Pozvanie EPS k otvoreniu synody Ordinariátu OS a OZ SR

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 3. marca oslávil dvanáste výročie svojho vzniku v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch. Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutočnilo slávnostné otvorenie historicky prvej synody tejto personálnej diecézy, ktorej úlohou je zabezpečenie duchovnej služby pre príslušníkov OS a OZ SR.

Liturgickému sláveniu predchádzalo Prvé synodálne zhromaždenie v priestoroch Ministerstva obrany SR. Po privítaní jej delegátov, ktorých tvorili kapláni a laickí veriaci príslušníci ordinariátu, sa prítomným prihovoril ordinár Mons. František Rábek. Slávnosť pokračovala svätou omšou, ktorej predsedal vojenský ordinár. Koncelebrovali Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, Mons. Ján Orosh, trnavský arcibiskup, ako aj ordinári a ich zástupcovia z okolitých krajín Maďarska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska a Poľska. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia EPS a to generálny duchovný  pplk. Marian Bodolló a riaditeľ EPS v OS SR kpt. Vladimír Varga.  Slávnosť svojou prítomnosťou doprevádzali čestné stráže a hudba Ozbrojených síl SR ako aj spevácky zbor Magnificat z Bratislavy.

Práce Synody, ktorá sa začala 3. marca 2015 budú trvať až do 1. marca 2017. Vtedy budú uznesenia synodálneho zhromaždenia sformované do záverečných návrhov a oficiálne predstavené. Tým získajú záväznosť cirkevných zákonov a stanú sa vlastne ukazovateľmi smeru pre všetkých členov ordinariátu na ich ďalšej spoločnej ceste.

Príhovor generálneho duchovného k otvoreniu synody:

Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. (Filipským 3, 12 – 14)


Dôstojný brat ordinár, dôstojní bratia biskupi, oltárni bratia, príslušníci OS a OZ SR, slávnostné kresťanské zhromaždenie,

iste nie je tajomstvom, že s bratom biskupom zhruba raz za mesiac, podľa našich možností, si zabehneme spolu polmaratón. Sú to myslím pre nás požehnané chvíle. Pri behu totiž nepracujeme len na svojej fyzickej kondícii, ale snažíme sa aj vzájomne zdieľať. A práve počas jedného z vlaňajších behov mi brat biskup položil otázku: Brat Marian, aké je vaše učenie o cirkvi? Ako protestantská teológia vníma postavenie cirkvi? Jej poslanie, úlohy?
Vtedy mi ešte nedošlo, až neskôr, a to: Tým, že mi túto otázku položil, iste nad postavením Pánovej cirkvi už dlhšie rozmýšľa. A nie je mu ľahostajné, čo sa s ňou deje. A určite nielen jemu.
Ak sa pozrieme na situáciu kresťanstva  na Slovensku, zdala by sa nám bezútešnou. No ako veriaci v Pána však máme nádej, že čo zdanlivo vyzerá s kresťanstvom ako kríza, môže byť v skutočnosti pôrodom, čo sa tvári ako tajomné nebezpečenstvo, môže v sebe skrývať veľké možnosti. Ak tu chceme byť aj naďalej pre svet, stojíme pred veľkými úlohami, starými aj novými
- oživiť tradičné rituály a formuly zabehnutého a spovrchnelého cirkevného ľudu, prihovoriť sa evanjeliom v jazyku dnešného človeka
- osloviť najmä mužov a ich pritiahnutie do práce na Pánovej vinici
- rozvinúť ekumenické stretnutia a znovuzjednotiť rozdelených
- a primeraná pomoc cirkvi pri riešení svetových problémov zachovania mieru, charitatívna pomoc
Tých úloh a príležitostí je veľa.
Brat ordinár, dali ste si dva roky na pomenovanie problémov a nájdeniu správneho kľúča k ich riešeniu. Žehnám Vášmu úsiliu  a prosím z tohto miesta, nech sa Pán prizná k svojej cirkvi a obráti k nej svoj láskavý obličaj.

 

Autor: Marian Bodolló, Foto: ordinariat - Dátum: 09.03.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 308


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu