Spomienka na obete dopravných nehôd

V tretiu novembrovú nedeľu sa v evanjelickom kostole v Senici v rámci Trnavského kraja uskutočnila spomienka na obete dopravných nehôd. Takto sme si spoločne s veriacimi, ale aj pozvanými hosťami pripomenuli krehkosť a zraniteľnosť ľudského života, ktorý tak často vyhasne veľmi nečakane „na ceste“ do určitého cieľa. Okrem kázne slova Božieho, ktorej hlavnou myšlienkou bolo, aby sme každý deň pamätali a žili v perspektíve večnosti, zazneli aj výzvy v príhovoroch pozvaných hostí. Pán riaditeľ OR HaZZ  kpt. Ing. Milan Černák vyzval prítomných k opatrnosti a ohľaduplnosti voči iným na cestách. Prítomným sa prihovoril aj npor. Mgr.  Ľuboslav Farkaš – duchovný HaZZ, ktorý z osobnej skúsenosti uviedol, ako často sa stretáva s ľahostajnosťou ľudí pri dopravnej nehode. Preto prítomných  konkrétne povzbudil, aby neboli ľahostajní, ale aby dokázali  zastaviť , zistiť čo sa stalo i zavolať pomoc. Okrem nich sa Služieb Božích zúčastnili aj riaditeľ OR  HaZZ v Skalici plk. Ing. Ján Cvečka, ako aj zástupcovia z odboru kriminálnej polície a odboru prevencie OR PZ v Senici. Popoludnie sme s pozvanými hosťami strávili v príjemných rozhovoroch.
Večer v tú istú nedeľu som sa na pozvanie Vikariátu MVSR  zúčastnila pietnej spomienky na obete dopravných nehôd v Bratislavskom  kraji v katedrále sv. Sebastiána  a prihovorila sa prítomným hosťom.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 09.12.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 352


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu