Ekumenické modlitbové stretnutie

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 24. januára v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave uskutočnilo ekumenické modlitbové stretnutie  príslušníkov Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. 
Prítomných predstaviteľov katolíckych aj protestantských cirkví  privítala v kostole duchovná miestneho zboru  Zuzana Perešová. „Búrame múr, ktorý bol postavený medzi nami z predsudkov a je úžasné, keď dokážeme chváliť Ježiša spoločne,“ uviedol vo svojom príhovore plukovník Marián Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov. „Božia láska nás nabáda, aby sme spoločne hľadali cestu k dobru, aby sme sa tešili, že sme jedna rodina,“ povedal v rámci modlitieb biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Autor: Pavol Vitko, Foto: Pavol Vitko - Dátum: 27.01.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 340


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu