Púť na horu Grabarka

„Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi“ (Mt 18, 20).
Na základe pozvánky Jeho Preosvietenosti biskupa Juraja, pravoslávneho ordinára poľských ozbrojených síl a zborov, príslušníci Ozbrojených síl SR na čele s Náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Milanom MAXIMOM v dňoch 17.-19. augusta 2016 vykonali púť na horu Grabarka v Poľskej republike.
Po prílete slovenskú delegáciu pozdravil a privítal Náčelník Generálneho štábu poľských ozbrojených síl generál Mieczysław GOCUŁ, ktorý so slovenskými pútnikmi strávil chvíle pri spoločnom obede a živo sa zaujímal o program slovenských vojakov počas medzinárodnej vojenskej púte na horu Grabarku. Po slávnostnom obede sa so slovenskou delegáciou rozlúčil s dúfaním, že na budúci rok sa aj on bude môcť osobne zúčastniť tejto veľkej duchovnej slávnosti.
V podvečerných hodinách slovenskí pútnici navštívili kláštor na hore Grabarka, kde ich s históriou a súčasnosťou tohto najväčšieho pútnického miesta poľskej pravoslávnej cirkvi oboznámil Vikár pravoslávneho vojenského Ordinariátu poľských ozbrojených síl ks. płk. Aleksy ANDREJUK.

Dňa 18. augusta po svätej liturgii, ktorá sa uskutočnila v chráme Vzkriesenia Isusa Christa v meste Siemiatycze, sa slovenskí vojaci spoločne s príslušníkmi poľských, českých, ukrajinských a litevských ozbrojených síl a zborov vydali síce len na trinásťkilometrovú, no náročnú púť. Všetci účastníci sa počas púte striedali pri nesení veľkého dreveného kríža, a tak v praxi, a nie len symbolicky, naplnili slová apoštola Pavla: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Christov“ (Gal 6, 2).
Po príchode na horu Grabarku všetkých pútnikov privítal poľský vojenský Ordinár – biskup Juraj, ktorý vysoko ohodnotil účasť slovenských vojakov a osobne pozdravil Náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana MAXIMA. Po privítaní nasledovalo osadenie a posvätenie kríža, na ktorom bol umiestnený aj štítok, ktorý bude všetkým návštevníkom tohto pútnického miesta pripomínať účasť Náčelníka Generálneho štábu OS SR a slovenských vojakov na tejto púti.
„Je veľkým duchovným zážitkom uviedol Náčelník Generálneho štábu OS SR vidieť ľudí, ktorí po namáhavej ceste, po nesení kríža, po príchode na horu majú v sebe ešte toľko síl, že dokážu na kolenách obísť celý chrám, potom na tejto hore stráviť celú noc aj nasledujúci deň v pokání a modlitbách.“  Na tejto hore sa dnes nachádzajú stovky, možno aj tisíce krížov, ktoré tam ľudia z vďaky za život vynášajú až dodnes.
Večerné bohoslužby v predvečer sviatku Premenenia Pána (podľa juliánskeho kalendára) viedli, čestný hosť Jeho Blaženosť Ján X. – patriarcha pravoslávneho patriarchátu Antiochie a Blízkeho východu a Jeho Blaženosť SAWA – pravoslávny metropolita Varšavský a celého Poľska, ktorý opätovne vyzdvihol úsilie a námahu slovenských vojakov, ktorú vynaložili počas tejto púte a za podporu a osobnú účasť poďakoval Náčelníkovi Generálneho štábu OS SR.
Po večerných bohoslužbách sa v priestoroch kláštora na hore Grabarka konala slávnostná večera podávaná metropolitom SAWOM, kde sa Náčelník Generálneho štábu OS SR všetkým prítomným poďakoval za milé a srdečné prijatie a odovzdal vecné dary, drevorezby zobrazujúce tradičnú slovenskú drevenicu, Jeho Blaženosti Jánovi X. – patriarchovi pravoslávneho patriarchátu Antiochie a Blízkeho východu, Jeho Blaženosť SAWOVI – pravoslávnemu metropolitovi Varšavskému a celého Poľska, Jeho Preosvietenstvu JURAJOVI – Ordinárovi pravoslávneho vojenského Ordinariátu poľských Ozbrojených síl, ako aj matke predstavenej kláštora na hore Grabarke – igumene JEVMONIJI.
Ordinár JURAJ pri spoločnom stretnutí s Náčelníkom Generálneho štábu OS SR a našimi vojakmi vyslovil veľké poďakovanie za to, že príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky so svojimi vojenskými duchovnými prijali jeho pozvanie na túto púť a absolvovali namáhavú cestu na horu Grabarka spoločne s ostatnými uniformovanými pútnikmi. Ordinár opätovne vyslovil prianie aby sa táto vzájomná duchovná spolupráca stala dlhoročnou tradíciou nie len našich ozbrojených síl ale aj ozbrojených zborov.

Autor: Vladimír Varga, Foto: Vladimír Varga - Dátum: 24.08.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 334


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu