3030 Zvolen (Kasárne SNP, Borovianska cesta 1),
do 08,00 - zraz účastníkov na námestí SNP Zvolen,
do 08,20 - uloženie osobnej batožiny účastníkov na sprievodné vozidlá (parkovisko pred hotelom Poľana vo Zvolene),
do 08,25 - zaujatie postavenia (v tvare) účastníkov pri Pomníku padlým vojakom červenej armády na námestí SNP Zvolen,
08,30 - 8,50 - Pomník padlým vojakom sovietskej armády na námestí SNP Zvolen, čestná stráž, kladenie vencov, príhovor primátorky mesta, člena SZPB a generálneho duchovného,
08,50 - 9,10 - presun k Pamätníku SNP na námestí SNP Zvolen (cca 100 m), čestná stáž, položenie venca, modlitba, poučenie účastníkov,
09,10 - 12,30 - pochod po modrej zn. na trase Námestie SNP Zvolen - Zvolen, pod Dráhami - Sedlo Veľký Vrch (cca 10,10) – (po zelenej zn.) Sedlo Vráta (cca 11,10 ) 10´prest. - Bacurov – Dubové, kostol  ECAV,
12,30 - 12,45 - Dubové, kostol ECAV, čestná stráž, príhovor starostky obce, položenie venca, duchovné slovo,
12,45 - 13,30 - presun ku kultúrnemu domu Dubové, obed,    
13,30 - 18,50 - pochod na trase Dubové – Pomník rumunského vojaka (cca 15,00), položenie venca, modlitba - po zelenej zn. Sedlo Volárska – Sedlo Caniar (cca 16,15) 20´prest. duchovné slovo - Banský Studenec (cca 17,40) – Banská Štiavnica, ZŠ J.Kollára, ul. L.Svobodu č. 40,
18,50 - 19,30 - večera v ZŠ Banská Štiavnica,
19,30 - 20,30 - prevzatie osobnej batožiny zo sprievodných vozidiel, ubytovanie, hygiena,
od 20,30 - odpočinok   
 
2. deň pochodu – štvrtok, 25.05.2017 na trase Banská Štiavnica – Kremnica cca 22 km
 
07,00 - 07,30 -  raňajky v ZŠ Banská Štiavnica,
07,30 - 08,00 -  uloženie osobnej batožiny na sprievodné vozidlá a presun k Pomníku Obetiam 2. sv.vojny a SNP Banská Štiavnica,
08,00 - 08,30 - Pomník Obetiam 2. sv.vojny a SNP, čestná stráž, kladenie vencov, dychovka Sitňan, príhovor primátorky mesta, člena SZPB a generálneho duchovného,
08,30 - 09,00 - presun do kostola ECAV, duchovné slovo, 
09,00 - 14,00  Banská Štiavnica po modrej zn. –Pod Širokým vrchom (cca 10,00) – Podhorie (cca 10,20) - Močiar (cca 12,00) 20´prest. duchovné slovo – Trnavá Hora, časť Jalná (kultúrny dom),
14,00 - 14,40 - obed v kultúrnom dome Trnavá Hora, časť Jalná,
14,40 - 15,15 - presun k pomníku neznámeho rumunského vojaka, čestná stráž, položenie venca, príhovor starostu obce, modlitba duchovného,
15,15 - 15,52 - presun na žst. Trnavá Hora,
15,52 - 16,30 - presun dobovým vláčikom do Kremnice,
16,30 - 17,00 - presun zo žst. Kremnica k Pomníku účastníkom SNP,
17,00 - 17,20 - Pomník účastníkom SNP Kremnica pri barbakáne, čestná stráž, položenie venca, príhovor starostu obce, modlitba duchovného,
17,20 - 17,30 - presun do kostola ECAV Kremnica,
17,30 - 18,15 – Bohoslužba ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, 
18,15 - 19,00 - presun do ZŠ Pavla Križku, večera,
19,00 - 20,00 - prevzatie osobnej batožiny zo sprievodných vozidiel, ubytovanie, hygiena,
od 20,00 - odpočinok   
 
3. deň pochodu – piatok, 26.05.2017 na trase Kremnica – Banská Bystrica cca 30 km
 
06,30 - 07,00 -  raňajky v ZŠ Pavla Križku, Kremnica
07,00 - 12,10 -  uloženie osobnej batožiny na sprievodné vozidlá  - pochod na trase Kremnica - po ceste smer Skalka, za tunelom po zelenej smer Pod Čerešňou – chata Hostinec (cca 9,00) 10´prest. - Sedlo Tri Kríže - Pamätné miesto SNP (cca 9,45), položenie venca, duchovné slovo - po žltej zn. Pod Košiarmi – po zelenej zn.Pamätník sovietskym letcom   (cca 11,10) – Ortúty horáreň (cca 12,00) – po modrej smer Malachov, ihrisko,
12,10 - 12,30 - obed,
12,30 - 14,20 - pochod na trase Malachov – Banská Bystrica, Múzeum SNP,
14,20 - 14,50 - Múzeum SNP, čestná stráž, kladenie vencov, príhovor riaditeľa múzea SNP,
14,50 - 15,00 - presun k Obelisku sovietskej a rumunskej armády,
15,00 - 15,35 - Obelisk sovietskej a rumunskej armády, hudba OS SR, čestná stráž, kladenie vencov, príhovor primátora mesta, člena SZPB, generálneho duchovného, presun do kostola ECAV Banská Bystrica,
15,35 - 16,10 - Bohoslužba ekumenickej pastoračnej služby pri príležitosti 500. výročia reformácie,
16,10 - 16,30 - odovzdanie pamätných listov, spoločné foto,
16,30 - 17,00 - prevzatie osobnej batožiny zo sprievodných vozidiel, presun účastníkov zabezpečenými autobusmi na trase Banská Bystrica – Zvolen (miesto parkovania vozidiel účastníkov v kasárňach VÚ 3030 Zvolen)

Záujemcovia o túto aktivitu nech vyplnia záväzný prihlasovací formulár, ktorý je súčasťou týchto pokynov (formát .pdf .docx) a zašlú ho najneskôr do 5.5.2017 na jednu z kontaktných adries podľa príslušnosti. Upozorňujeme, že počet prihlasovaných účastníkov bude limitovaný.

Kontaktné adresy:
- Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, email david.vargaestok@mil.sk kontaktná osoba kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, tel. 0903 480 413, 0960 317 620, fax 0960 317 619
- Úrad ekumenickej pastoračnej služby GŠ OS SR, e-mail robert.seres@mil.sk tel. 0903 820 202, 0960 313 418, fax 0960 313 417,
- Úrad ekumenickej pastoračnej služby  MV SR, e-mail milan.petrula@minv.sk, tel. 0915 996861, 0961 044 513, fax 0961 044 057,
- Úrad ekumenickej pastoračnej služby ZVJS, e-mail sefcikj@zvjs.sk tel. 0917 494187, fax 02/20831682

Viac informácii, prípadne dotazy záujemcovia môžu získať aj na telefónnych číslach u duchovných Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, prípadne zamestnancov Ústredia, ktoré nájdete na stránke www.ustreps.sk v kontaktoch.

Autor: ueps, Foto: ueps - Dátum: 27.03.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 287


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu