MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Kázeň


„ Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: Ajhľa, Boh váš! Ajhľa Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.“ 
Izaiáš 40, 9-11
Kto prichádza?
1: v Ježišovi Kristovi prichádza Boh
2: V Ježišovi Kristovi prichádza Náš Boh
3: V Ježišovi Kristovi prichádza Náš Boh s mocou!

Drahí čitatelia,
už len pár chvíľ nás delí od najkrajších sviatkov roka. Predsa v niektorých rodinách ešte stále nezavládol, ako to vidíme v reklame „duch Vianoc“. Duch radosti, pokoja a lásky. Jednou z možností je, že my ľudia sme pozabudli, kto to vlastne prichádza a prišiel. Bez uvedomenia si, kto k nám prichádza vo vianočné sviatky, je ťažké prežiť skutočnú radosť, pokoj či lásku.
Prorok Izaiáš ľudu v zajatí zvestuje radostnú zvesť: ajhľa Boh, ajhľa Hospodin, Pán prichádza.....ako  pastier. Nemusíme si vôbec hneď predstaviť nejakých väzňov, aby sme porozumeli čo je byť v zajatí. Stačí si len spomenúť, aké to je byť zadlžený. Či žiť vo vzťahu s človekom, ktorý nám spôsobuje utrpenie. A nesmieme zabudnúť na zotročenie hriechom. Do tohto nášho „otroctva“ znejú Izaiášove slová: „Ajhľa Boh, ajhľa Hospodin, Pán prichádza.....ako  pastier“. Áno, v Ježišovi Kristovi prichádza Boh, nie iba človek, mystik. Prichádza Boh, ktorý vzal na seba ľudské telo, aby sa nám stal podobným vo všetkom okrem hriechu. Prichádza Boh, ktorý v ľudskom tele znášal utrpenie a smrť, aby sme my mali život. Je to zvláštne, nepochopiteľné, ale pravdivé.
Prorok Izaiáš našu pozornosť obracia k veľmi dôležitej, radostnej zvesti. Boh, ktorý prichádza v Ježišovi Kristovi je Boh váš! Dôležitá pripomienka, či upozornenie na to, kto k nám prichádza. Prichádza náš Boh, prichádza náš Ježiš Kristus. Izaiáš vidí v zajatí Izraelského ľudu nielen stratu slobody, ale azda aj stratu viery, že Boh je ich Bohom. V ťažkých chvíľach nie je vzdialený, cudzí, ale je na blízku, aj keď naše oči ho nevidia. Takto sa aj my učíme pochopiť a prijať, že v Ježišovi Kristovi prichádza náš Boh, náš Spasiteľ, náš Záchranca, náš Pastier. Môj osobný, ale i Tvoj. A tento náš Boh nás túži mať vo svojom kráľovstve, po svojej pravici. Preto poslal svojho milovaného Syna, aby sme v Ňom mali život a mali ho hojne.
Radi počas vianočných dní hovoríme o Ježiškovi. Veď nakoniec k nám znie zvesť o narodení dieťatka Ježiša Krista. Izaiáš nám však pripomína, že to dieťa prichádza s mocou! Jeho rameno zasahuje. A ešte ako zasahuje. Ježiš Kristus berie na svoje ramená bremeno, kríž, našich hriechov a napĺňa zákon, ktorý jasne hovorí: „Odplata za hriech je smrť“! Ježiš Kristus prichádza s mocou, ktorá víťazí nad smrťou, diablom, hriechom. Prichádza, aby slabé, často pochabé jahniatka niesol a pridájajúce viedol. Náš Ježiš Kristus prišiel, aby svojim víťazstvom nám daroval večný život. Prišiel, aby keď sme slabí, v pokušení niesol nás na ramenách. Keď sme pevní vo viere, aby nás viedol cestou života.
Máme tu vianočný čas. Svojou okázalosťou skutočne najkrajšie sviatky roka. Sú to však aj najradostnejšie sviatky, ktoré nám pripomínajú  Kto  prišiel. Prišiel v Kristovi Ježišovi Boh, náš Boh, aby svojou mocou nám daroval odpustenie hriechov a život večný! A toto je skutočne radostná zvesť.
Požehnané, radostné vianočné sviatky.
Autor: Vlasta Kovaľová - Dátum: 17.12.2012