10. výročie vzniku Ústredia EPS v OS SR a OZ SR

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR (EPS – ekumenická pastoračná služba) si v dňoch 7. - 8. novembra pripomínalo 10. výročie svojej existencie.  Slávnosť, na ktorej duchovní EPS na čele s generálnym duchovným plk. Marianom Bodolló slávili prvé okrúhle výročie svojej inštitúcie, začala v pondelok poobede ďakovnou ekumenickou bohoslužbou vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, pokračovala kultúrnou akadémiou a slávnostnou recepciou v hoteli Tatra. Zúčastnili sa na nej vysokí cirkevní a štátni predstavitelia, hodnostári,  velitelia a riaditelia jednotlivých oddelení, riaditeľstiev a ústavou, ale aj mnoho radových príslušníkov zo všetkých troch silových rezortov – ministerstva obrany, vnútra a spravodlivosti. 1/  Na podujatí k 10. výročiu vzniku EPS sa zúčastnili aj účastníci konferencie šéfov protestantských duchovných služieb. Stretnutie  Európskych protestantských generálnych duchovných  sa  z príležitosti okrúhleho výročia EPS konalo v rovnakých dňoch v Bratislave. Na nej zástupcovia z maďarských, dánskych, nemeckých, francúzskych, slovinských, českých, nórskych, poľských a britských Ozbrojených síl rozoberali aktuálne problémy duchovnej služby vo svojich krajinách.

Na ekumenickej bohoslužbe nechýbala Čestná stráž OS SR v dobovej rovnošate, ktorá priniesla štátnu vlajku, liturgovali duchovní EPS z piatich  cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR (ERC v SR) a cirkevných a štátnych hodnostárov privítal generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala. Slovo Božie kázal generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik, ktorý na základe biblického textu 2 Tim 2, 15 vyzdvihol nebývalú možnosť duchovnej služby pôsobiť medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek a apeloval na vojenských, policajných a väzenských duchovných, aby sa usilovali „osvedčiť pred Bohom ako pracovníci, ktorí sa nemajú za čo hanbiť“. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril Mons. František Rábek, pozdravil EPS k jej desaťročnému výročiu a vyjadril vďačnosť za bezproblémové spoločné spôsobenie týchto dvoch samostatných kresťanských  inštitúcii v ozbrojených zložkách. Po ňom pozdravil účastníkov slávnosti generál Pavel Macko, prvý zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR, ktorý kládol duchovným v ozbrojených zložkách do pozornosti, aby svoj nenahraditeľný vplyv na utváranie etických a morálnych hodnôt v ozbrojených zložkách štátu zodpovedne využívali.
Generálny duchovný plk. Marian Bodolló vo svojom príhovore pripodobnil slávenie 10. výročia vzniku EPS k biblickej udalosti, pri ktorej na hore Premenenia chcel apoštol Peter postaviť  tri stánky.  Spomenul, že EPS počas desiatich rokov neraz zakúsila „slávu Pánovu“, keď sa Pán Boh priznával k jej práci a snaženiu, preto v prvom rade patrí vďaka Pánu Bohu. No všedný život vojenských, policajných a väzenských pracovníkov je nielen o bohoslužbách,  ale aj o nachádzaní spôsobov ako spoločne s veriacimi zdieľať svoju vieru v praxi. V tom musia byť duchovní EPS dostatočne vynaliezaví a tvoriví.  Poďakoval predstaviteľom ERC v SR za vysielanie duchovných do práce v silových rezortoch a pomoc pri  riešení ich personálnych záležitostí. Vyzdvihol priateľské vzťahy medzi pracovníkmi Ordinariátu OS a OZ SR a Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, keď sa pri svojej práci navzájom dopĺňajú a podporujú. V neposlednej rade poukázal na obetavosť rodinných príslušníkov, ktorým by malo patriť rovnaké ocenenie  akého sa dostáva ich partnerom  v duchovnej službe. Celú bohoslužbu hudobne doprevádzal organista a kantor EPS Ján Benka. 

Významné ocenenia osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj EPS boli udelené v kostole po skončení bohoslužby: Za zásluhy pri kreovaní EPS dostali vyznamenanie – Pamätnú medailu Ministra obrany SR III. stupňa Prof. ThDr. Igor Kišš, Pamätnú medailu Ministra obrany SR II. stupňa Ing. Milan Gajdoš a osobitné vyznamenanie - Pamätnú medailu Ministra obrany SR I. stupňa in memoriam dostal Dr. Pavol Šuľan za jeho pôsobenie v odboji počas II. svetovej vojny.
Okrem toho boli Náčelníkom Generálneho štábu OS SR vyznamenaní ôsmi  vojenskí duchovní EPS, ktorí za príkladné plnenie úloh počas pôsobenia vo vojenskej duchovnej službe dostali:
- vojenský kríž za vernosť III. stupňa: plk. Marian Bodolló a mjr. Vladimír Varga 
- odznak náčelníka GŠT III. stupňa: kpt. Dávid Vargaeštok, npor. Ondrej Rišiaň, kpt. Peter Dragijský, npor. Simon Czap a kpt. Viktor Sabo
- odznak  náčelníka GŠT II. stupňa: pplk. Marek Ignacik 
Plaketou za zásluhy o rozvoj Policajného zboru udelenú prezidentom Policajného zboru SR  boli ocenení: plk. Marian Bodolló a pplk. Milan Petrula a Čestný  odznak prezidenta Policajného zboru SR  dostali mjr. Ján Paciga, mjr. Matúš Vogrej, mjr. Jana Tabačková, mjr. Alžbeta Lučkayová a kpt. Júlia Štofanová.

Na pobožnosť nadviazali majstri slova, hudby a spevu literárno-hudobným pásmom - kompozíciou,  ešte pred ňou však Ján Juráš z Nadácie Výskum rakoviny poďakoval za dobrú spoluprácu Ústredia EPS s Nadáciou a vysvetlil aj použitie dobrovoľného príspevku venovaného účastníkmi po skončení slávnosti. Literárno-hudobnú kompozíciu moderoval známy majster slova Juraj Sarvaš, svojim osobitým kumštom predniesol úryvky z diel Mikuláša Kováča, Emila Boleslava Lukáča, Milana Rúfusa a Pavla Tomku. Hlboký umelecký zážitok zanechal u poslucháčov spevácky súbor Danubius Octet Singers, ktorý pod taktovkou  dirigenta Daniela Simandla predviedol skvelé podanie piesní Kto za pravdu horí, Kto si rodom Slovák, Hojže Bože, Daj bože pokoja , Hoj zem drahá a výberom piesní z Cithary Sanctorom ako aj záverečnou Aká si mi krásna.  Umeleckému citu zalahodilo aj sólo Mariana  Hrdinu  spevom Prosby  - Bože, svetov staviteli.

Ekumenická pastoračná služba si k svojmu okrúhlemu výročiu zvolila heslo vzaté zo záverečného verša deväťdesiateho Žalmu: Upevni dielo našich rúk. Je prosbou, ktorá poukazuje na ustavičnú potrebu Božej pomoci a výzvou k modlitbám, ako duchovných EPS, tak aj veriacich, za Božie požehnanie ich diela medzi príslušníkmi OS a OZ SR._______________________________________________________________________  
1/ Na slávnosti sa zúčastnili:
Z cirkevných autorít boli na slávnosti prítomní, okrem predsedu ERC v SR a biskupa – ordinára OS a OZ SR, Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup Prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska; biskup Jerzy, pravoslávny biskup-ordinár ozbrojených síl Poľska; Prof. Imre Peres, farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave; Prof. Pavel Procházska, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej; Ján Liba, biskup Apoštolskej cirkvi;  Ján Szöllös, podpredseda Rady starších Bratskej jednoty Baptistov a Vlastimil Šulgan zástupca biskupa Starokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Z  ústredných orgánov štátnej správy hodno menovite spomenúť štátneho tajomníka MO SR Mariána Saloňa, štátneho tajomníka MV SR Rudolfa Urbanoviča a za MS SR prišiel na slávnosť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Milan Ivan;  Z generálov bol na slávnosti prítomný 1. zástupca Náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Pavel Macko,  veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ondřej Novosad;  Za Hasičský a záchranný zbor sa zúčastnil jeho vrchný veliteľ generál Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru. Za Policajný zbor prišiel na slávnosť  1 viceprezident Policajného zboru plk. Jaroslav Málik a viac ako dve desiatky  krajských a okresných riaditeľov, podobne prišli na slávnosť aj zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Vysoké školy  silových rezortov reprezentovali Jozef Putera – rektor Akadémie Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Lucia Kurilovská – rektorka Policajnej akadémie v Bratislave.


 

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Veronika Zahradniková - Dátum: 09.11.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 392


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu